ฟิสิกส์ราชมงคล

index 81

 

เมื่อคุณกดปุ่มจะมีหน้าต่างของเครื่องคิดเลขปรากฎขึ้นมา:

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

กราฟระยะกระจัดกับเวลา
วาดกราฟการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ (xo ,  vo ,  และ a )

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การบวกเวกเตอร์

ฝึกการบวกลบเวกเตอร์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

โปรเจกไตล์
ยิงลูกกระสุนเป็นแนวโค้ง โดยสามารถเปลี่ยนความเร็วเริ่มต้นและมุมยิงได้

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

แรงสุทธิ

  รวมเวกเตอร์ของแรงให้เป็นแรงลัพธ์  ในการทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนขนาดและทิศทางของแรงโดยคลิกเมาส์ค้างที่ปลายหัวลูกศรของเวกเตอร์ ( สีแดง ,  สีเขียว  และสีน้ำเงิน)   ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ลัพธ์  (ลูกศรสีดำ)   ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเวกเตอร์ทั้งสาม  

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.  ให้นักศึกษาสร้างเวกเตอร์ทั้งสามโดยผลรวมของเวกเตอร์ต้องเป็นศูนย์    เติมช่องว่างในตารางให้เต็ม

 

Fx

Fy

lFl

F1

 

 

 

F2

 

 

 

F3

 

 

 

ผลรวม

0

0

0

วาดรูปเวกเตอร์ทั้งสามประกอบด้วย   กดที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ในการทดลองนี้จะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรง   งาน  และระยะกระจัดการเคลื่อนที่ของกล่อง  โดยคุณสามารถใช้เมาส์คลิกและลากกล่องไปที่ใดก็ได้ในห้องทดลองเสมือน   หรือจะใช้ลูกศรของคีย์บอรด์ก็ได้เช่นเดียวกัน  งานที่ได้จากแรงโน้มถ่วงหรือจากแรงเสียดทาน  จะปรากฎเป็นตัวเลขอยู่ด้านบนของห้องทดลองเสมือน   คุณสามารถเปลี่ยนมวล m  และสัมประสิทธ์แรงเสียดทาน โดยใช้ตัวเลื่อน   เมื่อคุณต้องการให้กล่องกลับเข้าสู่จุดเริ่มต้น  ให้กดปุ่ม  Reset

    ตำแหน่งเริ่มต้นของกล่องจะแสดงด้วยเงาสีเทาดำ   ให้คุณทดลองเลื่อนกล่องไปบนพื้น  และสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  ต่อไปกดปุ่ม  Reset  และยกกล่องขึ้นจากพื้น  โดยไม่ให้กล่องติดพื้น  เมื่อยกกลับมาที่เดิม   หรือจุดเริ่มต้น  สังเกตว่างานมีค่าเท่าไร ?   กดที่กล่องหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

บิลเลียดเสมือน
การชนกันของลูกบิลเลียด 2 ลูกในระบบ 2 มิติ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

การชนกันบนรางเลื่อน
การชนกันแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นบนรางเลื่อนที่ไม่มีแรงเสียดทาน

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

บิลเลียด
สังเกตการชนของลูกบิลเลียด  และศึกษากฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้น

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

คาน
ศึกษาคานที่แขวนด้วยเชือกจากกำแพง ...

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

เรียงกล่อง

      ในห้องทดลองนี้จะมีหนังสือกองอยู่ทั้งหมด 13   เล่ม      คุณสามารถเลื่อนหนังสือแต่ละเล่มหรือทั้งกองได้โดยใช้เมาส์คลิกและลาก   หรือจะใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดก็ได้   

คำถาม      ให้คุณเลื่อนหนังสือเล่มบนให้ออกจากขอบโต๊ะให้ไกลจากขอบโต๊ะมากที่สุด   โดยหนังสือต้องไม่ล้ม  (crash)   ตัวเลขที่ปรากฎทางด้านขวา  คือตำแหน่งของหนังสือ   กดที่นี่หรือรูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ในห้องทดลองนี้คุณสามารถที่จะวางดาวเทียมสปุตนิกในวงโคจรของโลก  โดยการคลิกเมาส์ค้างในบริเวณสีดำที่ใดก็ได้  และลากเมาส์เพื่อเพิ่มเวกเตอร์ของความเร็ว  และปล่อยลงในวงโคจรที่เหมาะสม  คุณจะทำให้ดาวเทียมสปุตนิกสามารถโคจรรอบโลก   หลุด  หรือ หล่นเข้าสู่วงโคจรของโลกก็ได้  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


 

   เล่มเกมกับท่านอาร์คีมีดีส    ท่านจะได้เรียนรู้กฎของแก๊สกับกฎของของเหลวไปพร้อมๆ กับเล่นเกมที่แสนสนุก  โดยการบังคับวัตถุให้ลอยหรือจมตามตำแหน่งที่ต้องการ มีการจับเวลา สามารถนำไปใช้แข่งขันได้  (ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด)  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


 

มวลติดกับสปริง
ศึกษาการสั่นของมวลที่ติดกับสปริง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การสั่นแบบมวลคู่
การสั่นของมวลคู่ที่ติดอยู่กับสปริง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

การสั่นแบบหน่วง
การเคลื่อนที่ของสปริงโดยมีความเสียดทานร่วมด้วย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ทดลองเปลี่ยนอุณหภูมิ และปริมาตรของแก๊ส และสังเกตการชนของโมเลกุลบนผนังของลูกสูบ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 คุณสามารถเห็นจุดหลอมเหลว และอุณหภูมิจุดเดือดสำหรับธาตุต่างๆ  ภายในตารางธาตุนี้   ถ้าเป็นสีน้ำเงิน  แสดงว่าธาตุนั้นอยู่ในสถานะของแข็ง   สีเหลืองอยู่ในสถานะของเหลว   และสีแดงอยู่ในสถานะแก๊ส   ส่วนช่องไหนถ้าเป็นสีขาวแสดงว่า ธาตุนั้นมีไอโซโทปที่ไม่เสถียร   และยังไม่ทราบอุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟส

             ในห้องทดลองเสมือนจริงนี้   เรากำหนดให้อุณหภูมิห้องเท่ากับ  298 K   =   25 o C  คุณสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยตนเอง  โดยกดที่ลูกศรของคียบอร์ด  ("<--- "  : อุหภูมิลดลงครั้งละ  15 K  ,   "---->"  อุหภูมิเพิ่มขึ้นครั้งละ  15 K )   หรือจะใช้เมาส์ลากตัวเลื่อนก็ได้เช่นเดียวกัน  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าห้องทดลอง

คำถาม

 • อุหภูมิที่ธาตุต่างๆ เป็นแก๊สทั้งหมด = ___________________K

 • ที่อุหภูมิห้อง ธาตุที่อยู่ในสถานะแก๊ส มี    1.____________   2.______________ 3.______________  4.______________  5.______________  6.______________  7._____________  8.____________  9.____________  10.____________

 • ที่อุณหภูมิห้อง  ธาตุที่อยู่ในสถานะของเหลว มี  1.____________   2.____________

 • ที่อุณหภูมิ  1900 K   ธาตุทรานสิชั่นที่อยู่ในสถานะของเหลว มี  1.____________   2.______________ 3.______________  4.______________  5.______________  6.______________  7._____________ 

 • อุณหภูมิหลอมเหลวของเหล็ก =___________________K

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

การทดลองแผนภาพ P-V-T ของแก๊ส      

จากกฎของแก๊ส

p·V = n R T

 p =  ความดัน  ;    V  = ปริมาตร   ;   n  =   จำนวนโมล  ;   T  =  อุณหภูมิ    และ   R  =  8.31 J / mol.K    =   ค่าคงที่ของแก๊ส

      ใช้เมาส์คลิกที่ช่อง คุณสามารถเลือกให้ตัวแปร ( p, V , T) ตัวใดตัวหนึ่งคงที่  เช่นถ้าคลิกที่  T  คงที่  ค่า p  และ  V   จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนกราฟโดยที่ค่า  T  คงที่เป็นต้น  คุณสามารถคลิกได้ทุกที่บนพื้นที่สีเหลือง   โดยที่ค่าต่างๆที่ปรากฎขึ้น ถูกคำนวณไว้อย่างถูกต้อง   และเมื่อคุณกดเมาส์ค้างและลาก   คุณจะได้เส้นกราฟขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนโมลจาก  1   ถึง  10   โดยกดลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ด  ให้สังเกตว่าความถูกต้องอยู่ที่ทศนิยม  2  ตำแหน่ง  เนื่องจากความละเอียดถูกจำกัดด้วยจุดบนหน้าจอ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


 

 

การแทรกสอด
ศึกษาคลื่น 2   กระบวนที่เคลื่อนที่เข้าแทรกสอดกัน

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


การสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบน
แสดงการสะท้อน  หักเห  และเลี้ยวเบนของคลื่น ...

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


โพลาไรเซอร์
คุณสามารถวางแผ่นโพลาไรเซอร์จำนวน  1 ,2 , และ  3  แผ่น  บนรางเลื่อน  และสังเกตแสงที่วิ่งผ่านแผ่นโพลาไรเซอร์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่
คุณสามารถปรับระยะห่างของช่องแคบคู่รวมทั้งความยาวคลื่นได้

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การเลี้ยวเบน
ดูการเลี้ยวเบนของคลื่นผ่านช่องแคบเดี่ยว

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่
ผลของการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนผ่านช่องแคบคู่

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ผลของดอปเปอร์
สังเกตผลของดอปเปอร์และวัตถุที่มีความเร็วเหนือเสียง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

  ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่นและความถี่  โดยคลิกเมาส์ที่ใดก็ได้บนสเกล  อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น  และความถี่ ได้ด้วยคีย์บอร์ดด้วย   โดยกดปุ่ม  Shift  ค้างไว้  และกดปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา  

ตอบคำถามต่อไปนี้    กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

บีตส์
การแทรกสอดของคลื่น 2  กระบวนที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า

จะมีแรงกระทำกับประจุไฟฟ้าที่วางอยู่ในสนามไฟฟ้า  ขนาดของแรง  F = qE    คุณจะได้เห็นผลของสนามไฟฟ้า (เกิดขึ้นระหว่างแผ่นประจุไฟฟ้า สีน้ำตาล)  บนลำของอิเล็กตรอน  (เส้นสีเขียว)  โดยการเลื่อนตัวสไลด์  (สีแดง)  คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของสนามไฟฟ้าและสังเกตผลการเบี่ยงเบนของลำอิเล็กตรอนว่าจะวิ่งไปในทิศทางใดได้

คำถาม   

1.   เมื่อเลื่อนตัวสไลด์ไปทาง +  ลำอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ในลักษณะใด  ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ?

2.  สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในข้อ 1   มีทิศทางภายในแผ่นประจุอย่างไร ?  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

เส้นของสนามไฟฟ้า

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถลากประจุ  2  อัน ได้ด้วยเมาส์  และเปลี่ยนขนาดและชนิดของประจุ  โดยการคลิกลงบนกล่อง

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วค่อนข้างต่ำ  การแสดงผลอาจจะช้า เพราะจะต้องคำนวณทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา  ให้คุณลองเปลี่ยนรายละเอียดของจุดให้ต่ำลงโดยการกดปุ่ม  Quick  หรือ  Medium

และตอบคำถามต่อไปนี้

1.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  -2     และ   q2  =  3

2.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  -1     และ   q2  =  -1

3.   วาดภาพโดยให้ประจุ   q1  =  1     และ   q2  =  3

4.  จากข้อ  3  จุดที่สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์อยู่ห่างจากประจุ  q1  กี่หน่วย  กำหนดให้ระยะทางระหว่าง  q1  และ  q2  =   1  หน่วย   กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

ศักย์ไฟฟ้า
วางประจุในอากาศ  และสังเกตความต่างศักย์รอบประจุ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเลือกการต่อตัวเก็บประจุเป็นแบบขนาน   อนุกรม     หรือผสม  และยังสามารถเปลี่ยนค่าประจุไฟฟ้าแต่ละตัว   พร้อมกับคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้ารวม  ได้ด้วย   ให้คุณลองเล่นดูครับ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเลือกการต่อตัวต้านทานป็นแบบขนาน   อนุกรม     หรือผสม  และยังสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานแต่ละตัว   พร้อมกับคำนวณหาค่าความต้านทานรวม  ได้ด้วย   ให้คุณลองเล่นดูครับ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ออสซิลโลสโคป

ทดลองใช้เครื่องออสซิลโลสโคป

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


 

แรงของโลเรนซ์
ดูการเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ในห้องทดลองนี้  คุณสามารถที่จะวางอิเล็กตรอนลงในวงโคจรของนิวเคลียส (ประจุบวก)  โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณสีเทาที่ใดก็ได้  และลากเมาส์เพื่อเพิ่มหรือลดเวกเตอร์ของความเร็ว  ปล่อยลงในวงโคจรในตำแหน่งที่เหมาะสม  คุณจะทำให้อิเล็กตรอนสามารถโคจรรอบนิวเคลียส  หลุด  หรือ หล่นเข้าสู่วงโคจรของนิวเคลียสก็ได้  กดที่นี่หรือที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

การเกิดเรโซแนนท์ในวงจร RLC  อนุกรม

ในห้องทดลองนี้เป็นวงจร RLC  แบบง่าย  ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรม  คุณสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทาน   ความจุไฟฟ้า  และความเหนี่ยวนำ   และคุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ  ให้สังเกตดูว่ากระแสเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การชาร์จตัวเก็บประจุ
หลังจากปิดสวิทซ์  คุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประจุไฟฟ้า  ภายในตัวเก็บประจุ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การเหนี่ยวนำ
ย้อนรอยการทดลองของไมเคิล ฟาราเดย์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

เงา
ศึกษาการเกิดเงา

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

กฎของสเนล
การหักเหของแสงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่ง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

เลนซ์
ทดลองเปลี่ยนความยาวโฟกัสของเลนซ์  และดูภาพที่เกิดจากเลนซ์

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การผสมสี: CYM
การผสมสีแบบเสริมสี

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การผสมสี: RGB
การผสมสีแบบลบสี

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

การทดลองการแผ่รังสีของวัตถุดำ

ในห้องทดลองนี้ แสดงการแผ่รังสีของวัตถุดำ โดยการเพิ่มและลดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ทางด้านขวา สามารถเปลี่ยนค่าโดยการคลิกและลากด้วยเมาส์ ความเข้มของการแผ่รังสี มีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่น ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น เราจะเห็นเป็นแถบสีบนเส้นกราฟ

 • คุณสามารถสังเกตการเลื่อนของยอดกราฟ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน ความยาวคลื่นสูงสุด เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนผกผันกับอุณหภูมิ เรียกว่า กฎของวีน (wein's law)

 • กราฟระหว่าง กำลัง P กับอุณหภูมิ T  เปลี่ยนไปตามกฎของ Stefan-Boltzman จุดสีแดงแสดงถึงการแผ่รังสีที่อุณหภูมินั้น    คลิกครับเข้าสูการทดลอง

 • ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

   

         ในห้องทดลอง คุณสามารถเลือกวัสดุได้  3  ชนิดคือ  โซเดียม  ซีเซียม   และเงิน  ซึ่งมีค่า  Work  function  เท่ากับ  2.75  , 2.14  และ   4.26  ev   ตามลำดับ     และสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น ความเข้มของแสง   และความต่างศักย์ระหว่างขั้วหลอด   ส่วนกระแสไฟฟ้าอ่านได้จากด้านบน

         ให้คุณทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เลื่อนแรงดันไฟฟ้าไปที่  0   เปลี่ยนค่าความยาวคลื่น   สังเกตว่ากระแสไฟฟ้าเริ่มไหลครั้งแรก   จดค่าความยาวคลื่น  ทำอย่างนี้กับวัสดุทั้ง 3  ชนิด

 • เลื่อนแรงดันไฟฟ้าไปที่  0  เปลี่ยนค่าความยาวคลื่น   สังเกตว่ากระแสไฟฟ้าเริ่มไหลครั้งแรก   ต่อจากนั้นทดลองเปลี่ยนค่าความเข้มแสง  กระแสมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร   คลิกครับ

 • ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

   


การทดลองเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม   คลิกครับ

 

 

     ในห้องทดลองเสมือนนี้  คุณสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในวงโคจรของอะตอมได้  โดยเริ่มต้นที่ ไฮโดรเจน  H  (z=1)   ให้ลากตัวสไลด์  เปลี่ยนจำนวนอิเล็กตรอน   หรือใช้ลูกศรขึ้นและลงของคีย์บอร์ดก็ได้

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


  ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


ห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาการสลายตัวของนิวเคลียส  (แสดงเป็นรูปสีแดง)  ให้คุณเลือกเวลาครึ่งชีวิต  และกดปุ่ม  Start  คุณจะได้กราฟ จำนวนนิวเคลียสที่เหลือ (สีเขียว)  กับเวลา   ถ้าต้องการกลับจุดเริ่มต้นให้กดปุ่ม  Reset

ใบบันทึกผลการทดลอง

    กำหนดเวลาครึ่งชีวิตด้วยตนเองอีก 4  ค่า  (มีตัวอย่างให้ดู 1  ค่า)   คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


คุณสามารถเลือกไอโซโทปได้  ทาง คือ

 • คลิกบนเส้นกราฟ

 • คลิกเลือกธาตุบนวงกลมสีเหลือง

 • เพิ่มหรือลด  จำนวนโปรตอน และนิวตรอน โดยคลิกที่ปุ่ม  หรือใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดก็ได้

        เมื่อคลิกเมาส์บนเส้นกราฟ  จะปรากฎเป็นเส้นกากบาทสีเทา  และจุดสี่เหลี่ยมสีเขียว  จำนวนนิวตรอนและโปรตอนปรากฎขึ้น   ถ้าไอโซโทปนั้นเสถียร (stable)   ไม่มีเวลาครึ่งชีวิต (Half life)   แต่ถ้าไม่เสถียร  มีเวลาครึ่งชีวิตขึ้น  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


ในห้องทดลองนี้เป็นการศึกษาปฏิกิริยาลูกโซ่   จุดสีเขียวเป็นนิวเคลียสที่พร้อมจะแตกตัว  ถ้าถูกชนด้วยนิวตรอน  (จุดสีน้ำเงิน)  ยกตัวอย่างเช่น   ชน U236  ด้วยนิวตรอน  ทำให้นิวเคลียสแตกตัว  เป็นจุดสีแดง  2  จุด   และปลดปล่อยนิวตรอนออกมา 3  ตัว

       คุณสามารถทดลองวางนิวตรอน 1  ตัวโดยคลิกเมาส์ 1  ครั้งที่ช่องว่างสีดำ

       ถ้าต้องการหยุดปฏิกิริยาให้กดปุ่ม S   และต้องการดำเนินปฏิกิริยาต่อให้กดปุ่ม  อีกครั้ง

       เริ่มต้นใหม่ให้กดปุ่ม  คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


      เลือก  แบริออน (baryons)  หรือ เมซอน  (Meson)   และนำควาร์ก และแอนตี้ควาร์กไปวางไว้ในช่อง  อนุภาคที่ได้คืออะไร บันทึกลงในตารางผลการทดลอง และเปรียบเทียบกับทฤษฎีว่าตรงกันหรือไม่

ตารางบันทึกผล

Mesons

ควาร์ก

อนุภาค

 

 

 

 

 

 

คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


 

ผลคูณแบบสเกลาร์ และ  ผลคูณแบบเวกเตอร์
การคูณเวกเตอร์  2  อันบนระนาบโดยวิธีการดอต

การเกิดฤดูกาล
สังเกตการเกิดฤดูกาลบนพื้นโลก

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์