หน้าหลัก

ชื่อ

Cobalt

สัญลักษณ์

Co

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

58.9332

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

 

Density

8.9 (g/ml)

เลขอะตอม

27

จุดหลอมเหลว

1493

จุดเดือด

3100

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

1735

รัศมีอะตอม

1, 25

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 88

ปริมาณที่พบ

23

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Nickle

สัญลักษณ์

Ni

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

58.71

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

 

Density

8.9 (g/ml)

เลขอะตอม

28

จุดหลอมเหลว

1455

จุดเดือด

2900

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3

ปีที่ค้นพบ

1751

รัศมีอะตอม

1, 24

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 63

ปริมาณที่พบ

80

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Copper

สัญลักษณ์

Cu

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

63.54

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

 

Density

8.96 (g/ml)

เลขอะตอม

29

จุดหลอมเหลว

1083

จุดเดือด

2595

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 1

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

1, 28

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 72

ปริมาณที่พบ

70

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Zine

สัญลักษณ์

Zn

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

65.37

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.6

Electron Configuration

 

Density

7.14 (g/ml)

เลขอะตอม

30

จุดหลอมเหลว

419

จุดเดือด

907

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1746

รัศมีอะตอม

1, 33

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 39

ปริมาณที่พบ

132

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Gallium

สัญลักษณ์

Ga

สถานะ

เป็นของเหลว

มวลอะตอม

69.72

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.6

Electron Configuration

 

Density

5.91 (g/ml)

เลขอะตอม

31

จุดหลอมเหลว

29, 7

จุดเดือด

2403

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1875

รัศมีอะตอม

1, 41

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 00

ปริมาณที่พบ

15

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Germanium

สัญลักษณ์

Ge

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

72.59

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

 

Density

7.30 (g/ml)

เลขอะตอม

32

จุดหลอมเหลว

934, 4

จุดเดือด

2830

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4

ปีที่ค้นพบ

1886

รัศมีอะตอม

1, 37

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 88

ปริมาณที่พบ

7

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Arsenic

สัญลักษณ์

As

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

74.9216

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.0

Electron Configuration

 

Density

5.72 (g/ml)

เลขอะตอม

33

จุดหลอมเหลว

314

จุดเดือด

613

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

(+,-)3, 5

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

1, 39

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 81

ปริมาณที่พบ

5

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Selenium

สัญลักษณ์

Se

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

78.96

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.4

Electron Configuration

 

Density

4.79 (g/ml)

เลขอะตอม

34

จุดหลอมเหลว

217

จุดเดือด

635

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 4-2

ปีที่ค้นพบ

1817

รัศมีอะตอม

1.40

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 75

ปริมาณที่พบ

0.09

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Bromine

สัญลักษณ์

Br

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

79.909

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.8

Electron Configuration

 

Density

3.12 (g/ml)

เลขอะตอม

35

จุดหลอมเหลว

-7, 25

จุดเดือด

58.78

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

13, 5

ปีที่ค้นพบ

1896

รัศมีอะตอม

1.14

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

11 , 84

ปริมาณที่พบ

1.62

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Krypton

สัญลักษณ์

Kr

สถานะ

เป็นก๊าซ

มวลอะตอม

83.80

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

 

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

-

Electron Configuration

 

Density

2.6 (g/ml)

เลขอะตอม

36

จุดหลอมเหลว

-157, 2

จุดเดือด

-153.35

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1897

รัศมีอะตอม

2

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

1400

ปริมาณที่พบ

 

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Rubidium

สัญลักษณ์

Rb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

85.47

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไล

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

0.8

Electron Configuration

[Kr] 5S1

Density

1.53 (g/ml)

เลขอะตอม

37

จุดหลอมเหลว

30

จุดเดือด

688

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

1861

รัศมีอะตอม

2, 48

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

4, 18

ปริมาณที่พบ

310

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Strontium

สัญลักษณ์

Sr

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

87.62

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.0

Electron Configuration

[Kr] 5S2

Density

2.6 (g/ml)

เลขอะตอม

38

จุดหลอมเหลว

757

จุดเดือด

1366

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1790

รัศมีอะตอม

2, 15

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 69

ปริมาณที่พบ

300

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Yttrium

สัญลักษณ์

Y

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

88.905

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.3

Electron Configuration

[Kr] 4d1 5S2

Density

4.47 (g/ml)

เลขอะตอม

39

จุดหลอมเหลว

1509

จุดเดือด

2927

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1794

รัศมีอะตอม

1, 79

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 32

ปริมาณที่พบ

28

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Zirconium

สัญลักษณ์

Zr

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

91.22

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.4

Electron Configuration

[Kr] 4d2 5S2

Density

6.49 (g/ml)

เลขอะตอม

40

จุดหลอมเหลว

-1850

จุดเดือด

3577

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4

ปีที่ค้นพบ

1789

รัศมีอะตอม

1, 60

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 84

ปริมาณที่พบ

220

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Niobium

สัญลักษณ์

Nb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

92.906

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.6

Electron Configuration

[Kr] 4d4 5S1

Density

8.5 (g/ml)

