ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจลน์ของวัตถุ
ถ้าเดิมวัตถุมีพลังงานจลน์อยู่ ในที่นี้พลังงานจลน์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่
เมื่อ u คือความเร็วต้น และ m เป็นมวลสารของวัตถุ
เมื่อออกแรง F กระทำต่อวัตถุ ทำให้วัตถุเคลื่อนที่จาก A ไปยัง B เป็นระยะทาง S
พลังงานจลน์ที่อยู่ที่วัตถุ มีค่าเท่ากับพลังงานจลน์จากจุด A บวกกับงานที่ทำขึ้นจากจุด A ไปยัง B

โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม