ฉาบ

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

กลองใหญ่ 
กลองสะแนร์ 
กลองทิมปานี 
คองกา 
บองโก 
แทมโบริน 
กิ๋ง 
มาราคา 
คาบาซา 
ระฆังราว 
เคาเบลล์ 
กลองชุด 
ฉาบ 
มาริมบา 
ไซโลโฟน 
ไวบราโฟน 
กรับสเปน 
เคลฟ 

ฉาบ(Cymbal)

            ฉาบ คือเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบ ทำด้วยโลหะทองเหลือง มีหลายแบบ ทั้งฉาบแบบฝาเดียว และแบบสองฝา   แต่ละแบบยังมีหลายขนาดอีกด้วย  ฉาบแต่ละแบบมีลักษณะการตีแตกต่างกันออกไป   เสียงของฉาบทำให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ  ความสนุกสนาน  และความอึกทึกครึกโครม ฉาบที่ใช้โดยทั่วๆไปมีดังต่อไปนี้

           

  ฉาบ 2 ฝา (Cymbals)

ใช้บรรเลงในวงดนตรีทั่วๆไป เช่น วงโยธวาทิต วงซิมโฟนิค วงออร์เคสตร้า
 

  ฉาบส่ง (Crash Cymbal)

ลักษณะเป็นฉาบฝาเดียว วางบนขาตั้งฉาบ เสียงดังอึกทึก ตีตอนเริ่มท่อนเพลงใหม่ หรือตอนจบที่ต้องการสีสันแบบสนุกสนาน อึกทึกครึกโครม เร้าใจ
 

  ฉาบไรด์ (Ride Cymbal)

ลักษณะเป็นฉาบฝาเดียว วางบนขาตั้งฉาบ สีสันของเสียงจะบางเบากว่าฉาบส่ง ใช้ตีคลอในบทเพลงเมื่อเวลาต้องการเสียงฉาบให้ดังค้างแบบต่อเนื่อง
 

  ฉาบสแปลช (Splash Cymbal)

ลักษณะเป็นฉาบฝาเดียวขนาดเล็ก วางบนขาตั้งฉาบ ขนาดเล็กประมาณ 9-12 นิ้ว  ใช้ตีในส่วนที่ต้องการเน้นเสียงฉาบ แต่ไม่ต้องการให้ดังแบบอึกทึกครึกโครมเหมือนฉาบส่ง  ทำให้บทเพลงเกิดสีสันที่น่าสนใจ แปลกหู
 

  ฉาบนิ้วมือ (Finger Cymbals)

ลักษณะเป็นฉาบขนาดเล็กคล้ายกับฉิ่งของดนตรีไทย คล้องบนนิ้วมือ ขยับให้เกิดเสียงตามลีลาจังหวะเพื่อประกอบการเต้นระบำ  ใช้มากในประเทศตะวันออกกลาง และอินเดีย
 

  ฉาบไฮแฮท (Hi-Hat Cymbals)

ักษณะเป็นฉาบ 2 ฝา วางประกบกันบนขาตั้งฉาบไฮแฮทโดยเฉพาะ ตีได้ทั้งขณะที่เปิดฝาฉาบทั้งสองแยกออกจากกัน (open hi-hat)  และปิดฝาฉาบให้ชิดกัน(close hi-hat) โดยใช้เท้าเหยียบที่กลไกของขาตั้ง  ฉาบไฮแฮทจะมีรูปแบบการตีที่แน่นอน  แต่ละลีลาจังหวะจะมีการกำหนดลักษณะการตีฉาบไฮแฮทไว้ชัดเจน

  

  ฉาบ 2 ฝา
(Cymbals)

ฉาบส่ง
(Crash Cymbal)

ฉาบไรด์
(Ride Cymbal)

 

 

ฉาบสแปลช
(Splash Cymbal

  ฉาบนิ้วมือ
(Finger Cymbals)

ฉาบไฮแฮท (Hi-Hat Cymbals)

 

 

 

 

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล