+คอมพลีเมนต์ (Complement)
    คอมพลีเมนต์ของเซต A ซึ่งมีเอกภพสัมพัทธ์เป็น U คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของ U แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A และใช้สัญลักษณ์ (อ่านว่า เอไพรน์) แทน คอมพลีเมนต์ของเซต A
          นั่นคือ= {x / x U แต่ x A}

 ตัวอย่างที่ 1 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 3, 5, 7, 9}
วิธีทำ \= {2, 4, 6, 8, 10}

ตัวอย่างที่ 2  กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {2, 4, 6, 8} และ B = {4, 5, 7}

วิธีทำเนื่องจาก A B = { 4} = B A
        ดังนั้น = {1,2,3,5,6,7,8,9,10}

สังเกตตัวอย่างต่อไปนี้
    กำหนดให้ U = {1, 2 , 3 , ... , 10}    A = {2, 4, 6 ,8 ,10}
    \= {1, 3, 5 , 7 ,9 }
          A = {1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8 ,9 ,10} = U
          A = { } =
= {2, 4, 6 ,8 ,10} = A
  = และ = U

จากตัวอย่างสรุปได้ว่า
A = U
A = { } =
=  A
= U
  =
กลับ
 
 
 

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม