การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

โครงสร้างอะตอมในปัจจุบัน

ภายในนิวเคลียส ประกอบด้วยโปรตรอน และนิวตรอน   โดยมีอิเล็กตรอนหมุนโคจรอยู่โดยรอบ

โครงสร้างอะตอม

 

คลื่นนิ่งตามความคิดเดอร์บรอยล์

    เดอร์บรอยล์ได้อธิบายว่าการที่อิเลคตรอนสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสอยู่ได้โดยไม่สูญเสียพลังงานเพราะอิเลคตรอนประพฤติตัวเป็นคลื่นนิ่ง ซึ่งหมายความว่าความยาวเส้นรอบวงของวงโคจรของอิเลคตรอนจะเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของความยาวคลื่นของอิเลคตรอนตามความสัมพันธ์     เมื่อ n คือ วงโคจรที่ 1, 2, 3, .......

คลิกอ่านต่อครับ 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล