index48

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน

แรงสุทธิ

 

  รวมเวกเตอร์ของแรงให้เป็นแรงลัพธ์  ในการทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและทิศทางของแรงโดยคลิกเมาส์ค้างที่ปลายหัวลูกศรของเวกเตอร์ ( สีแดง ,  สีเขียว  และสีน้ำเงิน)   ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์  (ลูกศรสีดำ)   ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์ทั้งสาม  

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์ทั้งสามโดยผลรวมของเวกเตอร์ต้องเป็นศูนย์    เติมช่องว่างในตารางให้เต็ม

  Fx Fy lFl
F1      
F2      
F3      
ผลรวม 0 0 0

วาดรูปเวกเตอร์ทั้งสามประกอบด้วย   กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง


ภาพการเข้าเยี่ยมชมฟิสิกส์ราชมงคลของโรงเรียนคงคาประชารักษ์

โรงเรียนคงคาประชารักษ์
MVC-001F.jpg
MVC-001F.jpg
MVC-002F.jpg
MVC-002F.jpg
MVC-002F1.jpg
MVC-002F1.jpg
MVC-003F.jpg
MVC-003F.jpg
MVC-007F.jpg
MVC-007F.jpg
MVC-009F.jpg
MVC-009F.jpg

สมุดเยี่ยมขมของโรงเรียนคงคาประชารักษ์


การอธิบายเรื่องพันธะเคมี

นำมาจาก  http://www.krumontree.com/science/bond/index.html  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


  :: เนื้อหาวิชา ::

 
 

เลือกบทเรียนที่ต้องการ

   
หน่วยที่ 1 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 2 แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ซึ่งเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 3 แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน เมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 4 สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำ
หน่วยที่ 5 แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน
หน่วยที่ 6 แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
หน่วยที่ 7 บททดสอบ

นำมาจาก  http://www.pitlok.com/magnetic/index.html  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


การสอนเรื่องการเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยเชียงไหม่


ภาพลวงตา

 

 


แผ่นใสอธิบายเรื่องไฟฟ้าสถิต  จัดทำโดยนางสาวราตรี  สวัสดิ์วงศ์

คลิกครับเพื่อเข้าดู

 


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์