p45

จากการศึกษาและทดลองต่างๆ พอที่จะสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมได้ว่า ทุกอะตอมประกอบด้วยอนุภาคที่สำคัญคือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน โดยมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียส นิวเคลียสนี้จะครอบครองเนื้อที่ภายในอะตอมเพียงเล็กน้อยและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงคล้ายกับมีกลุ่มประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบ

อนุภาค ประจุ(หน่วย) ประจุ(C) มวล(g) มวล(amu)
อิเล็กตรอน -1 1.6 x 10-19 0.000549 9.1096 x 10-28
โปรตอน +1 1.6 x 10-19 1.007277 1.6726 x 10-24
นิวตรอน 0 0 1.008665 1.6749 x 10-24


จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเรียกว่า (atomic number, Z)

ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า (mass number, A)

โดยที่ N เป็นจำนวนนิวตรอน

(เลขเชิงมวลจะเป็นจำนวนเต็มและมีค่าใกล้เคียงกับมวลของอะตอม)

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์

เขียน(A)ไว้ข้างบนด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ

เขียน(Z)ไว้ข้างล่างด้านซ้ายของสัญลักษณ์ธาตุ

 

นำมาจาก http://pirun.ku.ac.th/~b4104056/project/atom/brief.html

ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

อเล็กซานเดอร์ แกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์คนแรก ในปี 1876 อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบอล์ ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์ ก่อนมีการประดิษฐ์โทรศัพท์มีการใช้โทรเลขไฟฟ้าเพื่อส่งข่าวสารไปตามสถานที่ห่างไกล เบลล์เป็นชาวสก็อตที่เกิดในเอดิเบิร์ก ในช่วงเวลาฝนการประดิษฐ์ของเขา เขาได้อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาและเป็นศาสตราจารย์ที่มหาลัยบอสตัน ในช่วงเวลาการประดิษฐ์ของเขา เขาได้รับเครดิตในการผลิตไมโครโฟน เบลล์ยังมีความสนใจเป็นอย่างมากในการศึกษาของคนหูหนวก โทรศัพท์ของเบลล์เป็นเครื่องแบบง่าย ๆ เมื่อพูดเข้าไป ลิ้นของมันจะสั่นสะเทือนลิ้นดังกล่างตั้งอยู่ใกล้แม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเปลี่ยนการสั่นสะเทือนเข้าสู่กระแสไฟฟ้าต่าง กระแสจะไหลไปตามสายโทรศัพท์ไปยังผู้รับ แม่เหล็กสั่นสะเทือนลิ้นของโทรศัพท์ผู้รับ ทำให้ได้ยินเสียง ในการลองโทรศัพท์ในตอนต้นๆ ของเบลล์ มีแต่ได้ยินเสียงพึมพำเท่านั้น ในวันที่ 10 มีนาคม 1876 เบลล์สามารถผลิตคำที่ชัดเจน วัตสัน ผู้ช่วยของเขาซึ่งอยู่ห้องถัดไป ได้ยินคำของเบลล์อย่างชัดเจนจากโทรศัพท์ ต่อมาในปี 1876 เบลล์ได้สาธิตต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกกับโทรศัพท์ของเขาที่ Centenial Exposition ในฟิลาเดลเฟีย ผู้ส่งและผู้รับอยู่ห่างกันประมาณ 150 เมตร ในระหว่างปี 1877-1878 เบลล์เดินทางทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมโทรศัพท์ของเขา เขายังได้แสดงให้พระนางวิตอเรียที่คฤหาสน์ของพระนาง พระราชินีทรงโปรดมากและได้รับสั่งให้เบลล์เอาโทรศัพท์ไปติดตั้งให้กับพระนาง การแลกเปลี่ยนการสนทนาได้เกิดขึ้นในปี 1878 ในนิวฮาเวน รัฐคอนเนคติคัท ในสหรัฐอเมริกา คนที่มีโทรศัพท์สามารถเชื่อมกับโอเปอเรเตอร์ที่นั่งอยู่ในแผงสายโทรศัพท์และเคลื่อนไหวคันโยกเพื่อติดต่อกับสายต่างๆ ในปี 1884 บริษัทโทรศัพท์ของเบลล์เองได้ติดตั้งสายทางไกลเป็นครั้งแรก จากบอสตัน สู่นิวยอร์ก ซึ่งมีระยะทางประมาณ 480 กม. ปัจจุบันมีโทรศัพท์มากกว่า 400 ล้านเครื่องในโลกและคนสามารถพูดคุยกันได้เกือบจะทันทีทันใด เครือข่ายของโทรศัพท์มีความสำคัญต่อประเทศธุรกิจและเอกัคตบุคคลเช่นเดียวกัน สายโทรศัพท์ปัจจุบันไม่เพียงแต่น้ำเสียงเท่านั้น แต่ยังนำข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทรสาร และโปรแกรมโทรทัศน์ อีกด้วยระบบได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและขยับขยายอยู่เสมอและค้นหาการใช้ใหม่ๆ


ที่มา : ชุลีพร สุสุวรรณ, โลกน่ารู้ ชุด นักวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์)


ไฟฟ้ามาจากไหน

เราทุกคนยอมรับว่า ไฟฟ้าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งต่อชีวิตของเรา เราใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่าง หุงหาอาหาร ทำเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ใช้ในการขนส่งโดยเฉพาะการสื่อสารต่างๆ แม้กระทั่งการผลิตในด้านเศรษฐกิจ ก็ล้วนใช้ไฟฟ้าเป็นตัวประกอบที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวกัน หลายคนคงสงสัยว่าไฟฟ้ามาจากไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเราได้รับไฟฟ้าหรือใช้ไฟฟ้าจากสายไฟที่มีหม้อแปลงปรับให้เหมาะกับที่เราต้องการใช้ ไฟฟ้าเกิดจากการใช้เครื่องมือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ประกอบด้วยแกนเหล็ก ซึ่งพันด้วยขดลวดขนาดใหญ่ ขดลวดจะหมุนโดยใช้พลังงานจากพลังน้ำ การเผาไหม้ถ่านหิน หรือมาจากพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าจะใช้พลังงานประเภทไหนผลิตไฟฟ้า แล้วก็ต่อสายไฟฟ้า ให้ไฟฟ้าไหลไปยังบ้านผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการต่อไป


กระแสไฟฟ้าคืออะไร

กระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอีเลคตรอนที่ไหลผ่านตัวนำอีเลคตรอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอะตอม อะตอมจะประกอบไปด้วยส่วนที่อยู่ตรงกลางเรียกว่า ยิวเครียส ซึ่งเป็นอนุภาคบวก โดยมีอีเลคตรอนหมุนอยู่รอบๆ เหมือนกับดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ อะตอมแต่ละอะตอมอาจจะมีอีเลคตรอนมากกว่า 1 ตัวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอนุภาคแต่ละชนิด และอีเลคตรอนในอะตอมของอนุภาคบางชนิดสามารถไหลจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งได้ เช่น อีเลคตรอนในโลหะ เป็นต้น แต่การไหลของอีเลคตรอนนั้นยังไม่เป็นระบบ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่อีเลคตรอนไหลอย่างเป็นระบบไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อนั้นจะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เรามีหน่วยสำหรับวัดกระแสไฟฟ้า เรียกว่า แอมป์


เบนจามิน แฟรงกลิน (Benjamin Franklin)

เบนจามิน แฟรงคลิน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รอบรู้หลายวิชาทั้งวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับไฟฟ้า การพิมพ์และการเกษตร แม้เขาจะมีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนน้อยมาก แต่จากการที่เขาเป็นนักอ่าน นักค้นคว้าและนักประดิษฐ์นี่เองทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก เบนจามิน เกิดเมื่อวันที่ 17 มกราคม ปี ค.ศ. 1706 ในประเทศอังกฤษ เขามีพี่น้องทั้งหมด 17 คน เขาเป็นคนที่ 15 บิดามีอาชีพเป็นคนผลิตเทียนไขกับสบู่ ครอบครัวของเบนจามินได้ลี้ภัยทางศาสนาจากอังกฤษไปตั้งรกรากอยู่ในอเมริกาซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองอาณานิคมของอังกฤษตั้งแต่เขายังอายุน้อย บิดาของเบนจามินได้ส่งเขาเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน แต่ผลการเรียนไม่ค่อยดีนักเพราะอ่อนคำนวณ บิดาจึงไห้ออกจากโรงเรียนมาช่วยงานบ้าน ซึ่งเบนจามินไม่ค่อยชอบงานด้านนี้นัก เพราะชอบงานทางด้านหนังสือ บิดาจึงส่งไปอยู่กับพี่ชายที่เมืองบอสตันซึ่งมีกิจการโรงพิมพ์เป็นของตัวเอง เบนจามิน แฟรงคลิน เริ่มฝึกงานพิมพ์ ด้วยเหตุว่าเขาสนใจงานด้านนี้มาก่อน จึงตั้งใจทำงานประกอบกับสนใจทางด้านหนังสือจึงฝึกเขียนบทความลงในหนังสือโดยสอด ไว้ในกองต้นฉบับโดยไม่บอกให้พี่ชายทราบ เจมส์ซึ่งเป็นพี่ชายเมื่ออ่านดูก็ชอบใจและนำลงพิมพ์ออกสู่ท้องตลาดโดยไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใคร ข้อเขียนนั้นได้รับความนิยมอย่างสูง จนมีการลงพิมพ์ผลงานอื่นอีกหลายชิ้น แต่พอความจริงเปิดเผยออกมา เจมส์กับโกรธมาก และไม่ยอมลงเรื่องที่เบนจามินเขียนอีกเลย เมื่อขัดใจกับพี่ชาย เบนจามินจึงลาออกจากงานเดินทางไปเมืองฟิลาเดลเฟียเพื่อทำงานด้านการพิมพ์ของตัวเองขึ้นบ้าง ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มสนใจเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ คือ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครให้คำตอบที่ถูกต้องได้ ปี พ.ศ. 1752 เบนจามินจึงเริ่มค้นหาความจริงเกี่ยวกับไฟฟ้าในอากาศโดยใช้วิธีชักว่าวขึ้นไปบนท้องฟ้าเวลาฝนตกซึ่งเป็นการทำที่เสี่ยงอันตรายมาก ว่าวของเขาทำจากผ้าแพรปิดบนโครง มีเหล็กแหลมติดที่ตัวว่าวปลายสายติดกับลูกกุญแจทองเหลืองและใช้ริบบิ้นผูกกับสายว่าวอีกที่หนึ่งเพื่อใช้เป็นที่จับ พอฝนเริ่มตั้งเค้า เขาก็เริ่มส่งว่าวขึ้นสู่ท้องฟ้าพอโดนฝนสายเชือกที่ชักว่าวก็เปียกโชก มันจึงกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี และไฟฟ้าในกลุ่มเมฆก็เคลื่อนตัวจากว่าวมาสู่ลูกกุญแจทางสายป่าน เบนจามินทราบดีว่าริบบิ้นเป็นฉนวนป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ตัวเขา ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับอันตรายจากการทองลองครั้งนี้ เบนจามินทำการทดลองต่อไปโดยเอาเศษหญ้าจ่อชิดลูกกุญแจ ก็เกิดประกายไฟจากลูกกุญแจมาสู่มือของของเขา และเมื่อเขาลองเอกลูกกุญแจหย่อนลงเกือบถึงพื้นดินก็เกิดประกายไฟฟ้าระหว่างพื้นดินกับลูกกุญแจอีกเขาจึงลงความเห็นว่าไฟฟ้าที่มีอยู่ในอากาศนั้นเองเป็นตัวการทำให้ เกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้องและฟ้าผ่าการจะป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการถูกฟ้าผ่าก็คือการระบายประจุออกจากไฟฟ้าที่มีสะสมอยู่ในก้อนเมฆในอากาศให้ลดน้อยลงซึ่งจะ ทำได้ก็โดยการใช้โลหะปลายแหลมและสายไฟฟ้าที่เป็นสื่อไฟฟ้าตั้งไว้ในที่สูงแล้วต่อมายังพื้นดินและฝังส่วนปลายที่จ่อลงดินไว้กับแผ่นโลหะขนาดใหญ่ให้ลึกเพื่อเป็นการ ระบายประจุไฟฟ้าแต่ต้องไม่ให้สายที่ต่อนั้นโค้งงอจนเป็นมุมฉากเพราะอาจเกิดการลัดวงจรได้ ซึงอุปกรณ์ชนิดนี้เองซึ่งเรียกกันว่า "สายล่อฟ้า" นอกจากการคิดประดิษฐ์สายล่อฟ้าแล้ว เบนจามิน ยังมีความรอบรู้เกี่ยวกับการเกษตรโดยเป็นคนแรกที่และให้เกษตรกรแก้ความเป็นกรดของดินโดยการโรยปูนชาว ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการเกษตรกรรมเป็นอันมาก จากการเป็นนักคิด นักประดิษฐ์นี่เอง ทำให้เบนจามินได้รับการยกย่อง และได้รับเกียรติจากราชสมาคมอังกฤษให้เข้าเป็นสมาชิกด้วยซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกของราชสมาคมอังกฤษในสมัยนั้นนับว่ายากที่สุด และสิ่งที่น่าสรรเสริญเกี่ยวกับตัวเขาอีกอย่างหนึ่งนั้นคือผลงานและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ของเขานั้น ไม่เคยนำไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์เลย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อื่นมีสิทธิ์ที่จะประดิษฐ์สิ่งนั้นขึ้นใช้ได้ นอกจากจะไม่หวงในผลงานแล้ว เขากลับส่งเสริมและเเนะนำบุคคลอื่น ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เขารู้อีกด้วย นับว่าเขาเป็นคนที่น่ายกย่องสรรเสริญที่สุดคนหนึ่ง เมื่ออเมริกาได้รับอิสรภาพ เบนจามิน ก็ได้รับการติดต่อให้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่อันใหญ่โตผู้หนึ่งในคณะผู้บริหารแต่เขาก็ตอบปฏิเสธไปโดยเห็นว่าตัวเองอายุมากแล้วและอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบกับงานเขียน และงานพิมพ์ที่ชอบ เบนจามิน แฟรงคลิน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ.1790 ขณะมีอายุได้ 84 ปี


ที่มา : ชุลีพร สุสุวรรณ, โลกน่ารู้ ชุด นักวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์)


กูกิลโม มาร์โคนี (Guglielmo Marconi)

กูกิลโม มาร์โคนี นักประดิษฐ์ชาวอิตาลี ผู้ได้รับสิทธิบัตรในการค้นคว้าการส่งโทรเลขไร้สายเป็นคนแรกเมื่ออายุเพียง 22 ปี และเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1909 และได้รับการยกย่องอย่างสูงจากคนทั่วโลกในสิ่งประดิษฐ์อันมีประโยชน์ของเขา

กูกิลโม มาร์โคนี เกิดเมื่อปี 1874 ที่โบโลนา ในประเทศอิตาลี มีบิดาเป็นชาวอิตาลีและมารดาเป็นชาวไอริช เขาได้รับแรงดลใจจากการค้นพบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของคลาร์ค แม็กซ์เวลล์ และการทดลองการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านเส้นลวดของ ไฮริช เฮิร์ท นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน

หลังจากการค้นพบของเฮิร์ทไม่นาน เด็กหนุ่มชาวอิตาลีชื่อ กูกิลโม มาร์โคนี ซึ่งศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยโบโลนา ในประเทศอิตาลี ได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งเคยทำงานกับเฮิร์ทในประเทศเยอรมัน งานของเฮิร์ททำให้มาร์โคนี เกิดจินตนาการ เขาได้สร้างเครื่องรับส่งวิทยุอย่างง่ายๆ ไว้ในห้อง 2 ห้องที่บ้านของบิดา และในไม่ช้าเขาก็สามารถส่งสัญญาณข้ามห้องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ เขาพบว่า ถ้าเขาสร้างเสาอากาศให้สูงขึ้น เขาจะสามารถส่งสัญญาณของเขาไปได้ไกลขึ้น ในปี ค.ศ. 1895 เมื่อเขาอายุได้ 21 ปี เขาส่งสัญญาณไปไกลถึง 1.5 กิโลเมตร เขาเห็นความสำคัญของการค้นพบนี้ การทดลองต่อต้องการทุนทรัพย์ แต่ไม่มีใครสนใจในเรื่องนี้นัก เมื่อเขาไม่ได้รับการสนับสนุนในอิตาลีจึงเดินทางไปลอนดอนในปี 1896 และการไปรษณีย์ของอังกฤษ ให้ความช่วยเหลือและด้วยการปรับปรุงวิธีการของเฮิร์ทในหลายๆ ด้าน เขาเริ่มสามารถส่งสัญญาณไปไกลๆ ขึ้น ในปี ค.ศ.1899 เขาส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งบนฝั่งด้านใต้ไปยังสถานีในฝรั่งเศสซึ่งไกลออกไป 50 กิโลเมตร และที่ระยะ 120 กิโลเมตร ได้สำเร็จ

เจ้าของเรือเริ่มติดตั้งเครื่องมาร์โคนี ในเรือเดินทะเลของเขา หลายคนรู้สึกประทับใจเมื่อเรือที่กำลังเดินทางในกู๊ตวินแซนด์ในทะเลเหนือได้รับการเตือนให้ทราบถึงภัยอันตรายด้วยคลื่นวิทยุจากมาร์โคนี ทำให้เรือกับลูกเรือทุกคนปลอดภัย

ในปี ค.ศ.1901 มาร์โคนี ส่งสัญญาณวิทยุได้ระยะทางไกลกว่า 2,700 กิโลเมตร จากคอร์นวอลถึงนิวฟาวน์แลนด์ที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะแม็กซ์เวลได้แสดงให้เห็นว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนแสง แต่ระยะทางถึงนิวฟาวน์แลนด์ไม่ได้เป็นเส้นตรง เพราะโลกนี้โค้ง ทุกคนคิดว่าคลื่นวิทยุของเขาจะเดินทางเป็นเส้นตรงและหายไปในอากาศ แต่ปรากฏว่าคลื่นวิทยุที่รับได้ที่นิวฟาวน์แลนด์นั้นชัดเจนซึ่งแม้แต่มาร์โคนีก็ไม่ทราบเหตุผล ในปัจจุบันนี้เราทราบว่าสูงขึ้นไปจากระดับน้ำทะเลประมาณ 110 กิโลเมตร จะมีชั้นอนุภาคไฟฟ้าซึ่งเรียกกันว่าไอโอโนสเฟียร์ และชั้นนี้จะเป็นตัวสะท้อนคลื่นวิทยุกลับมายังโลกเมื่อคลื่นไปกระทบถูกชั้นบรรยากาศ 20,000 เมตร ถ้าส่งข่าวสารออกด้วยความยาวคลื่นหนึ่งหรือความถี่หนึ่งเครื่องรับจะต้องปรับให้ตรงกับความยาวคลื่นนั้นโดยเฉพาะจะได้ไม่ยุ่งกับสัญญาณที่ส่งมาด้วยความยาวคลื่นอื่น เครื่องวิทยุของเราจึงมีหน้าปัดที่มีตัวเลขหรือเครื่องหมายบอกความยาวคลื่น เพื่อให้เราสามารถเลือกโปรแกรมที่เราต้องการฟังได้ วิทยุคลื่นสั้น (Short Wave) เป็นสิ่งที่เหมาะกับรายการที่ถูกส่งมาจากระยะทางไกลๆ หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มาร์โคนี ทำการทดลองส่วนใหญ่เกี่ยวกับสัญญาณคลื่นสั้น

ในระยะเวลาอันสั้นที่มาร์โคนี มีชีวิตอยู่วิทยุได้พัฒนามาจากการค้นพบของเฮิร์ทจนมีรายการทั้งการพูด ดนตรี ถูกส่งไปทั่วโลก เมื่อเขาถึงแก่กรรมในโรม เมื่อปี 1937 ได้มีการจัดงานกันอย่างเป็นทางการและศพของเขาได้ฝั่งในบ้านเกิดของเขา ที่โบโลนา ประเทศอิตาลี


ที่มา : ชุลีพร สุสุวรรณ, โลกน่ารู้ ชุด นักวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์)


โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison)

โธมัส แอลวา เอดิสัน เป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของโลก เอดิสัน เกิดในปี 1847 ในวัยเด็ก เอดิสันมีนิสัยอยากรู้อยากเห็น แต่ไม่ชอบไปโรงเรียน เขาได้เรียนรู้อยู่กับบ้านโดยคุณแม่ของเขาเป็นคนสอน เขาเริ่มทำงานได้เมื่ออายุ 12 ปี และในไม่ช้าเขาก็ฝันอยากเป็นนักประดิษฐ์ เขาได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นครั้งแรกในปี 1868 และได้เปิดห้องทดลองที่เมนโล ปาร์ค มลรัฐนิวเจอร์ซี่ ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเขาสามารถพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ การประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของเอดิสันก็คือหีบเสียง หลอดไฟฟ้า และกล้องถ่ายภาพยนตร์ การค้นพบสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การค้นพบของอุตสาหกรรมใหม่ๆ หลายชนิด เอดิสันถึงแก่กรรมในปี ค.ศ.1931


ที่มา : ชุลีพร สุสุวรรณ, โลกน่ารู้ ชุด นักวิทยาศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์)


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์