เซรามิกที่เป็นประเภทเนื้อดิน

แบ่งออกได้5 ประการคือ

1. เทอร์ราคอตตา (terra cotta)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดินเหนียวผสมในเนื้อดินเผาเมื่อเผาแล้วจะมีสีแดง นิยมเคลือบด้วยสีต่าง ๆ  ส่วนมากผลิตเป็นเครื่องประดับในบ้านหรือสวนเป็นของชำร่วย แจกัน และตุ๊กตา
2. เอิร์ทเธนแวร์ (earthen wares)  เป็นผลิตภัณฑ์เนื้อหนา ละเอียด  แน่น และเคลือบทึบแสง  มีความพรุนตัว  สามารถดูดซึมน้ำได้ เนื้อดินอาจใช้ดินขาวอย่างเดียวหรือผสมแร่ควอตช์  แร่เฟลด์สปาร์ และดินเหนียว เพื่อช่วยให้ขึ้นรูปได้ง่าย  ส่วนใหญ่ผลิตเป็นเครื่องถ้วยชาม
3. สโตนแวร์ (stone wares)  เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อแข็งแกร่ง เคลือบทึบแสงในเนื้อดินปั้นมีดินผสมมาก  ส่วนใหญ่ใช้พอตเตอรีสโตน (potterystone)  ผสมทำเนื้อดินปั้นผลิตเป็นผลิตประเภทของใช้และเครื่องประดับบ้าน
4. ปอร์เซเลน (porcelain) เป็นเครื่องปั้นดินเผาชั้นดี มีคุณสมบัติโปร่งแสงมีเนื้อแกร่งไม่ดูดซึมน้ำ ส่วนผสมของ เนื้อดินปั้นใช้แร่เฟลด์สปาร์หรือแร่ควอตซ์ผสมด้วยส่วนดินขาวนั้นต้องมีคุณภาพดี มีปริมาณธาตุเหล็กน้อยที่สุด เนื้อดินปั้นชนิดนี้มักจะผลิตของที่มีเนื้อบางเคลือบเป็นมันผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน งานแพทย์ งานวิทยาศาสตร์และเครื่องประดับประเภทสวยงาม
5. โบนไชน่า (bone china) เป็นเครื่องปั้นชั้นดีที่สุด ราคาแพงที่สุดมีความขาวแวววาวมากเนื้อบางและเบา มีความแข็งแกร่ง ส่วนมากผลิตเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับกระบวนการผลิตค่อนข้างยุ่งยาก เพราะใช้เถ้ากระดูกสัตว์ ดินขาวดินเหนียว แร่ควอตซ์และแร่เฟลด์สปาร์


กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม