หน้าหลัก

ชื่อ

Hydrogen

สัญลักษณ์

H

สถานะ

ก๊าซ

มวลอะตอม

1.00797

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

2.1

Electron Configuration

1S1

Density

0.071 (g/ml)

เลขอะตอม

1

จุดหลอมเหลว

-259.14

จุดเดือด

-252.5

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-1.1

ปีที่ค้นพบ

1766

รัศมีอะตอม

0.30

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

13.6

ปริมาณที่พบ

6,7*10

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Helium

สัญลักษณ์

He

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

4.0026

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

ไม่เกิด

Electronegativity

-

Electron Configuration

1S2

Density

0.126 (g/ml)

เลขอะตอม

2

จุดหลอมเหลว

-

จุดเดือด

-268.9

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1895

รัศมีอะตอม

0.95

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

24.68

ปริมาณที่พบ

3*10

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Lithium

สัญลักษณ์

Li

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

6.939

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะเนื้ออ่อน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

1.0

Electron Configuration

1S1 2S1

Density

0.53 (g/ml)

เลขอะตอม

3

จุดหลอมเหลว

180.54

จุดเดือด

1.336

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1817

รัศมีอะตอม

1.56

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5.39

ปริมาณที่พบ

65

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Beryllium

สัญลักษณ์

Be

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

9.0122

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะแข็งกว่า Li

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

1S2 2S2

Density

1.85 (g/ml)

เลขอะตอม

4

จุดหลอมเหลว

1284

จุดเดือด

2770

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1798

รัศมีอะตอม

1, 12

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9.32

ปริมาณที่พบ

6

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Boron

สัญลักษณ์

B

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

10.811

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีดำ

จัดเป็นกลุ่ม

กึ่งโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

2.0

Electron Configuration

1S2 2S2 2P1

Density

2.34 (g/ml)

เลขอะตอม

5

จุดหลอมเหลว

2300

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1808

รัศมีอะตอม

0,98

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 30

ปริมาณที่พบ

3

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Carbon

สัญลักษณ์

C

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

12.01115

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีดำ

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีน้อย

Electronegativity

2.5

Electron Configuration

1S2 2S2 2P 3

Density

2.26 (g/ml)

เลขอะตอม

6

จุดหลอมเหลว

3727

จุดเดือด

4827

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4, 2

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

0.91

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

11, 26

ปริมาณที่พบ

800

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Nitrogen

สัญลักษณ์

N

สถานะ

ก๊าซ

มวลอะตอม

14.0067

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

3.0

Electron Configuration

1S1 2S2 2P 3

Density

0.81 (g/ml)

เลขอะตอม

7

จุดหลอมเหลว

-210

จุดเดือด

195 (+,-)3, 5, 4, 2, 1

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1772

รัศมีอะตอม

0.92

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

14, 53

ปริมาณที่พบ

300

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Oxygen

สัญลักษณ์

O

สถานะ

ก๊าซ

มวลอะตอม

15.9994

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

3.5

Electron Configuration

1S1 2S2 2P4

Density

1.121 (g/ml)

เลขอะตอม

8

จุดหลอมเหลว

-218, 4

จุดเดือด

-183

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-2

ปีที่ค้นพบ

1774

รัศมีอะตอม

0.66

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

13, 61

ปริมาณที่พบ

4.95*10

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Fluorine

สัญลักษณ์

F

สถานะ

ก๊าซ

มวลอะตอม

18.9984

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซสีเหลืองอ่อน

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

4.0

Electron Configuration

1S1 2S2 2P5

Density

1.505 (g/ml)

เลขอะตอม

9

จุดหลอมเหลว

-219.6

จุดเดือด

-188

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-1

ปีที่ค้นพบ

1771

รัศมีอะตอม

0.64

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

17.42

ปริมาณที่พบ

270

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Neon

สัญลักษณ์

Ne

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

20.183

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

ไม่เกิด

Electronegativity

-

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6

Density

1.20 (g/ml)

เลขอะตอม

10

จุดหลอมเหลว

-248.6

จุดเดือด

-245.92

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1898

รัศมีอะตอม

0.60

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

21.66

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Sodium

สัญลักษณ์

Na

สถานะ

ของแข็ง

มวลอะตอม

22.9898

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะเนื้ออ่อน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

0.9

Electron Configuration

1S1 2S2 2P6 3S1

Density

0.97 (g/ml)

เลขอะตอม

11

จุดหลอมเหลว

97.82

จุดเดือด

881.4

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1807

รัศมีอะตอม

1.90

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 14

ปริมาณที่พบ

2, 6 * 104

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Magnesium

สัญลักษณ์

Mg

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

1.2

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะแข็งกว่า Na

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

1.2

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6 3S2

Density

1.74 (g/ml)

เลขอะตอม

12

จุดหลอมเหลว

650

จุดเดือด

1107

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1755

รัศมีอะตอม

1, 60

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 64

ปริมาณที่พบ

1.9 * 104

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Aluminium

สัญลักษณ์

Al

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

26.9815

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะแข็งกว่า Na

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

1S1 2S2 2P 3 3S2 3P1

Density

2.70 (g/ml)

เลขอะตอม

13

จุดหลอมเหลว

660

จุดเดือด

2327

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1827

รัศมีอะตอม

1.43

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5.98

ปริมาณที่พบ

7.5 * 104

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Silicon

สัญลักษณ์

Si

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

28.086

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเทา

จัดเป็นกลุ่ม

กึ่งโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6 3S2 3P2

Density

2.33 (g/ml)

เลขอะตอม

14

จุดหลอมเหลว

1410

จุดเดือด

2.355

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4

ปีที่ค้นพบ

1823

รัศมีอะตอม

1.32

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

3.15

ปริมาณที่พบ

2.57 * 105

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Phosphorus

สัญลักษณ์

P

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

30.9738

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีขาว

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

2.1

Electron Configuration

1S1 2S2 2P6 3S2 3P3

Density

1.82 (g/ml)

เลขอะตอม

15

จุดหลอมเหลว

44.1b

จุดเดือด

230 b

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-2.6, 4

ปีที่ค้นพบ

Aichemy

รัศมีอะตอม

1.28

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10, 48

ปริมาณที่พบ

1.2 * 103

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Sulphur

สัญลักษณ์

S

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

32.064

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเหลือง

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีปานกลาง

Electronegativity

2.5

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6 3S2 3P4

Density

2.07 (g/ml)

เลขอะตอม

16

จุดหลอมเหลว

115.21β

จุดเดือด

444.5 β

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-2, 6, 4

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

1.04

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10.38

ปริมาณที่พบ

600

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Chlorine

สัญลักษณ์

Cl

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

35.453

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซสีเขียวอ่อน

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

3.0

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6 3S2 3P5

Density

1.56 (g/ml)

เลขอะตอม

17

จุดหลอมเหลว

-101

จุดเดือด

-34, 051(+,-)1, 3, 5, 7

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1774

รัศมีอะตอม

0.99

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

13.01

ปริมาณที่พบ

19 * 10

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Argon

สัญลักษณ์

Ar

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

39.948

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นก๊าซไม่มีสี

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

ไม่เกิด

Electronegativity

-

Electron Configuration

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6

Density

1.40 (g/ml)

เลขอะตอม

18

จุดหลอมเหลว

-189.3

จุดเดือด

-185.8

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-

ปีที่ค้นพบ

1894

รัศมีอะตอม

1.9

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

15.76

ปริมาณที่พบ

400

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Potassium

สัญลักษณ์

K

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

39.102

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีเงิน

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะเนื้ออ่อน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

0.8

Electron Configuration

1S2 2S2 2P 6 3S2 3P6 4S1

Density

0.85 (g/ml)

เลขอะตอม

19

จุดหลอมเหลว

63.2

จุดเดือด

765.5

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1807

รัศมีอะตอม

42.35

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

4, 34

ปริมาณที่พบ

2.4 * 104

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Calcium

สัญลักษณ์

Ca

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

40.08

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

เป็นของแข็งสีขาว

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะแข็งกว่า K

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

มีมาก

Electronegativity

1.0

Electron Configuration

1S2 2S2 2P 6 3S2 3P6 4S2

Density

1.55 (g/ml)

เลขอะตอม

20

จุดหลอมเหลว

850

จุดเดือด

1440

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1808

รัศมีอะตอม

1, 97

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 11

ปริมาณที่พบ

3.4 * 104

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Scandium

สัญลักษณ์

Sc

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

44.956

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

1S2 2S2 2P 6 3S2 3P6 4S2

Density

3.0 (g/ml)

เลขอะตอม

21

จุดหลอมเหลว

1539

จุดเดือด

2727

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1879

รัศมีอะตอม

1, 60

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6.54

ปริมาณที่พบ

5

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Titanium

สัญลักษณ์

Ti

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

47.90

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

 

Density

4.51 (g/ml)

เลขอะตอม

22

จุดหลอมเหลว

1675

จุดเดือด

3260

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4, 3

ปีที่ค้นพบ

1791

รัศมีอะตอม

1, 46

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 32

ปริมาณที่พบ

5.8 * 103

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Vanadium

สัญลักษณ์

V

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

50.942

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

 

Electron Configuration

 

Density

เลขอะตอม

23

จุดหลอมเหลว

1917

จุดเดือด

3450

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

5, 4, 3, 2

ปีที่ค้นพบ

1830

รัศมีอะตอม

1, 34

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 74

ปริมาณที่พบ

150

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Chromium

สัญลักษณ์

Cr

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

51.996

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.6

Electron Configuration

 

Density

7.19 (g/ml)

เลขอะตอม

24

จุดหลอมเหลว

1900

จุดเดือด

2642

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 3, 2

ปีที่ค้นพบ

1797

รัศมีอะตอม

1, 27

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 75

ปริมาณที่พบ

200

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Manganese

สัญลักษณ์

Mn

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

54.9380

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.5

Electron Configuration

 

Density

7.43 (g/ml)

เลขอะตอม

25

จุดหลอมเหลว

1245

จุดเดือด

2097

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

7, 6, 4, 3, 2

ปีที่ค้นพบ

1774

รัศมีอะตอม

1, 26

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 43

ปริมาณที่พบ

1 * 103

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Iron

สัญลักษณ์

Fe

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

55.847

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

 

Density

7.86 (g/ml)

เลขอะตอม

26

จุดหลอมเหลว

1536

จุดเดือด

3000

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

1.26

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 87

ปริมาณที่พบ

4.7 * 104