ประเภทของเซรามิก

    เซรามิกสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  ดังนี้
1. ตามรูปลักษณะที่มองเห็น โดยไม่คำนึงถึงว่าผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพดีหรือไม่เช่น จาน  ชาม    ถ้วย  กระเบื้อง และแจกัน

2.  ตามประโยชน์ใช้สอยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์  โดยมิได้คำนึงถึงรูปร่างหรือชนิดของเนื้อดิน
เช่น  เครื่องสุขภัณฑ์  ลูกถ้วยไฟฟ้า และถ้วยชาม

3.  ตามเนื้อดินปั้น เนื่องจากเนื้อดินปั้นแต่ละชนิดมีส่วนผสมและคุณภาพแตกต่างกันทำให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่างกันตามชนิดของเนื้อดินและราคากลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม