1.   นำเหรียญใส่ไว้ก้นถังห่างจากตา  60  เซนติเมตร  ถ้าเทน้ำลงไปในถังให้สูง 20  เซนติเมตร  เราจะมองเห็นเหรียญใกล้หรือไกลออกไปเท่าไร  ถ้าดรรชนีหักเหของน้ำเท่ากับ  3/4  และอากาศเท่ากับ 1

วิธีทำ

2. วัตถุและฉากรับภาพห่างกัน 20  เซนติเมตร  จะต้องวางเลนส์นูนความยาวโฟกัส 9/5 เซนติเมตร ไว้ที่ใดจึงจะเกิดภาพวัตถุชัดบนกำแพง

3. คลื่นน้ำความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร  เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วเฟส 2 เซนติเมตรต่อวินาที จากรูป ถ้า Q และ P  มีเฟสเท่ากับ 0 องศา  และ 225 องศา ตามลำดับ  อยากทราบว่า จุด P กำลังเคลื่อนที่ต่อไปอย่างไร

4.  คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนเข้าหาช่องแคบคู่ทำมุมตกกระทบ 30 องศา  จุด P อยู่ห่างออกไปดังรูป  มีแนวบัพ N6 พาดผ่าน  ถ้าระยะระหว่างช่องแคบคู่มีค่าเท่ากับ  11(Ö 3-1) เซนติเมตร  ความยาวคลื่นของคลื่นน้ำจะเป็นเท่าไร

5. จากรูป จรวดเคลื่อนที่รอบโลกจาก a ไป b ด้วยเส้นทางที่เป็นไปได้ 6 เส้นทางด้วยกัน a)  พลังศักย์โน้มถ่วงที่เปลี่ยนไปของทั้งหกเส้นทาง  b)  งานสุทธิของทั้งหกเส้นทาง

เฉลย  เท่ากันหมด

6. จากรูป เป็นเส้นทางโคจรของดาวเทียม จงหาว่าวงโคจรไหนที่จรวดไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงขับดัน

a)  วงโคจรที่ 1 อยู่ที่ละติจูด 60 องศา

b) วงโคจรที่ 2 อยู่ที่เส้นศูนย์สูตร

C) วงโคจรที่ 3 รอบจุดศูนย์กลางมวลของโลก ระหว่างละติจูด 60 องศาเหนือ และ 60 องศาใต้

 5-1  เครื่องชั่งสปริง 2 อัน   A  และ  B เหมือนกันทุกประการเกี่ยวติดกันวางอยู่บนพื้นลื่น  ออกแรงดึง F1 และ F2 ดังแสดงในรูป  ถ้าไม่มีการเคลื่อนที่ใดๆ  และพบว่าเครื่องชั่งสปริงทั้งสองอ่านค่าได้เท่ากันเท่ากับ 10 นิวตัน  จงหาขนาดของแรง F1 และ F2 ถ้าไม่คิดมวลของตาชั่งสปริง

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์