การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

คลื่นนิ่ง (Standing Wave)

  • สีเหลือง แสดงคลื่นนิ่งซึ่งเป็นผลรวมของคลื่นสองขบวนที่มีความยาวคลื่นเท่ากันวิ่งสวนทางกันด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
  • สีน้ำเงิน แสดงคลื่นวิ่งไปทางขวา
  • สีฟ้า แสดงคลื่นวิ่งไปทางซ้าย

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล