ระฆังราว

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

กลองใหญ่ 
กลองสะแนร์ 
กลองทิมปานี 
คองกา 
บองโก 
แทมโบริน 
กิ๋ง 
มาราคา 
คาบาซา 
ระฆังราว 
เคาเบลล์ 
กลองชุด 
ฉาบ 
มาริมบา 
ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน 
กรับสเปน 
เคลฟ 

 ระฆังราว (Tubular  Bells)

           ระฆังราว  ทำด้วยท่อโลหะแขวนเรียงตามลำดับเสียงจากสูงไปต่ำ  แขวนกับโครงโลหะในแนวดิ่ง  ใช้ไม้ตีที่ปลายท่อด้านหัวจะเกิดเป็นเสียงเหมือนระฆัง

ระฆังราว

ตัวอย่างเสียงระฆังราว

  ตัวอย่างการไล่บันไดเสียงชนิดเมเจอร์ (MAJOR SCALE)

คลิกค่ะ

  ตัวอย่างทำนองเพลงที่บรรเลงด้วยระฆังราว

คลิกค่ะ

ดูภาพส่วนประกอบของระฆังราว

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล