หน้าหลัก

ชื่อ

Iodine

สัญลักษณ์

I

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

126.9044

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุพวกเฮโลเจน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.5

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p5

Density

4.94 (g/ml)

เลขอะตอม

53

จุดหลอมเหลว

113.6

จุดเดือด

185.24

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

(+,-)1, 5, 7

ปีที่ค้นพบ

1811

รัศมีอะตอม

1, 33

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10, 45

ปริมาณที่พบ

0.3

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Xenon

สัญลักษณ์

Xe

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

131.30

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ก๊าซเฉื่อย

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p6

Density

3.06 (g/ml)

เลขอะตอม

54

จุดหลอมเหลว

-111.9

จุดเดือด

-.08, 12

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

   

ปีที่ค้นพบ

1898

รัศมีอะตอม

2.2

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

12, 14

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Caesium

สัญลักษณ์

Cs

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

132.905

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไล

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

0.7

Electron Configuration

[Xe] 6S1

Density

1.90 (g/ml)

เลขอะตอม

55

จุดหลอมเหลว

28

จุดเดือด

705

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1360

รัศมีอะตอม

2, 67

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

3.39

ปริมาณที่พบ

7

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Barium

สัญลักษณ์

Ba

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

137.34

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

0.9

Electron Configuration

[Xe] 6S2

Density

3.5 (g/ml)

เลขอะตอม

56

จุดหลอมเหลว

710

จุดเดือด

-1600

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1808

รัศมีอะตอม

2.22

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5.21

ปริมาณที่พบ

250

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Lanthanum

สัญลักษณ์

La

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

138.91

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชัน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Xe] 5d1 6S2

Density

6.17 (g/ml)

เลขอะตอม

57

จุดหลอมเหลว

920

จุดเดือด

3454

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1839

รัศมีอะตอม

1.87

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 61

ปริมาณที่พบ

18, 3

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Cerium

สัญลักษณ์

Ce

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

140.12

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Xe] 4f2 5d0 6S2

Density

6.67 (g/ml)

เลขอะตอม

58

จุดหลอมเหลว

795

จุดเดือด

3257

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 4

ปีที่ค้นพบ

1803

รัศมีอะตอม

1.81

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 47

ปริมาณที่พบ

46, 1

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Prascodymium

สัญลักษณ์

Pr

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

140.907

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Xe]4f3 5d0 6S2

Density

6.67 (g/ml)

เลขอะตอม

59

จุดหลอมเหลว

935

จุดเดือด

3290

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 4

ปีที่ค้นพบ

1885

รัศมีอะตอม

1.82

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 42

ปริมาณที่พบ

5, 53

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Neodymium

สัญลักษณ์

Nd

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

144.24

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f4 5d0 6S2

Density

7.00 (g/ml)

เลขอะตอม

60

จุดหลอมเหลว

1024

จุดเดือด

-3030

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1885

รัศมีอะตอม

1.82

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 49

ปริมาณที่พบ

5, 49

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Promethium

สัญลักษณ์

Pm

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

147

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Xe]4f5 5d0 6S2

Density

7.2 (g/ml)

เลขอะตอม

61

จุดหลอมเหลว

1169

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1947

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Samarium

สัญลักษณ์

Sm

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

150.35

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f6 5d0 6S2

Density

7.54 (g/ml)

เลขอะตอม

62

จุดหลอมเหลว

1072

จุดเดือด

1072

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

1879

รัศมีอะตอม

1.66

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 6

ปริมาณที่พบ

6, 47

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Europium

สัญลักษณ์

Eu

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

151.96

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Xe]4f7 5d0 6S2

Density

5.26 (g/ml)

เลขอะตอม

63

จุดหลอมเหลว

626

จุดเดือด

-1489

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

1896

รัศมีอะตอม

2.04

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.67

ปริมาณที่พบ

1.06

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Gadolinium

สัญลักษณ์

Gd

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

157.26

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Xe]4f75d1 6S2

Density

7.89ml)

เลขอะตอม

64

จุดหลอมเหลว

1012

จุดเดือด

3000

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1880

รัศมีอะตอม

1.79

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 16

ปริมาณที่พบ

6, 36

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Terbium

สัญลักษณ์

Tb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

158.924

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f95d0 6S2

Density

8.27 (g/ml)

เลขอะตอม

65

จุดหลอมเหลว

1356

จุดเดือด

2800

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 4

ปีที่ค้นพบ

1843

รัศมีอะตอม

1.77

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 74

ปริมาณที่พบ

0.91

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Dysprosium

สัญลักษณ์

Dy

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

162.50

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Xe]4f10 5d0 6S2

Density

8.54 (g/ml)

เลขอะตอม

66

จุดหลอมเหลว

1407

จุดเดือด

2303

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1886

รัศมีอะตอม

1.77

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.82

ปริมาณที่พบ

4, 47

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Holmium

สัญลักษณ์

Ho

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

164.930

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f11 5d0 6S2

Density

8.80 (g/ml)

เลขอะตอม

67

จุดหลอมเหลว

1470

จุดเดือด

2710

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1879

รัศมีอะตอม

1.76

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

1, 15

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Erbium

สัญลักษณ์

Er

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

167.26

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Xe]4f12 5d0 6S2

Density

9.05 (g/ml)

เลขอะตอม

68

จุดหลอมเหลว

1497

จุดเดือด

-2500

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1843

รัศมีอะตอม

1.75

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.08

ปริมาณที่พบ

2.47

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Thulium

สัญลักษณ์

Tm

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

168.934

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f13 5d0 6S2

Density

9.33 (g/ml)

เลขอะตอม

69

จุดหลอมเหลว

1550

จุดเดือด

1727

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

1879

รัศมีอะตอม

1.74

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 81

ปริมาณที่พบ

0.20

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Ytterbium

สัญลักษณ์

Yb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

173.04

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d0 6S2

Density

6.98 (g/ml)

เลขอะตอม

70

จุดหลอมเหลว

82.4

จุดเดือด

1427

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 2

ปีที่ค้นพบ

1878

รัศมีอะตอม

1.92

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.2

ปริมาณที่พบ

2, 66

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Lutetium

สัญลักษณ์

Lu

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

174.97

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแลนทาไนด์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d1 6S2

Density

9.84 (g/ml)

เลขอะตอม

71

จุดหลอมเหลว

1652

จุดเดือด

3327

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1907

รัศมีอะตอม

1.52

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.15

ปริมาณที่พบ

0.75

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Hafnium

สัญลักษณ์

Hf

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

178.49

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d2 6S2

Density

13.1 (g/ml)

เลขอะตอม

72

จุดหลอมเหลว

-2227

จุดเดือด

>5400

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4

ปีที่ค้นพบ

1923

รัศมีอะตอม

1.58

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7.00

ปริมาณที่พบ

4, 5

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Tantanium

สัญลักษณ์

Ta

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

180.948

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d3 6S2

Density

16.6 (g/ml)

เลขอะตอม

73

จุดหลอมเหลว

2996

จุดเดือด

5429

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

5

ปีที่ค้นพบ

1802

รัศมีอะตอม

1, 46

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 88

ปริมาณที่พบ

2, 1

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Tungsten

สัญลักษณ์

W

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

183.85

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.7

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d4 6S2

Density

19.3 (g/ml)

เลขอะตอม

74

จุดหลอมเหลว

3410

จุดเดือด

5927

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3, 2

ปีที่ค้นพบ

1781

รัศมีอะตอม

1, 39

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 98

ปริมาณที่พบ

34

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Rhenium

สัญลักษณ์

Re

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

186.2

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d5 6S2

Density

21.0 (g/ml)

เลขอะตอม

75

จุดหลอมเหลว

3180

จุดเดือด

5630

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-1, 7, 6, 4, 2

ปีที่ค้นพบ

1925

รัศมีอะตอม

1, 37

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 81

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Osmium

สัญลักษณ์

Os

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

190.2

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d6 6S2

Density

22.6 (g/ml)

เลขอะตอม

76

จุดหลอมเหลว

-2700

   

จุดเดือด

-2500

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3, 4, 6, 8

ปีที่ค้นพบ

1803

รัศมีอะตอม

1, 34

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 7

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Iridium

สัญลักษณ์

Ir

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

192.2

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d7 6S2

Density

22.5 (g/ml)

เลขอะตอม

77

จุดหลอมเหลว

2443

จุดเดือด

-4500

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3, 4, 6

ปีที่ค้นพบ

1803

รัศมีอะตอม

1, 36

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 1

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Platinum

สัญลักษณ์

Pt

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

195.09

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d9 6S1

Density

21.4 (g/ml)

เลขอะตอม

78

จุดหลอมเหลว

1773

จุดเดือด

-3827

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 4

ปีที่ค้นพบ

1735

รัศมีอะตอม

1, 38

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 96

ปริมาณที่พบ

5 * 103