กลองทิมปานี

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

กลองใหญ่ 
กลองสะแนร์ 
กลองทิมปานี 
คองกา 
บองโก 
แทมโบริน 
กิ๋ง 
มาราคา 
คาบาซา 
ระฆังราว 
เคาเบลล์ 
กลองชุด 
ฉาบ 
มาริมบา 
ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน 
กรับสเปน 
เคลฟ 

กลองทิมปานี (Timpani)

           กลองทิมปานี เป็นกลองที่มีลักษณะเหมือนกระทะหรือกาต้มน้ำ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Kettle Drum ตัวกลองทำด้วยโลหะทองแดง ตั้งอยู่บนขาหยั่ง กลองทิมปานีมีระดับเสียงแน่นอนเทียบเท่ากับเสียงเบส มีเท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามต้องการ ในการบรรเลงต้องใช้อย่างน้อย 2 ใบ เสียงของกลองจะแสดงอำนาจ ทำให้ความยิ่งใหญ่  ตื่นเต้นเร้าใจ

 

 Seth Chizeck: Timpani Solo

 

Bushido: The Way of the Warrior - Movement 2

 

ตัวอย่างเสียงกลองทิมปานี

  A Terrible Timpani

คลิกค่ะ

  Seth Chizeck: Timpani Solo

คลิกค่ะ

  Bushido: The Way of the Warrior - Movement 2

คลิกค่ะ

ดูภาพส่วนประกอบของกลองทิมปานี

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล