กระสวยอวกาศถูกยิงขึ้นจากอวกาศด้วยความเร่ง  100 เมตร/วินาที2 ขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยจรวดขับดัน  เมื่อยิงขึ้นไปนาน 30 วินาที  เชื้อเพลิงในจรวดขับดันหมดจึงสลัดทิ้ง  แต่ตัวกระสวยยังคงใข้ไอพ่นในตัวเองชับดันต่อไปด้วยความเร่งเท่าเดิม  ถ้าไม่คิดแรงเสียดทานเนื่องจากอากาศและไม่คิดการลดลงของมวลจรวดขับดันเนื่องจากเชื้อเพลิงถูกใช้ไปละก็  อยากทราบว่าหลังจากสลัดจรวดชับดันทิ้งแล้วนานกี่นาทีมันจึงจะตกถึงพื้นโลก

วิธีทำ

ตัวอย่าง เครื่องบินเจ็ตลงแตะสนามบินด้วยความเร็ว 270 km/h ดังรูป ความยาวน้อยสุดของสนามบินเป็นเท่าไร เพื่อให้เครื่องบินหยุดได้สนิท  ถ้าความหน่วงให้เท่ากับ 4.5 m/s2

ตัวอย่าง น้ำพุลาวาของภูเขาไฟแสดงดังรูป ถ้าลาวาพุ่งขึ้นไปสูงสุดใช้เวลา 5 วินาที อยากทราบว่าลาวาขึ้นไปได้สูงสุดเท่าไร

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์