มี 2 ชนิด คือ
  1. เซตจำกัด
  2. เซตอนันต์
เซตที่ควรรู้จัก คือ
  1. เอกภพสัมพัทธ์
  2. เซตว่าง


ผู้เขียนโฮมเพจ นายประวิทย์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายประศาธน์ แสนท้าว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น
กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม