ความเป็นมาของเซรามิก 
 
เซรามิกเป็นวัสดุที่ผลิตจากโลหะและอโลหะ
มีความถ่วงจำเพาะ 2.3 ถึง 3.85
เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าได้ดี
มีความเสถียรแม้จะมีอุณหภูมิสูง ๆ
มีความแข็งแกร่งทนต่อแรงดึงได้สูง

เซรามิกเป็นวัสดุที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่
  1.  อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น
  2. ปิดผนัง และกระเบื้องโมเสต
  3. อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์
  4. อุตสาหกรรมถ้วยชาม
  5. อุตสาหกรรมของชำร่วยและเครื่องประดับ
  6. อุตสาหกรรมลูกถ้วยไฟฟ้า

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม