หน้าหลัก

ชื่อ

Gold

สัญลักษณ์

Au

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

196.967

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกที่สาม

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.4

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S1

Density

19.3 (g/ml)

เลขอะตอม

79

จุดหลอมเหลว

1064.3

จุดเดือด

2808

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 1

ปีที่ค้นพบ

Ancienl Times

รัศมีอะตอม

1, 48

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 22

ปริมาณที่พบ

5 * 103

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Mercury

สัญลักษณ์

Hg

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

200.59

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิชันพวกที่สาม

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2

Density

13.6 (g/ml)

เลขอะตอม

80

จุดหลอมเหลว

-38.85

จุดเดือด

356.72

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 4

ปีที่ค้นพบ

Ancienl times

รัศมีอะตอม

1, 87

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10.43

ปริมาณที่พบ

0.3

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Thallium

สัญลักษณ์

Ti

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

204.37

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p1

Density

11.85 (g/ml)

เลขอะตอม

81

จุดหลอมเหลว

303.5

จุดเดือด

1457

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 1

ปีที่ค้นพบ

1861

รัศมีอะตอม

1.71

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.11

ปริมาณที่พบ

1.3

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Lead

สัญลักษณ์

Pb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

207.19

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p2

Density

11.4 (g/ml)

เลขอะตอม

82

จุดหลอมเหลว

327.8

จุดเดือด

1740

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1, 2

ปีที่ค้นพบ

Ancienl Times

รัศมีอะตอม

1.75

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7.82

ปริมาณที่พบ

16

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Bismuth

สัญลักษณ์

Bi

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

208-980

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p3

Density

9.8 (g/ml)

เลขอะตอม

83

จุดหลอมเหลว

271

จุดเดือด

1560

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3, 5

ปีที่ค้นพบ

1739

รัศมีอะตอม

1.70

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7.29

ปริมาณที่พบ

0.2

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Polonium

สัญลักษณ์

Po

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

210

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.0

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p4

Density

9.2 (g/ml)

เลขอะตอม

84

จุดหลอมเหลว

25

จุดเดือด

962

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4, 2

ปีที่ค้นพบ

1898

รัศมีอะตอม

1.76

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8.63

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Astatine

สัญลักษณ์

At

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

210

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุพวกเธโลเจน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p5

Density

-

เลขอะตอม

85

จุดหลอมเหลว

302

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1, 3, 5, 7

ปีที่ค้นพบ

1940

รัศมีอะตอม

1.40

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9.50

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Radon

สัญลักษณ์

Rn

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

222

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ก๊าซเฉื่อย

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Xe]4f14 5d10 6S2 6p6

Density

7.92 (g/ml)

เลขอะตอม

86

จุดหลอมเหลว

-71

จุดเดือด

-61.8

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1900

รัศมีอะตอม

2.90

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10.75

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Francium

สัญลักษณ์

Fr

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

223

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไล

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

Electronegativity

0.7

Electron Configuration

[Rn] 7S1

Density

-

เลขอะตอม

87

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1939

รัศมีอะตอม

2.72

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

4.0

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Radium

สัญลักษณ์

Ra

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

226

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

0.9

Electron Configuration

[Rn] 7S2

Density

-5.5 (g/ml)

เลขอะตอม

88

จุดหลอมเหลว

700

จุดเดือด

1737

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1893

รัศมีอะตอม

2.20

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5.23

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Actinium

สัญลักษณ์

Ac

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

227

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุทานสิชัน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.1

Electron Configuration

[Rn] 6d1 7S2

Density

10.07 (g/ml)

เลขอะตอม

89

จุดหลอมเหลว

1050

จุดเดือด

-3300

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1899

รัศมีอะตอม

1.88

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.90

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Thorium

สัญลักษณ์

Th

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

232.036

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Rn] 5f0 6d2 7S2

Density

11.7 (g/ml)

เลขอะตอม

90

จุดหลอมเหลว

1342

จุดเดือด

-4500

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4

ปีที่ค้นพบ

1828

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.95

ปริมาณที่พบ

11.5

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Protactinium

สัญลักษณ์

Pa

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

231

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

[Rn] 5f2 6d1 7S2

Density

15.4 (g/ml)

เลขอะตอม

91

จุดหลอมเหลว

1560

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

5.4

ปีที่ค้นพบ

1917

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Uranium

สัญลักษณ์

U

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

238.03

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

[Rn] 5f3 6d1 7S2

Density

19.07 (g/ml)

เลขอะตอม

92

จุดหลอมเหลว

1132

จุดเดือด

3816

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3

ปีที่ค้นพบ

1789

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.10

ปริมาณที่พบ

4

 

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Neptunium

สัญลักษณ์

Np

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

237

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Rn] 5f4 6d1 7S2

Density

19.5 (g/ml)

เลขอะตอม

93

จุดหลอมเหลว

640

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3

ปีที่ค้นพบ

1940

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Plutonium

สัญลักษณ์

Pu

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

242

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Rn] 5f6 6d0 7S2

Density

19.8 (g/ml)

เลขอะตอม

94

จุดหลอมเหลว

640

จุดเดือด

3235

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3

ปีที่ค้นพบ

1940

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5 – 10

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Americium

สัญลักษณ์

Am

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

243

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Rn] 5f7 6d0 7S2

Density

11.7 (g/ml)

เลขอะตอม

95

จุดหลอมเหลว

1175

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3

ปีที่ค้นพบ

1948

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.00

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Curium

สัญลักษณ์

Cm

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

247

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f7 6d1 7S2

Density

13.5 (g/ml)

เลขอะตอม

96

จุดหลอมเหลว

1350

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1940

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

–

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Berkelium

สัญลักษณ์

Bk

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

249

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f9 6d0 7S2

Density

13.25 (g/ml)

เลขอะตอม

97

จุดหลอมเหลว

986

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4, 3

ปีที่ค้นพบ

1949

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Californium

สัญลักษณ์

Cf

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

251

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f10 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

98

จุดหลอมเหลว

900

จุดเดือด

 

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1950

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Einstinium

สัญลักษณ์

Es

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

254

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f11 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

99

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1952

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Fermium

สัญลักษณ์

Fm

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

253

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f12 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

100

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1953

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Mendelevium

สัญลักษณ์

Md

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

256

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f13 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

101

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1955

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Nobelium

สัญลักษณ์

No

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

254

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f14 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

102

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1958

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Lawrencium

สัญลักษณ์

Lw

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

257

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุแอกทิไนต์

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f14 6d1 7S2

Density

-

เลขอะตอม

103

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1961

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Kurchatovium

สัญลักษณ์

Ku

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

257

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุทรานสิชัน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f14 6d0 7S2

Density

-

เลขอะตอม

104

จุดหลอมเหลว

-

   

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

-

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Hahnium

สัญลักษณ์

Ha

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

260

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุทรานสิชัน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

[Rn] 5f14 6d3 7S2

Density

-

เลขอะตอม

105

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

-

รัศมีอะตอม

-

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

-

ปริมาณที่พบ

-