เซต A ยูเนียน เซต B คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกของเซต A และเซต B หรือเป็นสมาชิกของทั้งเซต B และเซต A แสดงเป็นแผนภาพ ดังรูป(ส่วนที่แรเงา คือ A B)
เซต A อินเตอร์เซกชัน เซต B คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกทั้งของเซต A และเซต B แสดงเป็นแผนภาพ ดังรูป(ส่วนที่แรเงา คือ A B)


ผู้เขียนโฮมเพจ นายประวิทย์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายประศาธน์ แสนท้าว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น
กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม