ฟิสิกส์ราชมงคล

index 84

Chemistry
 

เทคนิคทางเคมี 
 • มารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี
  กันเถอะ
 • เทคนิคการใช้เครื่องชั่ง
 • เทคนิคการใช้ไพเพท
 • เทคนิคการใช้บิวเรตต์
 • ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
 • การเกิดอุบัติเหตุและวิธีแก้ไข
 • การป้องกันอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ
 • ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีหก
 • เทคนิคการลบคมแก้วที่ตัด
 • เทคนิคการนำสารที่เป็นของแข็งออกจากขวด
 • เทคนิคการเทของเหลวหรือสารละลาย
  ออกจากขวด
 • เทคนิคการให้ความร้อนของเหลวหรือ
  สารละลายที่ไม่ติดไฟ
 • เทคนิคการล้างเครื่องแก้วที่ใช้ในการทดลอง
 • เทคนิคการทำความสะอาดเครื่องแก้วที่ใช้
  ในการทดลอง
 • เทคนิคการระเหยของเหลวหรือสารละลาย
 • เทคนิคการเตรียมและการผสมสารละลาย
  ในหลอดทดลอง
 • เทคนิคเปเปอร์โครมาโทกราฟี
 • เทคนิคการอ่านปริมาตรของของเหลว
 • เทคนิคการกลั่นอย่างง่าย
 • เทคนิคการไทเทรต
 • เทคนิคการสกัด

  ขนาดและอนุภาคของสาร

 • การจำแนกสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์
 • ธาตุ
 • สารประกอบ
 • สารละลาย
 • สารละลายและสารบริสุทธิ์
 • การเปรียบเทียบสารละลาย
  คอลลอยด์ และสารแขวนลอย
 • ตัวทำละลายและตัวถูกละลาย
 • การกลั่นและการกลั่นลำดับส่วน
 • การกรอง
 • การตกผลึก
 • การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ
 • การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 • โครมาโตรกราฟี
 • การระเหยให้แห้ง
 • การใช้กรวยแยก
 • อิมัลซิฟายเออร์

 • ของแข็ง ของเหลวและก๊าซ 
 • สมบัติของของแข็ง
 • สมบัติของของเหลว
 • สถานะของสาร
 • กฎของบอยล์
 • กฎของชาร์ล
 • กฎรวมก๊าซ
 • ทฤษฎีจลล์ของก๊าซ
 • ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว
 • การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
 • การทำน้ำแข็งแห้ง
 • การทำไนโตรเจนเหลว
 • ชุดอุปกรณ์สาธิตการเกิดลม
 • น้ำพุในขวดแก้ว
 • ผ้าทนไฟ
 • การเตรียมสารส้มจากกระป๋องน้ำอัดลม

  กรด-เบส 

 • การไตเตรตกรด-เบส
 • กราฟการไตเตรตกรด-เบส
 • เทคนิคการไตเตรตกรด-เบส

  โครงสร้างอะตอม 

 • โครงสร้างอะตอม
 • มีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมหรือไม่
 • อุตสาหกรรมเคมี

  ตารางธาตุ 

 • ตารางธาตุ
 • การจัดธาตุในตารางธาตุ
 • การจัดกลุ่มธาตุ 20 ธาตุแรกโดยใช้เกณฑ์
 • ประวัติการค้นพบและจัดธาตุลงในตารางธาตุ
 • สารประกอบคลอไรด์
 • สารประกอบออกไซด์
 • การเปรียบเทียบสารประกอบคลอไรด์และ
  สารประกอบออกไซด์
 • สารประกอบคลอไรด์ในชีวิตประจำวัน
 • ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล
 • ธาตุและสารประกอบที่สำคัญ
 • สมบัติทางกายภาพของโลหะและอโลหะ
 • เล่นแร่ แปรธาตุ แบบไฮเทค

  ปฎิกิริยาไฟฟ้าเคมี 

 • เซลล์กัลวานิก
 • การหาค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน
 • ประโยชน์ของค่า E0
 • เซลล์อิเล็กโทรไลต์
 • เซลล์ปฐมภูมิ
 • เซลล์เชื้อเพลิง
 • แบตเตอรี่อิเล็กโทรไลต์แข็ง
 • กำจัด(ต้นเหตุ)ฝนกรดด้วยไฟฟ้า
 • การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน

 • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
 • สมบัติทั่วไปของสารประกอบ
  ไฮโดรคาร์บอน
 • หมู่แอลคิล(Alkyl Group)
 • ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง
  แอลเคน แอลคีนและแอลไคน์
 • หมู่ฟังก์ชั่น
 • แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์
 • อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
 • ไอโซเมอริซึม
 • เอสเทอร์
 • แอลดีไฮด์
 • คีโตน
 • เอมีน
 • เอไมด์
 • ไขมันและน้ำมัน
 • สบู่
 • ผงซักฟอก
 • โปรตีน
 • กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์
 • เอนไซม์
 • คาร์โบไฮเดรต
 • ปิโตรเลียม
 • เลขออกเทน และเลขซีเทน
 • พอลิเมอร์
 • ผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
 • จะทดสอบโปรตีน (&alpha-amino acid)
  อย่างประหยัดและรวดเร็วได้อย่างไร
 • พลาสติกสลายตัวได้(จริง ๆ) หรือ
 • การหายใจระดับเซลล์
 • สเปรย์
 • พลาสติกปฎิวัติอุตสาหกรรมการพิมพ์
 • ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
  การใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณ
  ก๊าซ O2 เป็นเกณฑ์

  ปริมาณสารสัมพันธ์ 

 • มวลอะตอม
 • มวลโมเลกุล
 • โมล
 • สารละลาย
 • สรุปสูตรการคำนวณของสารละลาย
 • สมบัติคอลลิเกตีฟ
 • มวลของสารในปฎิกิริยาเคมี
 • ปริมาตรของก๊าซในปฎิกิริยาเคมี
 • การหาสูตรเอมพิริคัล
 • การหาสูตรโมเลกุลของสารทั่วไป
 • การหาสูตรโมเลกุลของก๊าซและ
  การหาร้อยละโดยมวลของธาตุจากสูตรเคมี
 • ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสาร
  ในสมการเคมี
 • สารกำหนดปริมาณและร้อยละของผลได้
  จากสารผลิตภัณฑ์
 •  


  มารู้จักฟิสิกส์กันเถอะ บทความฟิสิกส์น่ารู้ นักฟิสิกส์กับผลงาน


   
   

  โจทย์ปัญหาน่าคิด

   

   

  พื้นฐานทางวิศวกรรม

  สู่โลกอิเลกทรอนิกส์
  รู้เฟื่องเรื่องฟิสิกส์
  เก่งคิดคณิตศาสตร
   
 •  
 • สาระน่ารู้

   

  BIOLOGY
   

  สิ่งมีชีวิต - พืช 
 • เดชข้าวโพด
 • เพศของต้นมะละกอ
 • ดาวเรือง : พืชวิตามิน เอ จากธรรมชาติ
 • ผักปลัง
 • งา : เมล็ดพืชที่มีคุณค่าน่าสนใจ
 • "โคเคน"... ไม้ต้องห้าม

  สิ่งมีชีวิต - สัตว์ 

 • ไดโนเสาร์...สัตว์โลกล้านปี
 • "ปลวก" วัฏจักรชีวิตในกองดิน
 • มารู้จักกับ "สัตว์ประหลาดตัวจิ๋ว"
 • การเพาะเลี้ยงแมลงหวี่ ด้วยอาหารเหลวและอาหารแข็ง
 • แสงไฟฟ้ากับงานอนุรักษ์เต่าทะเล
 • คุณรู้จัก "พยาธิตัวจี๊ด" ดีแค่ไหน ?
 • การเก็บตัวอย่าง พยาธิตัวจี๊ดจากปลาไหล
 • "การสื่อสารของแมลง : การเต้นรำของผึ้ง"
 • พฤติกรรมการสืบพันธุ์ของหมึกกล้วย
 • พฤติกรรมการหนีภัยจากศัตรูของหมึกกล้วย
 • โลกของผีเสื้อ
 • ปูครุฑ หรือ จักจั่นยักษ์
 • ด้วงหรือแมลงปีกแข็ง
 • อุทยานนกน้ำทะเลน้อย
 • มด
 • ชีวิตของจักจั่น
 • มวนพิฆาตหนอน
 • บรรพบุรุษของช้างมาจากไหน?
 • ธรรมชาติของผีเสื้อ
 • งูพิษ
 • ไดโนเสาร์อดีต-นกปัจจุบัน
 • ธรรมชาติของปลาวาฬ

  วิชาการ 

 • การพาสเจอร์ไรส์
 • เซลล์ควบคุมความคิดของมนุษย์
 • แบบจำลองชุดการหายใจระดับเซลล์
 • สอนไมโทซีสด้วยภาษามือ
 • อนุมูลอิสระกับความแก่ของมนุษย์
 • ระบบประสาท-สมองน่ารู้
 • ฮอร์โมน
 • สร้างหุ่นจำลอง DNA ด้วยกระดาษ
 • เทคนิค PCR ในการเพิ่มจำนวน DNA และวินิจฉัยโรคบางชนิด
 • เทคนิค PCR กับการพิสูจน์บุคคล
 • Dideoxynucleoside ต้าน AIDS!
 • เซลลูโลสจากจุลชีพ
 • สารทดแทนเลือด
 • การคัดลอกพันธุ์
 • การ cloning DNA ปลอดภัยจริงหรือ ?
 • ทางเลือกในการพัฒนาสมองด้วยสาร DHA
 • ความลับของเซลล์ชรา
 • น้ำตา
 • จากลายนิ้วมือถึงลายม่านตา
 • โครโมโซมเทียม
 • ตรวจสอบน้ำด้วยสิ่งมีชีวิต "เทคโนโลยี-ชีวภาพ" เพื่อ สิ่งแวดล้อม
 • นานาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจาก DNA : "ลายพิมพ์ DNA กับธุรกิจเมล็ดพันธุ์"
 • ไอโอดีนป้องกันสารกัมมันตภาพรังสี
 • การเพาะเลี้ยงเซลล์ผิวหนังมนุษย์เพื่อประโยชน์ในการเยียวยารักษา
 • เปลือกกุ้งสารพัดประโยชน์
 • "กาวไฟบริน" หยุดเลือดจากอิสราเอลสู่แพทย์ไทย
 • ห่วงโซ่อาหาร
 • พันธุกรรมพืช...กับการอนุรักษ์

 • สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ 
 • โรคหูน้ำหนวก
 • หูตึง
 • มะเร็ง!....วงชีวิตของเซลล์ที่ควบคุมไม่ได้
 • สู้มะเร็งด้วยหมึก
 • บรอมิเลนสำหรับบำบัดโรคมะเร็ง
 • ตรวจมะเร็งเต้านมวิธีใหม่
 • เส้นผมกับมะเร็งหน้าอก
 • "เอดส์"...มาจากไหน
 • ไวรัสโรคเอดส์มีกำเนิดมาจากไหน?
 • ทำไมนิ้วมือนิ้วเท้าจึงเหี่ยวย่นเมื่อไปว่ายน้ำ
 • ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา
 • 9 คำถามน่ารู้โรคต่อมลูกหมากโต
 • สมาธิ คือยารักษาโรค
 • ยีนทำให้เครียด
 • เรานอนหลับเพื่ออะไร ?
 • โรคทางพันธุกรรม
 • สรรพคุณ (ลับเฉพาะ) ของวิตามินซี
 • วิตามิน C คุ้มกันมะเร็งได้
 • วิตามิน E กับการป้องกันโรค
 • วิตามินสำหรับเหงือกและฟัน
 • ฮอร์โมนเพิ่มความสูงมีจริงหรือ ?
 • โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ...จริงหรือ
 • คลอเรลล่าพืชอาหารแก้โรคสารพัด
 • ทำไม...รอยสักจึงติดง่ายแต่ลบยาก
 • อวัยวะอะไหล่สำรอง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนไต
 • ปอดและโรดปอด
 • บริจาคโลหิตพิชิตหัวใจวาย
 • ตับและโรคตับอักเสบ
 • สุขภาพดีต้อนรับปีใหม่
 • แมกนีเซียม : พื้นฐานของสุขภาพทีดี
 • บทบาทของแมกนีเซียมต่อสุขภาพ
 • เมื่อเชื้อดื้อยา
 • โรคมัลติเปิ้ล สเกลอโรซิส (Multiple Scleroisi)
 • โรคเอ๋อ : โรคที่ป้องกันได้
 • ไอโอดีนเท่าไร?...จึงพอดี
 • สารต้านจุลินทรีย์ในอาหาร
 • เกลือแร่ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน
 • ภูมิคุ้มกันโรคกับแอนติออกซิแดนท์
 • วิตามินซี กับความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
 • ยาเสพติด...ภัยสังคมไทย
 • วัคซีนป้องกันมาลาเรียของ Patarroyo
 • ปัญหาก่อนเลือดจะมา ลมจะไป
 • บุหรี่กับโรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • หัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
 • ไขมันในเลือดสูง
 • ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง
 • วัณโรค
 • ภาวะของเหล็กในร่างกายกับความเสี่ยงต่อโรค
 • ยาแก้แพ้
 • มาสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติให้ร่างกายกันเถอะ

 • อาหาร 
 • ใยอาหารกับสุขภาพ
 • เส้นใยอาหารเพื่อคุณภาพชีวิต
 • ใยอาหารอันทรงคุณค่า
 • ใยอาหารเคล็ดลับแห่งสุขภาพ
 • ใยอาหารป้องกันโรค
 • อาหารกับการป้องกันมะเร็ง
 • อาหารป้องกันและต่อต้านมะเร็ง
 • ทำไมไวน์ต้องทำจากองุ่น
 • การกินพืชผักอย่างถูกวิธี
 • กินให้มากแล้วจะอ้วนน้อยลง
 • กินมากๆ ...ดีมั๊ย
 • บทบาทของอาหารต่อการควบคุม ไขมันในเลือด
 • อาหารต้านต้อกระจก
 • อาหารที่ช่วยป้องกันกระดูกพรุน
 • ผัก ผลไม้กับการป้องกันมะเร็ง
 • โยเกิร์ต
 • สารอาหารต่าง ๆ สำหรับกระดูกนอกจากแคลเซียม
 • คลายเครียดด้วยอาหาร
 • การควบคุมอาหารในผู้ป่วยเบาหวาน
 • กินคาร์โบไฮเดรตแล้วทำให้อ้วนจริงหรือ ?
 • อาหารต้านหวัด
 • "แปะก๊วย" พืชมหัศจรรย์
 • "ไข่สุขภาพ"
 • ชาเขียว...เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

  เรื่องที่น่าสนใจ 

 • การรู้เรื่องปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • "โคลนนิ่งมนุษย์" ความขัดแย้งระหว่างศีลธรรมกับวิทยาการ
 • เรือหลวงบีเกิล และ ชาร์ลส์ ดาร์วิน
 • ผลของสุริยุปราคาต่อสิ่งมีชีวิต
 • ฟีโรโมนช่วยเกษตรกร
 • สีธรรมชาติจากแบคทีเรีย
 • พิฆาตหญ้าด้วยสารจากแบคทีเรีย
 • วีดีโอภาพความเครียสของพืช
 • ทรายอะเบทกำจัดยุง
 • แบคทีเรียขจัดสารพิษ
 • แบคทีเรียจับกับระเบิด
 • 15 คำถาม ? น่ารู้ เด็กหลอดแก้ว
 • ปรากฏการณ์ปะการังเปลี่ยนสี
 • สารสุขหรือเอ็นโดฟินส์ (Endophins)
 • เรากลั้นลมหายใจได้นานแค่ไหน
 • ภาวะปัญญาอ่อน
 • แกะโคลนอายุสั้น
 • แบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสง
 • La Nina - ลานีญา
 • อาวุธเชื้อโรค
 • ยีสต์ จุลินทรีย์มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์
 • ประโยชน์อีกนิดของยีสต์และแบคทีเรียกรดแลกติก
 • ฮอร์โมนพืช-แอสไพริน
 • ตำนานความสัมพันธ์คนและม้า
 • มนุษย์กับแมลง
 • กำเนิดชีวิตบนโลก
 • อนุรักษ์กระดาษพันปี
 •  

   

  คณิตศาสตร์

   

  ความเป็นมา   
  พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอียิปต์และโรมัน

 • คณิตศาสตร์กับความคิดแบบรูปธรรม

 • ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดทางเรขาคณิต
 • การแทนพิกัดและรูปตัดกรวย
 • ความคิดของนักคณิตศาสตร์

 • อารยธรรมโลกที่น่าสนใจ

 • พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
 • อารยธรรมอียิปต์โบราณ
 • อาณาจักรกรีซ
 • ความรุ่งเรืองของมาซีโดเนีย
 • อาณาจักรเปอร์เซีย
 • อาณาจักรโรมัน
 • อาณาจักรไปเซนไทน์
 • อาณาจักรมองโกล
 • ความรุ่งเรืองของอาณาจักรออตโตมัน
 • ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 • ยุคการแสวงหา

 •  
     นักคณิตศาสตร์ของโลกที่น่าสนใจ   
 • เธลิส
 • พีธากอรัส
 • ยูคลิด
 • อาร์คีมีดีส
 • ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์
 • แบลส์ ปาสคาล
 • เซอร์ ไอแซค นิวตัน
 • อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
 • ErdOs : ชายผู้พิสวาทตัวเลข only

 •  
     สถิติในชีวิตประจำวัน   
 • การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
 • ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • ไดอะแกรมเวน (Venn diagram)
 • ประชากรและตัวแทน
 • ตัวแทนสุ่ม (random sample)
 • ความกระจาย การแปรผันของข้อมูล
 • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • ความเบี่ยงเบน
 • การนำเสนอข้อมูล

 •  
  อื่น ๆ  
 • เซต
 • ห.ร.ม.(หารร่วมมาก)
 • ลำดับ (Sequence)

 •  
  สรุปสูตรทางคณิตศาสตร์  
 • สรุปสูตร...ภาคตัดกรวย
 • สรุปสูตร...ตรีโกณมิติ
 • สรุปสูตร...สถิติ

 •  
  คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
 • คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • ฟิโบนักชีกับธรรมชาติ
 • อันดับฟิโบนักชีกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • อนุกรมฟิโบนักชี
 • การเลี้ยงวัว
 • ผึ้งกับตัวเลขฟิโบแนกชี
 • ตัวเลขทองคำ
 • สี่เหลี่ยมฟิโบแนกชีกับก้นหอย
 • จำนวนเฉพาะ
 • คณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์
 • การดูดาวเคราะห์จากแผนที่ดาว
 • คณิตศาสตร์กับเวลา
 • กาลเวลาสัมพันธ์กับธรรมชาติ
 • จักรราศี
 • ปฏิทินสากล
 • ปีอธิกสุรทิน
 • ธรรมชาติกับเวลาและการคำนวณ
 • จินตนาการแบบสามมิติ
 • เวลาบนพื้นโลกไม่เท่ากัน
 • เวลากับจุดสังเกตบนพื้นโลก
 • มุมเวลา
 • ระบบเวลาแบบโซลาร์
 • คอนโวลูชัน
 • คาบย้อนพินิจ

 •  
  การประยุกต์คณิตศาสตร์
  ในวิทยาการทั่วไป  
 • ค่าทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
 • ค่าพาย
 • การคำนวณทางตรีโกณมิติ
 • การวัดค่ามุมเป็นเรเดียน
 • ลอการิทมิกธรรมชาติ
 • ค่า e-ลอการิทมิกธรรมชาติ
 • ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
 • ไซนูซอยดอล
 • คณิตศาสตร์กับดนตรี
 • จังหวะและการวางตัวโน้ต
 • โทนของตัวโน้ต
 • เกรเดียนท์และอัตรา
 • เส้นชั้นความสูง
 • เส้นชั้นความดัน
 • แผนภูมิและกราฟ
 • การแก้ปัญหาของออยเลอร์
 • ทฤษฎีกราฟของออยเลอร์
 • การประยุกต์ใช้กราฟในชีวิตประจำวัน

 •  
  ความสัมพันธ์ในข้อมูล  
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลสองตัวแปร
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงปริมาณ
 • สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • การถดถอยและการคาดคะเน

 •  
  เกมคณิตศาสตร์  
 • เกมคณิตศาสตร์
 • เกมคณิตศาสตร์..1
 • เกมคณิตศาสตร์..2
 • เกมคณิตศาสตร์..3
 • เกมคณิตศาสตร์..4
 • เกมคณิตศาสตร์..5
 • เกมน่าลอง
 • อะไรเอ่ย...คิดคณิตศาสตร์ เพลิน ๆ

 •  
  การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์  
 • การจำลองแบบด้วยคณิตศาสตร์
 • การสร้างแบบจำลองแบบทางคณิตศาสตร์
 • การเพิ่มประชากรของแบคทีเรีย
 • การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย
 • โมเดลเชิงเส้น
 • การสร้างรูปแบบโมเดลคณิตศาสตร์เชิงเส้น
 • การสร้างกราฟเส้นตรงจากข้อมูล
 • วิธีการสร้างโมเดลเส้นตรงทางคณิตศาสตร์
 • รูปแบบกำหนดการเชิงเส้นเพื่อแก้ปัญหา
 • อสมการเชิงเส้น
 • หลักการโปรแกรมเชิงเส้น
 • การสร้างแบบจำลองของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น
 • วิธีซิมแพล็กซ์ (Simplex Method)
 • การแทนกราฟ
 • โมเดลทางคณิตศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
 • โมเดลไม่เป็นเชิงเส้นแบบยกกำลัง

 •  
  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา  
 • คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
 • ปัญหาแบบมีโครงสร้าง
 • ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
 • ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง
 • การสร้างโมเดลสำหรับปัญหา
 • คำตอบที่ดีที่สุดและคำตอบที่ใกล้เคียง
 • การแทนปัญหา
 • ปัญหาการเดินทางของคนขายยา
 • ความซับซ้อนของปัญหา
 • ทางเลือกการตัดสินใจและกิ่งการตัดสินใจ
 • รูปแบบการคำนวณสำหรับกิ่งการตัดสินใจ
 • ทฤษฎีเกมกับการแก้ปัญหา

 •  
  บทความ   
 • (กิจ)...กรรมของครูคณิตศาสตร์
 • แนวการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • เรื่องที่น่าสอนได้ในชั่วโมงกิจกรรมคณิตศาสตร์
 • ครูได้ใช้กิจกรรมใดได้บ้างในการสอนสถิติ
 • ปัญหาชวนหัวหมุน
 • มาเสริมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์กัน
 • การพิสูจน์กฏคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
 • ข้อควรคำนึงในการใช้เครื่องคิดเลขในห้องเรียน
 • เครื่องคิดเลขทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดจริงหรือ?
 • การคิดเลขในใจเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น
 • คอมพิวเตอร์กับการสอนคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ
 • คณิตศาสตร์กับเด็กประถมศึกษา
 • บทบาทของพ่อแม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์ของลูก
 • ระยะทางที่สั้นที่สุด
 • การค้นหาค่าพาย
 • คณิตศาสตร์โอลิมปิกในประเทศไทย
 • อาชีพ "นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • สถิติกับชีวิต
 • รถด่วน 999,999
 • เกมกับการเรียนรู้
 • มาตรฐาน NCTM Standards
 • ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการศึกษาคณิตศาสตร์

 •  

   

   

   
   

   

   

  COMPUTER

   

  ฮาร์ดแวร์
 • ความหมายและความเป็นมา
 • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
 • ย้อนรอยอดีต...คอมพิวเตอร์
 • กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ชนิดของคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
 • ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
 • ส่วนรับข้อมูล
 • คีย์บอร์ด
 • เมาส์
 • สแกนเนอร์
 • บาร์โค๊ด
 • เครื่องอ่านบัตร(card reader)
 • เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์
 • ส่วนควบคุมกลาง
 • เมนบอร์ด
 • กลไกการทำงานของซีพียู
 • ส่วนควบคุม
 • ส่วนคำนวณ
 • หน่วยความจำหลัก
 • รอม
 • แรม
 • หน่วยความจำสำรอง
 • หน่วยความจำแคชสำหรับดิสก์
 • เครื่องแถบแม่เหล็ก
 • ดิสก์ไดรว์
 • แผ่นบันทึก
 • ฮาร์ดดิสก์
 • ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
 • จานแสง
 • ส่วนแสดงผล
 • จอภาพ
 • เทคโนโลยีจอภาพแสดงผล
 • เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์
 • เครื่องพิมพ์แบบจุด
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
 • PCLมาตรฐานภาษาสั่งงานเครื่องพิมพ์เลเซอร์
 • ความหมายของโมเด็ม
 • จตุรัสเทคโนโลยี: DSVD โมเด็มยุคใหม่
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง
 • 10ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การบำรุงรักษาเครื่องพีซี
 • ข้อพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์Input
 • การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 • สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์
 • ประวัติความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์
 • สถาปัตยกรรมของCPU Z-80
 • สถาปัตยกรรมของCPU 8086
 • สถาปัตยกรรมทั่วไปของชิปตระกูลต่างๆที่น่าใจ
 • สถาปัตยกรรมของMultitier Client Server
 • ไมโครโปรเซสเซอร์64 บิต
 • ซอฟท์แวร์
 • ซอฟต์แวร์คืออะไร
 • ระบบปฏิบัติการWindow 95 คืออะไร
 • ระบบปฏิบัติการDOS เป็นอย่างไร
 • การปรับแต่งเมาส์ให้ทำงานตามที่ต้องการ
 • Windows98 กับ 25 ปัญหากวนใจ
 • Unixคืออะไร
 • Linuxคืออะไร
 • DatabaseManagement
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร
 • แนวทางในการสร้างโปรแกรมซ่อมเสริม
 • ความรู้เกี่ยวกับInternet Proxy-Services
 • การสร้างIMMCAI
 • การใช้โปรแกรมMS Gif Animator
 • การติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย
 • เทคนิคการกู้ข้อมูลบนดิสก์3.5 นิ้ว
 • เลือกการบูตในconfig.sys ให้ถูกใจ
 • สารพันUNIX ตอน SA กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • การสร้างเสียงที่ดีขึ้นจากลำโพงตัวเดิม
 • การพัฒนาซอฟแวร์ แบบออปเจ็กกับเทคโนโลยีเว็บ
 • ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์(1)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์(2)
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ
 • การเชื่อมโยงระบบUNIX กับระบบเครือข่าย DOS
 • ยูนิกซ์กับเน็ตเวอร์ก
 • รูปร่างเครือข่าย
 • วิธีการถ่ายโอนข้อมูล
 • การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • ตัวกลางเชื่อมโยง
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย
 • เส้นใยแก้วนำแสง
 • เส้นใยแก้วนำแสง(fiber optic) คืออะไร
 • แสงสามารถเดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสงได้อย่างไร
 • เส้นใยแก้วนำแสงสั้นหรือยาวเกินไป จะทำอย่างไร
 • แอดเดรสบนเครือข่าย
 • ชื่อและเลขIP
 • รู้จักกับบริดจ์สวิตซ์ และเราเตอร์
 • NMSระบบดูแลและบริหารเครือข่าย
 • เคเบิลใยแก้วใต้น้ำ
 • เครือข่ายความเร็วสูง
 • โทรศัพท์คอมพิวเตอร์
 • เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังจะเดินทาง เข้าภายในบ้าน
 • การเดินสายสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานระบบเปิด
 • โปรโตคอลประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • รู้จักกับไคล์เอ็นต์เซอร์ฟเวอร์
 • ไคลแอนต์ และเซิร์ฟเวอร์
 • LANโปรโตคอล
 • เครือข่ายLAN และ WAN
 • การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
 • FrameRelay
 • FrameRelay ทางเลือกใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยProxy Server
 • เครือข่ายความเร็วสูงGigabit Ethernet
 • ADSLเทคโนโลยีที่จะพาสายคู่ตีเกลียวสู่ยุคทางด่วนข้อมูล
 • เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตสวิตชิงทิศทางของเครือข่ายแลน
 • SOHOกับเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต
 • นานาสาระกับVirtualPrivate Network
 • สารสนเทศ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
 • คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
 • มัลติมีเดียที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
 • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ทางด่วนข้อมูลรากฐานของการศึกษาทางไกล
 • วิทยุทีวี บนอินเทอร์เน็ต
 • สารสนเทศส่วนบุคคลความจำเป็นของการใช้คอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรโครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลง
 • ดิจิตอลไลบรารี่
 • การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
 • สอบสวนภูมิหลังอินเทอร์เน็ต
 • จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร
 • กว่าจะมาเป็นไฟร์วอลล์
 • เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารกำลังเป็นจริงการประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์
 • VideoCD ภาพกระตุก
 • ความปลอดภัยในเครือข่าย
 • จะไล่ตามจับเทคโนโลยีกันอย่างไรดี
 • วีดีโอออนดีมานด์
 • สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของชุมสายเอทีเอ็ม
 • การพัฒนารากฐานด้านไอทีในองค์กร
 • มาตรฐานการพิมพ์หนังสือดิจิตอล
 • แฮกเกอร์
 • AutomaticID ระบบเพื่องานธุรกิจ
 • รู้จักกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 • รู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบATM
 • MPEGคืออะไร
 • ปรับแต่งWindows 95 ให้อ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น
 • เพิ่มความเร็วในการเรียกใช้เมนูStart
 • สมาร์ทการ์ด: บัตรอเนกประสงค์สำหรับวันนี้และอนาตต
 • การสื่อสารด้วยวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ์
 • โกลบอล-คอมมิวนิเคชันบนฐานอินเทอร์เน็ต
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
 • เราได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
 • แก้การขาดแคลนแบนด์วิดธ์ในเน็ตด้วย Optical Communication
 • ปัจจัยเริ่มต้นเมื่อเริ่มตั้งอินเทอร์เน็ตในองค์กร
 • VirtualOffice และ Teleworking บนอินเทอร์เน็ต
 • MobileComputing
 • ไอทีกับแนวโน้มโลก
 • นัยน์ตากับคอมพิวเตอร์
 • Environment

  แนะนำสิ่งแวดล้อม
 • ความหมายสิ่งแวดล้อม

 • นิเวศวิทยา
 • ระบบนิเวศ
 • องค์ประกอบของระบบนิเวศ
 • การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
 • การหมุนเวียนของแร่ธาตุ
 • ความสมดุลของระบบนิเวศ
 • อิทธิพลของมนุษย์ต่อความมั่นคง

 •   ของระบบนิเวศ
 • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ผลที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • การอนุรักษ์ความหลากหลาย

 •   ทางชีวภาพด้านป่าไม้
  โครงการสิ่งแวดล้อม
 • รถ..ลดควันดำ
 • รถโดยสารของท่าน

 •   ปล่อยควันดำหรือไม่ ?
 • หยุดรับมลพิษในอากาศ

 •   เพื่อสมรรถภาพปอด
 • การดูแลรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดมลพิษ
 • การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
 • ขายอาหารอย่างไร? 

 •   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ความรู้เกี่ยวกับฝุ่นละออง
 • สิ่งแวดล้อมกับมลพิษ
 • บทบาทของเยาวชนกับการ

 •   อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง 

 •   "การใช้พืชทะเลลดความเค็มของดิน"
 • การขายอาหารตามบาทวิถี
 • การป้องกัน แก้ไข 

 •   และควบคุมคุณภาพอากาศ
 • เทคโนโลยี ที่นิยมมาใช้ป้องกัน 

 •   และแก้ไขมลพิษทางอากาศ 
 • กระดาษกับการอนุรักษ์
 • การจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 •   กับสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • พลังงานชีวมวลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 • ตู้ทำน้ำเย็นอันปลั๊ก
 • กทม. ผลักดันมาตรการ

 •   แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • คลายร้อนด้วยสวนบนหลังคา
 • ช่วยกันหน่อย มูลฝอยจะน้อยลง
 • กฎหมายและข้อบัญญัติ
  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานคุณภาพอากาศ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

 •   มลพิษทางอากาศ
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

 •   คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
    2535
 • พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

 •   พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 • ประกาศ กทม. 

 •   "กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง
     อาคารและสาธารณูปโภค"
 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์

 •   "การกำหนดมาตรฐานควันดำ
    จากท่อไอเสียของรถยนต์
    ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล พ.ศ. 2540"
  ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ทรัพยากรดิน
 • ทรัพยากรน้ำ
 • ทรัพยากรป่าไม้
 • ทรัพยากรสัตว์ป่า
 • ทรัพยากรแร่ธาตุ
 • การจัดการทรัพยากรนันทนาการ
 • วัฎจักรของอุทกวิทยา
 • พลังงาน
 • อากาศ
 • ป่าชายเลน
 • ป่าพรุเป็นอย่างไร
 • โลกของเราตอนป่าฝน
 • ปะการัง
 • ปุ๋ย
 • ธาตุอาหารพืชไนโตรเจน
 • ธาตุอาหารพืชฟอสฟอรัส
 • ธาตุอาหารพืชโพแทสเซียม
 • โป่ง
 • ป่าเพื่อการอนุรักษ์คืออะไร
 • ทรัพยากรนันทนาการ
 • แหล่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 • Web site 

 •   ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 • ร้อยวิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • 100 คำถามสิ่งแวดล้อม
 • วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
 • สิ่งแวดล้อมของชาติ
 • ช่วยกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของเราให้ดี
 • สิ่งแวดล้อมในชุมชน
 • สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
 • การลดฝุ่นและควันพิษ ใครช่วยได้?
 • สมุทรสากล
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • หมามุ่ย พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ
 • ขวดแก้ว ของต้องห้ามบนเอฟเวอเรสต์
 • ปรากฏการณ์ฟอกขาว (Bleaching)
 • หลื่อปก่า คืนป่าให้ประชาชน
 • สวนอนุรักษ์พลังงาน
 • อนาคตของป่าไม้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผลกระทบของมลพิษต่อหน้าต่างผู้โดยสารเครื่องบิน
 • 6 คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
 • ฝนเหลือง
 • ศูนย์ทรัพยากรพลังงาน
 • ป่าชุมชน ทางเลือกในการคุ้มครองระบบนิเวศ

 •   โดยชุมชน
 • การสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยว

 •   ด้วยวิธีการจัดการ 

   

  ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ใครคือต้นเหตุแห่งมลพิษ 
 • มลพิษทางอากาศ 
 • ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
 • ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
 • ก๊าซโอโซน 
 • ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 • ก๊าช CFCs
 • ฝนกรด
 • ควันขาวและควันดำ 
 • ฝุ่นละออง 
 • ตะกั่ว 
 • ภาวะเรือนกระจก 
 • การพยากรณ์ปรากฎการณ์เรือนกระจก 
 • ร่วมมือ..ร่วมใจป้องกันปัญหาจากฝุ่น 
 • อันตรายจากเสียง 
 • เสียงดัง..การป้องกันย่อมดีกว่า
 • สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะ

 •   แก่แม่น้ำลำคลอง
 • น้ำเสีย
 • น้ำเสียและการบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบแอคติเวตเตดสลัดจ์
 • มาตรฐานของแม่น้ำลำคลอง

 •   และคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
 • วิธีป้องกันน้ำเสียด้วยตนเอง
 • เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
 • อันตรายจากการใช้สายละลาย
 • สารเป็นพิษ
 • สารเคมี ภัยร้ายใกล้ตัว
 • ของเสียเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 • ขยะมูลฝอย
 • เคล็ดไม่ลับการจัดการขยะในบ้าน
 • ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล
 • สิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนอาหาร
 • สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 • เอลนิญโญ
 • ปัญหาน้ำ- ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • จอดรถดับเครื่อง
 • สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลก : กัมมันตภาพรังสี
 • สภาวะสิ่งแวดล้อมของโลก : สารพิษ
 • สนามกอล์ฟสร้างดีหรือไม่สร้างดี 
 • ไฟป่า
 • มลพิษจากแสงอาทิตย์
 • ท้องฟ้าล่มสลาย
 • ผลกระทบต่อระบบนิเวศเขตร้อนเมื่อโลกเปลี่ยนแปลง
 • ขยะภัย
 • วิธีกำจัดขยะอวกาศ
 • เกาะลอย
 • ไนตริกออกไซด์ : มิตรและศัตรู
 • มนุษย์กับการ "บริโภค" ตะกั่ว
 • มลภาวะจากกัมมันตะรังสีที่มีอยู่ในธรรมชาติ
 • ช่วยกันอนุรักษ์ชั้นโอโซน
 • น้ำเจ้าปัญหา
 • ปรอทในก๊าซธรรมชาติ
 • ชายฝั่งบางขุนเทียน
 • ป่าปะการังโลกกำลังถูกคุกคาม
 • แนวทางการใช้ต้นไม้ในสนามกอล์ฟ

 •   เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี
 • มาตรการป้องกันเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
 • แคดเมี่ยม
 • โครเมี่ยม
 • สารหนู
 • ฟลูออรีน
 • อากาศเสียจากโรงงานขนาดย่อม
 • มังกานีส
 • ขยะติดเชื้อ
 • อากาศกรุงเทพฯวันนี้..ตายผ่อนส่งแก้ไขยาก
 • มลภาวะจากท่อไอเสีย
 • สภาพแวดล้อมกับคนรุ่นใหม่
 • สิ่งแวดล้อมที่เป็นภัย
 • มลพิษของทัศนียภาพ
 •  

   

  ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

  A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                          ถ                                       อ   

  นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

  หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

      ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

    บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

  พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

  พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

  อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

   

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

  ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

   ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

  ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
  โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
  ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
  ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
  หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
  เอกสารการสอน PDF

  สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

     การทดลองเสมือน 

  บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
  พจนานุกรมฟิสิกส์ 

   ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

  ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

   สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

  การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

    แบบฝึกหัดกลาง 

  แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

   แบบทดสอบ

  ความรู้รอบตัวทั่วไป 

   อะไรเอ่ย ?

  ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

  คดีปริศนา

  ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
  คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

    ความรู้รอบตัว

  การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
  นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
  ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
  การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

    การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. การวัด 2. เวกเตอร์
  3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
  5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
  7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
  9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
  13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
  15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
  17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

  1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
  3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
  5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
  7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
  9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

  12. แสงและการมองเห็น

  13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
  15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

     การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  1. จลศาสตร์ ( kinematic)

     2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

  3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
  5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
  7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
  9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

   

  กลับเข้าหน้าแรก

  กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

  ครั้งที่

  เซ็นสมุดเยี่ยม

  ภาพประจำสัปดาห์