การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

ผลของคลื่นนิ่ง

(Chladni-Patterns-on-a-Square-plate)

      คลิกครับ   

 

คลื่นนิ่ง

      เป็นภาษาอังกฤษล้วน  จำนวน  52  แผ่น  ดูง่ายไม่ซับซ้อน  ภายในแผ่นใสประกอบด้วย  คลื่นในเส้นเชือก  โมดต่างๆของการสั่น   คลื่นเสียงในดนตรี   นาโนกีตาร์  และอื่นๆอีกมากมาย  คลิกค่ะ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล