index  53

เหตุการณ์สำคัญด้านอาวุธนิวเคลียร์

อาวุธนิวเคลียร์ นับเป็นผลงานชิ้นสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการระงับข้อพิพาทด้วยกำลัง และสุดยอดพลังอำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อรองทางการเมือง การทหาร เหตุการณ์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นความเป็นมาโดยสังเขปของอาวุธนิวเคลียร์ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

- 1895 วิลเฮล์ม รึนต์เก็น (Wilhelm Roentgen) พบรังสีเอ็กซ์ (x-rays)
- 1898 แมรี คูรี (Marie Curie) พบธาตุเรเดียม (radium) และโปโลเนียม (polonium) อันเป็นธาตุกัมมันตรังสี
- 1905 อัลเบอร์ต ไอสไตน์ (Albert Einstein) ประกาศทฤษฎีสัมพัทธภาพ (e = mc2) อันเป็นทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสสารกับพลังงาน
- 1911 ยอร์จ ฟอน ฮีฟซี (Georg Von Hevesy) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนำลำแสงกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ อันต่อมาสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์อย่างได้ผล (ยอร์จ ได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 1943)
- 1927 เฮอร์แมน บลุมการ์ต (Herman Blumgart) ใช้ลำแสงกัมมันตรังสีในการรักษาโรคหัวใจเป็นคนแรก
- ธ.ค. 1938 อ็อตโต ฮาห์น (Otto Hahn) และ ฟริตซ์ สตราสซ์แมน (Fritz Strassman) สาธิตการทำงานแบบกระจายตัวของนิวเคลียร์ (nuclear fission)
- ส.ค. 1939 อัลเบอร์ต ไอสไตน์ มีสารถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ (President Roosevelt) แจ้งความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยด้านนิวเคลียร์และความเป็นไปได้ในการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ของเยอรมนี เป็นผลในทันทีให้ประธานาธิบดีรูสเวลต์แต่งตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อศึกษาวิจัยด้านนิวเคลียร์เพื่อกิจกรรมทหาร (the military implication of atomic research)
- ก.ย. 1939 เยอรมนี ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolph Hitler) บุกโปแลนด์ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 1939 ส่งผลให้อังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี อันนำไปสู่มหายุทธ์ครั้งสำคัญ…สงครามโลกครั้งที่สอง
- มิ.ย. 1940 เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นลงนามร่วมมือกันทางทหาร
- ก.ค. 1941 ญี่ปุ่นบุกจีนและเวียดนาม (อินโดจีนฝรั่งเศส)
- ธ.ค. 1941 ญี่ปุ่นถล่มฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbor) ทำให้สหรัฐเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง
- ก.ย. 1942 สหรัฐอเมริกาจัดตั้งโครงการแมนฮัตตัน (Manhattan Project) ขึ้นอย่างลับ ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ให้สำเร็จก่อนเยอรมนี
- พ.ย. 1942 เมืองลอส อลามอส (Los Alamos) ในมลรัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico) ได้รับเลือกให้เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา
- 1943 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ด (Hanford Nuclear Reactor) ถูกสร้างขึ้นที่เมืองริชแลนด์ (Richland) มลรัฐวอชิงตัน (Washington) ภายใต้โครงการแมนฮัตตัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตธาตุพลูโตเนียม
- ก.ย. 1944 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ดเริ่มปฏิบัติการ
- พ.ค. 1945 เยอรมนียอมแพ้
- ก.ค. 1945 สหรัฐอเมริกาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกที่สนามทดสอบใกล้เมืองอลามากอร์โด (Alamagordo) มลรัฐนิวเม็กซิโก
- ส.ค. 1945 สหรัฐอเมริกาถล่มเมืองฮิโรชิมา และเมืองนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ เป็นผลให้ญี่ปุ่นยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข
- ก.ค. 1946 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Act : AEA) และจัดตั้งคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู (Atomic Energy Commission : AEC) ขึ้น
- ธ.ค. 1946 โครงการแมนฮัตตันถูกยกเลิก ปฏิบัติการต่อไปนับจากนี้ ดำเนินการโดยคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณู การวิจัยและพัฒนาด้านนิวเคลียร์ดำเนินการภายใต้การควบคุมของฝ่ายพลเรือน
- เม.ย.-พ.ค. 1948 สหรัฐอเมริกาทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก (ปฏิบัติการหินทราย : Operation Sandstone) ถึงขณะนี้ สหรัฐอเมริกามีระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครองจำนวน 50 ลูก
- เม.ย. 1949 สหภาพโซเวียตสามารถประดิษฐ์ระเบิดนิวเคลียร์ได้สำเร็จ
- ม.ค. 1950 ประธานาธิบดีทรูแมน (President Truman) สั่งให้คณะกรรมธิการพลังงานปรมาณูดำเนินงานวิจัยและพัฒนาระเบิดไฮโดรเจน (H-bomb)
- ก.พ. 1950 วุฒิสมาชิก โจเซฟ แม็คคาร์ธี (Joseph McCarthy) ประกาศสงครามทางลัทธิกับฝ่ายคอมมิวนิสต์
- มิ.ย. 1950 เกิดสงครามเกาหลี
- ธ.ค. 1951 อุปกรณ์สำคัญทางอิเล็กทรอนิคสำหรับระเบิดนิวเคลียร์แบบกระจายตัว ได้รับการประดิษฐ์ขึ้นที่สถานีปฏิกรณ์แห่งชาติ (National Reactor Station) มลรัฐไอดาโฮ [สถานีฯ แห่งนี้ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมแห่งชาติ (National Engineering Laboratory)]
- ต.ค. 1952 สหรัฐอเมริกาสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่มลรัฐเซาธ์คาโรไลนา (South Carolina)
- ธ.ค. 1953 ประธานาธิบดีไอเซนเฮาร์ (President Eisenhower) ประกาศจะร่วมมือกับนานาประเทศในการนำ ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานนิวคลียร์ไปใช้ทางสันติ
- ม.ค. 1954 เรือดำน้ำยูเอสเอสนอติลุส (U.S.S. Nautilus) เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของสหรัฐอเมริกา ออกปฏิบัติการเป็นครั้งแรก จอห์น ดูลส์ (John Dulles) รัฐมนตรีกลาโหมแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศนโยบายตอบโต้อย่างรุนแรงต่อปฏิบัติการก้าวร้าวใด ๆ ก็ตามของฝ่ายคอมมิวนิสต์
- ส.ค. 1954 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ
- ก.ค. 1955 มีการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ทางสันติในมลรัฐไอดาโฮเป็นแห่งแรก
- พ.ย. 1956 นิคิตา ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) นายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียต ประกาศท้าทายฝ่ายตะวันตก
- ก.ย. 1957 สหรัฐอเมริกาทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินเป็นครั้งแรกในทะเลทราย บริเวณเมืองลาสเวกัส
- ต.ค. 1957 สหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิก (Sputnik) ขึ้นไปในอวกาศสำเร็จเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งองค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ขึ้น เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ทางสันติ รวมทั้งจัดตั้งคณะผู้ตรวจการสากล และจัดทำระบบตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการนำวัสดุนิวเคลียร์ไปใช้ในกิจกรรมทหาร
- ธ.ค. 1957 สหรัฐอเมริกาก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นเป็นแห่งแรกที่มลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย
- ต.ค. 1959 มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์โดยเอกชนสหรัฐฯเป็นครั้งแรกในมลรัฐอิลลินอยส์
- มิ.ย. 1960 นิคิตา ครุสชอฟ นายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียต ประกาศให้การสนับสนุนสงครามปลดแอก
- ม.ค. 1961 ประธานาธิบดี เคนเนดี (President Kennedy) ประกาศให้การสนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
- เม.ย. 1961 องค์การประมวลข่าวกลาง (Central Intelligence Agency : CIA) ของสหรัฐฯ ส่งสายลับลักลอบเข้าไปในประเทศคิวบา
- ต.ค. 1962 มีการพบขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตในประเทศคิวบา สหรัฐฯ ทำการปิดล้อมคิวบาเป็นเวลา 13 วัน จนกระทั่งสหภาพโซเวียตรับปากว่าจะถอนขีปนาวุธดังกล่าวออกไป ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาก็ยอมรับจะถอนขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ติดตั้งอยู่ในประเทศตุรกีออกไปเช่นเดียวกัน
- มิ.ย. 1963 สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ร่วมกันติดตั้งระบบสื่อสารสายด่วน (hotline) ระหว่างทำเนียบขาว(the White House) และพระราชวังเครมลิน (the Kremlin) เพื่อป้องกัน “อุบัติเหตุ” นิวเคลียร์
- ส.ค. 1963 สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาจำกัดการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ (Limited Test Ban Treaty) สนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระสำคัญคือ ห้ามการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในบรรยากาศ และใต้น้ำ
- มี.ค. 1965 สหรัฐส่งกองทัพเข้าร่วมรบในสงครามเวียดนาม นับเป็น “สงครามตัวแทน” ครั้งสำคัญระหว่างค่ายเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์
- ก.ค. 1968 สหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศ ร่วมลงนามในสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Nonproliferation Treaty : NPT)
- ก.ค. 1969 นีล อาร์มสตรอง (Neil ArMStrong) นักบินอวกาศสหรัฐฯ เป็นคนแรกที่ก้าวเท้าลงบนดวงจันทร์