เลขอะตอม

41

จุดหลอมเหลว

2468

จุดเดือด

4927

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

5, 3

ปีที่ค้นพบ

1801

รัศมีอะตอม

1, 46

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

6, 88

ปริมาณที่พบ

24

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Molybdenum

สัญลักษณ์

Mo

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

95.94

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.8

Electron Configuration

[Kr] 4d5 5S1

Density

10.2 (g/ml)

เลขอะตอม

42

จุดหลอมเหลว

2622

จุดเดือด

-4825

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

6, 5, 4, 3, 2

ปีที่ค้นพบ

1778

รัศมีอะตอม

1, 39

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 1

ปริมาณที่พบ

8

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Technetium

สัญลักษณ์

Tc

สถานะ

เป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง

มวลอะตอม

99

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกแรก

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Kr] 4d5 5S2

Density

11.5 (g/ml)

เลขอะตอม

43

จุดหลอมเหลว

2200

จุดเดือด

-

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

7

ปีที่ค้นพบ

1937

รัศมีอะตอม

1, 36

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 28

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Ruthenium

สัญลักษณ์

Ru

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

101.07

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Kr] 4d7 5S1

Density

12.2 (g/ml)

เลขอะตอม

44

จุดหลอมเหลว

-2450

จุดเดือด

-4150

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3, 4, 6, 8

ปีที่ค้นพบ

1844

รัศมีอะตอม

1, 33

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 36

ปริมาณที่พบ

 

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Rhodium

สัญลักษณ์

Rh

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

102.905

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Kr] 4d8 5S1

Density

12.4ml)

เลขอะตอม

45

จุดหลอมเหลว

1966

จุดเดือด

4500

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 3, 4

ปีที่ค้นพบ

1803

รัศมีอะตอม

1, 34

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 46

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Palladium

สัญลักษณ์

Pd

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

106.4

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกที่สอง

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.2

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S0

Density

12.0 (g/ml)

เลขอะตอม

46

จุดหลอมเหลว

1554

จุดเดือด

3167

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2, 4

ปีที่ค้นพบ

1803

รัศมีอะตอม

1, 38

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 38

ปริมาณที่พบ

0, 01

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Silver

สัญลักษณ์

Ag

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

107.87

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกที่สาม

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S1

Density

10.5 (g/ml)

เลขอะตอม

47

จุดหลอมเหลว

961

จุดเดือด

2212

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

1

ปีที่ค้นพบ

AncienlTimes

รัศมีอะตอม

1, 44

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 37

ปริมาณที่พบ

0.1

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Cadmium

สัญลักษณ์

Cd

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

112.40

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะทรานสิซันพวกที่สาม

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.7

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S8

Density

8.65 (g/ml)

เลขอะตอม

48

จุดหลอมเหลว

320.9

จุดเดือด

767

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

2

ปีที่ค้นพบ

1817

รัศมีอะตอม

1, 54

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 99

ปริมาณที่พบ

0.15

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Indium

สัญลักษณ์

In

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

114.82

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.7

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p1

Density

7.31 (g/ml)

เลขอะตอม

49

จุดหลอมเหลว

158

จุดเดือด

2000

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

3

ปีที่ค้นพบ

1863

รัศมีอะตอม

1, 66

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

5, 79

ปริมาณที่พบ

0.1

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Tin

สัญลักษณ์

Sn

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

118.69

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.7

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p2

Density

7.3 (g/ml)

เลขอะตอม

50

จุดหลอมเหลว

232

จุดเดือด

2507

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

4, 2

ปีที่ค้นพบ

Ancienl Times

รัศมีอะตอม

1, 62

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

7, 34

ปริมาณที่พบ

-

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Antimony

สัญลักษณ์

Sb

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

121.75

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

โลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

1.9

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p3

Density

6.62 (g/ml)

เลขอะตอม

51

จุดหลอมเหลว

630

จุดเดือด

16, 35

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

(+,-) 3, 5

ปีที่ค้นพบ

Alchemy

รัศมีอะตอม

1, 59

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

8, 64

ปริมาณที่พบ

1

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Tellurium

สัญลักษณ์

Te

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

127.60

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

อโลหะ

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.1

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p4

Density

6.24 (g/ml)

เลขอะตอม

52

จุดหลอมเหลว

450

จุดเดือด

990

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

-2, 6, 4

ปีที่ค้นพบ

1782

รัศมีอะตอม

1, 60

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

9, 01

ปริมาณที่พบ

 

 

 

หน้าหลัก

ชื่อ

Iodine

สัญลักษณ์

I

สถานะ

เป็นของแข็ง

มวลอะตอม

126.9044

ลักษณะอุณหภูมิปกติ

 

จัดเป็นกลุ่ม

ธาตุพวกเฮโลเจน

ความว่องไวในการเกิดปฏิกริยา

 

Electronegativity

2.5

Electron Configuration

[Kr] 4d10 5S2 5p5

Density

4.94 (g/ml)

เลขอะตอม

53

จุดหลอมเหลว

113.6

จุดเดือด

185.24

เลขออกซิเดชั่นที่เสถียร

(+,-)1, 5, 7

ปีที่ค้นพบ

1811

รัศมีอะตอม

1, 33

ค่าพลังงานไวออไนเซชั่นลำดับที่ 1

10, 45

ปริมาณที่พบ

0.3