ยินดีต้อนรับสู่เนื้อหาทางฟิสิกส์.....เรื่องไฟฟ้าสถิตย์  

13.gif


              ขอบคูณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจในวิชาฟิสิกส์  ด้วยความปราถนาดี  จากประจียด  ปฐมภาค

colorbar.gif

กลับไปสู่หน้าหลัก 

นำมาจาก   http://talung.pt.ac.th/ptweb/prajead/home1.htm

 ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ


 ประทีป ชูหมื่นไวย์  และนงนุช  สุภธีระ              

 p 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

1.  ไฟฟ้าและแม่เหล็กในสมัยโบราณ

2.  การค้นพบขั้วแม่เหล็ก

3.  ผู้สร้างประจุไฟฟ้าได้เป็นคนแรก

4.  ประจุไหลไปตามสายได้

5.  ที่มาของแบตเตอรี่

6. การค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็ก

7.  วิธีส่งช่าวสารด้วยรหัสมอร์ส

8.  การค้นพบโทรศัพท์

9.  ผู้ทำแม่เหล็กให้เป็นไฟฟ้าได้สำเร็จ

10.  แรงดันไฟฟ้าและความต้านทานของไฟฟ้า

11.  ผู้จุดสว่างดวงอาทิตย์ดวงที่สองจากหลอดไฟฟ้า

12.  ผู้ทำความคิดของแมกซ์ เวลล์ให้เป็นจริง

13. ผู้สร้างเครื่องส่งวิทยุโทรเลข

14.  อุปกรณ์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า

15. ก้าวเข้าสู่ยุคตัวนำยิ่งยวด


- ประจุไฟฟ้าและกฎของคูลอมบ์
- โจทย์เกี่ยวกับกฎของคูลอมบ์
- นิยามของสนามไฟฟ้า
- สนามไฟฟ้าของจุดประจุ
- สนามไฟฟ้าของประจุต่อเนื่อง
- ฟลักซ์ไฟฟ้า และ กฎของเกาส์
- การหาสนามไฟฟ้าโดยใช้กฎของเกาส์
- นิยามของศักย์ไฟฟ้า
  - ศักย์ไฟฟ้าของจุดประจุ
  - ศักย์ไฟฟ้าของประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง
  - ความสัมพันธ์ระหว่างสนามและศักย์ไฟฟ้า
  - ความจุไฟฟ้า
  - ตัวเก็บประจุรูปทรงต่าง ๆ
  - การต่อตัวเก็บประจุ
  - พลังงานศักย์ทางไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุ
  - ตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กตริก
  - แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1

เมื่อคุณปรับสายตาในที่มืดสนิทประมาณ 15 นาที และให้เพื่อนของคุณเคี้ยวลูกกวาดที่ทำจากน้ำตาล มีลักษณะเป็นเม็ดกลม มีรูตรงกลาง ดังรูป คุณจะเห็นแสงสีน้ำเงินในปากของเพื่อนคุณขณะที่เคี้ยวกร้วม ๆ หรือคุณจะใช้คีมหนีบให้แตก ก็จะเห็นแสงเช่นเดียวกัน แสงนี้มาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร !  อ่านต่อครับ


แรงที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต เป็นหลักการที่สำคัญสำหรับงานถ่ายเอกสาร เราเรียกกระบวนการถ่ายเอกสารว่า ซีโรกราฟฟี่ แปลมาจากภาษากรีกว่า การเขียนแบบแห้ง อุปกรณ์ที่สำคัญสุดในเครื่องถ่ายเอกสารคือลูกกลิ้งที่ทำจากอลูมิเนียม เคลือบด้วยเซลีเนียม (selenium) ดังรูป อลูมิเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีมาก ส่วนเซลีเนียมเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ไวต่อแสง เรียกอีกชื่อหนี่งว่า โฟโต้คอนดักเตอร์ คือทำตัวเป็นฉนวนเมื่ออยู่ในที่มืด และเปลี่ยนเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อโดนแสง ในขณะที่เซลีเนียมเป็นฉนวนหรืออยู่ในที่มืด มันสามารถเก็บประจุไว้ที่ผิวได้ แต่เมื่อลูกกลิ้งหรือเซลีเนียมโดนแสง ประจุบวกจากอลูมิเนียมจะไหลผ่านเข้าไปในเซลีเนียม จะทำให้เซลีเนียมเป็นกลางทางไฟฟ้า  อ่านต่อครับ


การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

จอทีวี  เครื่องจักรไฟฟ้า


จุดแสง

การสแกน

ลำอิเล็กตรอน

การบังคับลำอิเล็กตรอน

ขดลวดที่สร้างสนามแม่เหล็ก

โทรทัศน์สี

การผสมสี

CONTENT

 1.1  ประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ

1.2  ตัวนำกับฉนวน

1.3  แรงทางไฟฟ้ากับกฎของคูลอมบ์

1.4  นิยามของสนามไฟฟ้า

1.5  สนามไฟฟ้าของกลุ่มประจุที่กระจายอย่างต่อเนื่อง

1.6  กฎของเกาส์

แบบฝึกหัดท้ายบท

p 1  2   3   4   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  


บทที่ 11

11.1  ประจุไฟฟ้า

11.2  กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า

11.2.1 ตัวอย่าง

11.3  ตัวนำและฉนวน

11.3.1 ตัวอย่าง

11.4  การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

11.5  อิเล็กโทรสโคป

11.5.1  ตัวอย่าง

11.6  แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์

11.6.1  ตัวอย่าง

11.7  สนามไฟฟ้า

11.7.1  ตัวอย่าง

11.8  ศักย์ไฟฟ้า

11.8.1  ตัวอย่าง

11.9  ตัวเก็บประจุและความจุไฟฟ้า

11.9.1  ตัวอย่าง

11.10  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

11.10.1  แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย


ข้อสอบ

ไฟฟ้าสถิต  1   2   3   4   5  ของ นรินทร์ เนาวประทีป

 ไฟฟ้าสถิต   1    2    3    4    5    6    7    8    9     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

 


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์