- ม.ค. 1970 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental Policy Act) มีสาระสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ให้องค์กรปกครองระดับท้องถิ่นตระหนักถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างต่างๆ
- ธ.ค. 1970 องค์การป้องกันสภาพแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Environmental Protection Agency) ได้รับการจัดตั้งขึ้น
- ม.ค. 1973 สหรัฐอเมริกาลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกสงครามเวียดนาม
- ต.ค. 1974 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายปรับปรุงองค์กรด้านพลังงาน (The Energy Reorganization Act) ผลจากกฎหมายนี้คือ มีการจัดตั้งองค์กรบริหารการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน (The Energy Research and Development Administration) และคณะกรรมาธิการจัดวางกฎระเบียบด้านนิวเคลียร์ (The Nuclear Regulatory Commission)
- ต.ค. 1976 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร (The Resource Conservation and Recovery Act) มีสาระสำคัญในการป้องกันสุขภาพอนามัยของประชากรและรักษาสภาพแวดล้อมจากสิ่งมีพิษต่าง ๆ เช่น กากนิวเคลียร์ ขยะมูลฝอย เป็นต้น
- เม.ย. 1977 ประธาธิบดี คาร์เตอร์ (President Carter) ยับยั้งการนำกลับมาใช้อีกของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์จากเตาปฏิกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
- ส.ค. 1977 ยานอวกาศวอยาเจอร์ 2 (Voyager 2) ที่บรรจุแถบบันทึกเสียงทักทายภาษาต่าง ๆ ขึ้นไปในอวกาศ ยานลำดังกล่าวนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ โดยมีพลูโตเนียมเป็นเชื้อเพลิง
- ต.ค. 1977 สำนักงานการพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Department of Energy : DOE) ได้รับการจัดตั้งขึ้นแทนองค์กรบริหารการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน
- เม.ย. 1978 สหรัฐอเมริกายับยั้งการพัฒนาระเบิดนิวตรอน (Neutron Bomb) ที่มีศักยภาพในการทำลายชีวิตเท่านั้นแต่คงสิ่งก่อสร้างไว้
- มี.ค. 1979 มีการรั่วของกัมมันตภาพรังสีเล็กน้อยจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในมลรัฐเพ็นน์ซิลวาเนีย
- มิ.ย. 1979 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ (The Strategic Arms Limitations Treaty : SALT)
- ธ.ค. 1979 สหภาพโซเวียตรุกรานอัฟกานิสถาน
- ธ.ค. 1980 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายว่าด้วยนโยบายเกี่ยวกับกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่รังสีในระดับต่ำ มีสาระสำคัญในการควบคุมกากนิวเคลียร์จากโรงงาน และโรงพยาบาล
- ม.ค. 1983 สหรัฐอเมริกาตรากฎหมายว่าด้วยนโยบายกากนิวเคลียร์ (The Nuclear Waste Policy Act) มีสาระสำคัญในการควบคุมกากนิวเคลียร์ที่สามารถแผ่รังสีในระดับสูง
- มี.ค. 1983 ประธานาธิบดีเรแกน (President Reagan) ประกาศโครงการสตาร์วอร์ มีเป้าหมายหลักในการทำลายขีปนาวุธจากฝ่ายตรงข้ามที่ยิงมา
- ส.ค. 1985 สหภาพโซเวียตประกาศหยุดพักการทดลองอาวุธนิวเคลียร์
- ม.ค. 1986 ประธานาธิบดีกอร์บาชอพ (Gorbachev) แห่งสหภาพโซเวียตเรียกร้องให้หยุดการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ภายในปี ค.ศ. 2000
- เม.ย. 1986 มีการรั่วของรังสีอย่างรุนแรงจากโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์เชอร์โนบิล (Chernobyl Nuclear Reactor) ของสภาพโซเวียต
- มี.ค. 1987 ประธานาธิบดีกอร์บาชอพเสนอให้มีการลดจำนวนขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยปานกลางในยุโรปข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic Treaty Organization : NATO)
- ธ.ค. 1987 ประธานาธิบดีเรแกน และประธานาธิบดีกอร์บาชอฟ ร่วมกันลงนามในสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยปานกลาง
- พ.ย. 1989 กำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลง รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกหลายประเทศล่มสลาย
- ต.ค. 1990 เยอรมนีรวมกันอีกครั้ง
- พ.ย. 1990 ความร่วมมือระหว่างค่ายเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ทำให้ยุติสงครามเย็นลงได้
- ก.ค. 1991 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาลดกำลังอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลลงในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 7 ปี
- 1992 โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮานฟอร์ดหยุดภารกิจผลิตวัสดุนิวเคลียร์
- 1993 สำนักงานการพลังงาน (DOE) แห่งสหรัฐอเมริกาดำเนินการกำจัดการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีตลอดระยะเวลาแห่งยุคนิวเคลียร์ที่ผ่านมา
 


ที่มา :
อดิศร ฟุ้งขจร. การตรวจจับการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินโดยวิธีทางแผ่นดินไหว. กรมอุตุนิยมวิทยา, กรุงเทพฯ, กันยายน - ธันวาคม 2530.
อุทกศาสตร์, กรม. สถิติการทดลองระเบิดนิวเคลียร์. กองทัพเรือ, กรุงเทพฯ, มิถุนายน 2542.

นำมาจาก  http://www.thai.net/vibooncom/soc/his/his15.htm


หนังสือ: นิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2549
คอลัมภ์: รอบทิศวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ
birasak@tistr.or.th
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บทเรียนเอ็กซอน

 

ถ้าใครมีโอกาสไปเยือนชายฝั่ง พริ้นซ์ วิลเลียม ซาวน์ (Prince William Sound) ของอลาสก้าในปัจจุบัน ซึ่งผ่านวิกฤตการณ์ไปเพียง 14 ปีเศษ จะเห็นว่าสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติกลับคืนเข้าสู่ สภาวะปกติเกือบทั้งหมด ธรรมชาติปรับตัวเองได้รวดเร็วกว่าที่หลายๆ คนคิดไว้ วิกฤตการณ์เรือน้ำมันเอ็กซอน วอลเดซ (Exxon Valdez) ยังคงเป็นฝันร้ายที่ตรึงอยู่ในสมองของคนทั้งโลกอยู่มิลืมเลือน

 

ในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2532 เรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ เอ็กซอน วอลเดซ ซึ่งมีระวางบรรทุกกว่า 400,000 ตัน และมีขนาดความยาวน้องๆ ความสูงของตึกเอ็มไพร์สเตทที่เคยเป็นสถิติ ของตึกสูงที่สุดในโลกอยู่หลายปีของสหรัฐฯ ชนหินเกยตื้นตัวเรือฉีกออกและมีน้ำมันดิบทั้ง 400,000 ตัน ไหลลงสู่อ่าวและพื้นที่ชายฝั่งในแถบนั้นทั้งหมด เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สุดต่อสภาวะแวดล้อม ในประวัติศาสตร์อเมริกันที่เคยมีการจารึกไว้ เพราะบริเวณนั้นเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำสัตว์บกและพืชพรรณที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลก

 

นักนิเวศวิทยาทั่วโลกได้ร่วมมือกันพยายามจัดการกับมลภาวะหายนะครั้งใหญ่นี้ เป็นการดำเนินงานที่ใหญ่มากที่สุดของโลกอันหนึ่งในประวัติศาสตร์ กัปตันเรือที่เกิดอุปัทวเหตุนี้ชื่อ โจเซฟ เฮเชิลวูด พนักงานของเอ็กซอนที่เคยถูกคาดโทษว่ามีปัญหาทางด้านการดื่มสุราในการปฏิบัติงาน และในคืนวันเกิดเหตุก็มีผู้เห็นเขามีสภาพเมาสุราขณะที่เดินลงเรือที่ท่า

 

ที่ชายฝั่งน้ำมันดิบที่รั่วออกมาบางแห่งมีความหนาถึงครึ่งเมตร ปลาและนกทะเลต่างๆ ไม่ต้องพูดถึง ทั้งนกนางนวล เพนกวิน เกือบทั้งหมดล้มตายลง มีส่วนน้อยที่สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา จาก องค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ระดมกันเข้าไปร่วมมือร่วมใจ ผู้เชี่ยวชาญการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมลงความเห็นคล้ายๆ กันในตอนนั้นว่า อาจต้องใช้เวลาเป็นร้อยปี กว่าสภาวะแวดล้อมจะเข้าที่เข้าทางเป็นปกติ บท เรียนราคาแพงนี้เป็นบทเรียนในประวัติศาสตร์เป็นรอยต่อของเอ็กซอนและคนอเมริกันไปชั่วลูกชั่วหลาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบำบัดทุกชนิดเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่จากหลายชาติ ถูกระดมกันเข้าไปใช้ในการบำบัด ปฏิบัติการครั้งนั้นเอ็กซอนต้องเสียเงินไปกว่าสองพันล้านเหรียญทีเดียว

 

มีการเรียกร้องกระหึ่มจากทั่วโลกในความรับผิดชอบของเอ็กซอนยักษ์ใหญ่ในวงการน้ำมันของอเมริกา และเอ็กซอนเองก็มีการแถลงข่าวความคืบหน้าของปฏิบัติการอลาสก้าครั้งนั้นต่อเนื่องทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง ว่าได้ทำอะไรไปบ้าง มีการทดลองเทคโนโลยีด้านเครื่องมือเครื่องใช้สารเคมี ฯลฯ ในการปฏิบัติการดังกล่าว

 

แต่การดำเนินการทั้งหมดนั้นผู้บริหารสูงสุดของเอ็กซอน ประธาน ลอเรนซ์ จี โรว์ส ปิดตัวเงียบอยู่ในบริษัทหลายสัปดาห์ จนกระทั่งวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2532 กว่า 3 สัปดาห์ผ่านไป จึงได้ไปปรากฏ ตัวที่ชายฝั่งอลาสก้าที่เกิดอุปัทวเหตุ ซึ่งช้ากว่าที่ควรจะเป็นหลายสัปดาห์ การตัดสินในดังกล่าวไม่ทันเหตุการณ์ที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกเห็นใจเอ็กซอน

 

ในวิกฤตการณ์ไม่ว่าจะใหญ่มหึมาหรือเล็กน้อย ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรมีหน้าที่ดูแลประคับประคองและตัดสินใจเพื่อที่จะชนะใจลูกค้าและสังคมทั่วไปโดยรวม ความจริงเอ็กซอนก็มีความรับผิดชอบ ทุ่มเททรัพยากรลงไปในการกวาดล้างพื้นที่เกิดเหตุให้คืนสู่ธรรมชาติโดยเร็ว แต่แฟคเตอร์หนึ่งที่เอ็กซอนมองข้ามไปคือ สังคมต้องการคนที่ออกมาแอ่นอกบอกกับสังคมว่า ผมผู้เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าว ขอรับผิดชอบ มีความห่วงใย ถึงลูกถึงคน เดินทางไปบัญชาการในที่เกิดเหตุทันทีตั้งแต่ต้นจึงจะชนะใจของผู้คนในสังคมได้

 

ที่นำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมดังกล่าวในอดีตเพราะเป็นเหตุการณ์สำคัญด้านสภาวะแวดล้อมของโลก และเราสามารถให้ความผิดพลาดในประวัติศาสตร์เป็นครูที่จะสอนให้เรารู้จักแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือกันในยามคับขัน โลกก็คงจะสุขใจและสังคมโดยรวมคงจะอยู่ร่วมกันโดยความผาสุกมากขึ้นกว่านี้ เป็นอุทาหรณ์ให้ผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรในการบริหารวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ มีมาหรือที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตขององค์กรของตนต่อไป
                 นาโน หมายถึง หนึ่ง ใน พันล้านหน่วย  นาโนเทคโนโลยี คือ วิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีในการประกอบและผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอม  หรือโมเลกุลเข้าด้วยกันด้วยความแม่นยำและถูกต้องในระดับนาโนเมตรหรือขนาด 1  ในพันล้านส่วนของ 1 เมตร โดยเป็นการผสมผสานของวิทยาศาสตร์หลายแขนง เช่น  ชีววิทยา ชีวเคมี วิศวกรรมศาสตร์สาขา หุ่นยนต์ และเครื่องจักรกล

                 ศาสตราจารย์ริชาร์ด ฟายน์แมน (Richard Feynman ผู้ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี ค.ศ. 1965)  ผู้เปิดศักราชของนาโนเทคโนโลยี ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ว่า "สักวันหนึ่ง เราจะสามารถประกอบสิ่งต่างๆ ผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมาจากการจัดเรียงอะตอมด้วยความแม่นยำ และเท่าที่ข้าพเจ้ารู้ ไม่มีกฎทางฟิสิกส์ใดๆ แม้แต่หลักแห่งความไม่แน่นอน (Uncertainty Principle) ที่จะมาขัดขวางความเป็นไปได้นี้"

                

         เค. อีริค เดร็กซเลอร์ (K. Eric Drexler) เจ้าพ่อแห่งนาโนเทคโนโลยี ผู้นิยามคำว่า 'นาโนเทคโนโลยี' นาโนเทคโนโลยีในจินตนาการของ เดร็กซเลอร์ ต้องเหมือนกับต้นไม้ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือสารคาร์บอนต่างๆที่นำไปใช้เลี้ยง ลำต้น สร้างใบ ดอก และผล โดยไม่เหลือสิ่งตกค้างใดๆที่เป็นพิษ

                 ปัจจัยที่จะทำให้นาโนเทคโนโลยีเป็นจริงได้
                      ปัจจัยแรก ต้องสามารถจับอะตอมให้ได้ทีละอะตอม แล้วจึงนำอะตอมมาเรียงในตำแหน่งที่ต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ นั่นหมายถึง เราจะต้องเข้าใจคุณสมบัติด้านฟิสิกส์ของอะตอมและโมเลกุลอย่างถ่องแท้ ก่อนที่นาโนเทคโนโลยีจะสำเร็จเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้นั้น นักนาโนจะต้องสร้างแขนยนต์ในขนาดนาโนขึ้นมาก่อน ซึ่งเรียกว่า"นาโนยนต์ " โดยนาโนยนต์นี้มีหน้าที่ จับอะตอมและโมเลกุลที่สามารถทำปฏิกิริยากันได้ ไปเรียงตัวใหม่ ในตำแหน่งที่เราต้องการ 

                      ปัจจัยที่สอง คือ ตัวนาโนยนต์ต้องสามารถจำลองตัวเองได้ในขณะที่ผลิตสิ่งต่างๆ ซึ่งการที่นาโนยนต์จะสามารถจำลองตัวเองจาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น4 จาก 4 เป็น 8 ได้นั้นต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่สามารถออกคำสั่งให้นาโนยนต์จำลองตัวเองขึ้นมา ปัจจัยนี้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เทคโนโลยีด้านนี้ดำเนินได้อย่างคุ้มทุน ด้วยการที่นาโน-ยนต์สามารถจำลองตัวเองได้นั้น เป็นผลให้ต้นทุนในการสร้างวัตถุต่าง ๆ มีราคาต่ำกว่าต้นทุนในปัจจุบัน ยิ่งมีนาโนยนต์มาก ต้นทุนก็จะยิ่งถูกลง และในขณะเดียวกัน การจัดเรียงอะตอม ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแม่นยำ ก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เชื่อถือได้

(ที่มา : ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ "นาโนเทคโนโลยี ตอนที่ 1 : ความเป็นไปได้ และทิศทางในอนาคต" MTEC เทคโนโลยีวัสดุ  17. ต.ค.-ธ.ค., 2542. หน้า 27-30)
 


เฉลย


  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์