เครื่องตีกระทบ

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

กลองใหญ่ 
กลองสะแนร์ 
กลองทิมปานี 
คองกา 
บองโก 
แทมโบริน 
กิ๋ง 
มาราคา 
คาบาซา 
ระฆังราว 
เคาเบลล์ 
กลองชุด 
ฉาบ 
มาริมบา 
ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน 
กรับสเปน 
เคลฟ 

 

                 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ ได้แก่ เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตี  การสั่น  การขูด การเขย่า  การเคาะ เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบแบ่งตามคุณลักษณะของเสียงที่เกิดได้เป็น 2 ชนิด คือ
                  มีระดับเสียงแน่นอน  (Definite Pitch)  ได้แก่ กลองทิมปานี ไวบราโฟน มาริมบา
                  ่มีระดับเสียงไม่แน่นอน  (Indefinite Pitch)  ได้แก่ กลองชนิดต่างๆ แทมโบริน มาราคา ฉาบ  

 

 

 

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล