การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

การแทรกสอดของคลื่นสองกระบวน

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ
ทดลองไม่ได้ให้ setup  Download จากฟิสิกส์ราชมงคล  ก่อนครับ

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล