กลองใหญ่

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

กลองใหญ่ 
กลองสะแนร์ 
กลองทิมปานี 
คองกา 
บองโก 
แทมโบริน 
กิ๋ง 
มาราคา 
คาบาซา 
ระฆังราว 
เคาเบลล์ 
กลองชุด 
ฉาบ 
มาริมบา 
ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน 
กรับสเปน 
เคลฟ 

กลองใหญ่ (Bass Drum)

           กลองใหญ่ คือ เครื่องตีกระทบ มี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง  กลองใหญ่ที่ใช้ในวงออร์เคสตร้าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่า 32 นิ้ว  ถ้าใช้ในวงโยธวาทิต จะมีขนาดตั้งแต่ 24 – 32 นิ้ว  ตีด้วยไม้ตี ปลายไม้ข้างหนึ่งทำเป็นปมไวัสำหรับใช้ตีกระทบกับหนังกลอง ปมนั้นอาจหุ้มด้วยสักหลาด ไม้ก็อก ผ้านวมหรือฟองน้ำ  เสียงกลองตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดวามหนักแน่นหรืออาจจะใช้รัวเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น  รัวเพื่อสร้างจุดสนใจในบทเพลงเพิ่มขึ้นก็ได้

           บทเพลงสำหรับวงครื่องเป่า (Wind Band) ในปัจจุบันจะมีการกำหนดให้กลองใหญ่ตีในลีลาจังหวะที่สลับซับซ้อนมากขึ้น กลองแต่ละขนาดจะมีแนวบรรเลงโดยเฉพาะ เมื่อบรรเลงพร้อมกันจะทำให้เกิดสีสันของลีลาจังหวะขึ้น

  Concert Bass Drum

  Marching Bass Drum

 

DCI 2008 - Santa Clara Vanguard - Bass Cadence

 

ฟังเสียงลีลาจังหวะต่างๆที่บรรเลงด้วยกลองใหญ่

  DCI - Blue Devil 2002 Bassdrum Ensemble

คลิกค่ะ

  Phantom Regiment - 2001 I&E Bass Ensemble

คลิกค่ะ

  Santa Clara Vanguard - 2002 I&E  Bass Ensemble

คลิกค่ะ

  DCI 2008 - Santa Clara Vanguard - Bass Cadence

คลิกค่ะ

ดูภาพส่วนประกอบของกลองใหญ๋

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่๋ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล