เซอร์ ไอแซค นิวตัน
ประวัติของเซอร์ ไอแซค นิวตัน และผลงานทางด้านฟิสิกส์ กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงแบบนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วง เป็นต้น
http://www.geocities.com/sir_issac_newton_2000   [ส่งให้เพื่อน]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
School of Science, Rangsit University
http://sci.rsu.ac.th   [ส่งให้เพื่อน]

ฟิสิกส์
ความรู้ทางด้านวิชาฟิสิกส์ ในด้านไฟฟ้า คลื่น แสง นิวเคลียร์ เครื่องกล เทอร์โมไดนามิค
http://www.school.net.th/education/physic-resources.php3   [ส่งให้เพื่อน]

ไขข้อข้องใจในฟิสิกส์
ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ ดาวอังคาร เรื่องของจิต นักวิทยาศาสตร์เอก ริชาร์ด ฟินน์แมน ฟิสิกส์ของเล่น
http://welcome.to/solidy   [ส่งให้เพื่อน]

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการสอนวิชาฟิสิกส์
ศูนย์พัฒนาฯ ตั้งอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centred Class) ให้บรรลุผล และขยายผลไปสู่ศูนย์เครือข่ายระดับจังหวัด และโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://triamudom.moe.go.th/thai/dept/physics/main.htm   [ส่งให้เพื่อน]

ฟิสิกส์
ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ พลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ฯลฯ บทความทางด้านฟิสิกส์ และการทดลองทางฟิสิกส์
http://www.school.net.th/library/snet3   [ส่งให้เพื่อน]

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, รังสี
มี โปรแกรมวิชาการเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, แหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้า,เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ประยุกตืใช้ในประเทศไทย...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี...
http://siam.to/npp   [ส่งให้เพื่อน]

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, รังสี
มี โปรแกรมวิชาการเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, แหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้า,เทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ประยุกตืใช้ในประเทศไทย...ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี...
http://nuclear.2000c.net   [ส่งให้เพื่อน]

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ฟรีดาวน์โหลดโปรแกรมวิชาการ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, แหล่งพลังงานสำหรับผลิตไฟฟ้า, เทคโนโลยีนิวเคลียร์.....ความรู้เกี่ยวกับรังสี
http://siam.to/nuclear   [ส่งให้เพื่อน]

นิวเคลียร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี พลังงานนิวเคลียร์ กัมมันตรังสี ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกากกัมมันตรังสี แหล่งข้อมูลพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการป้องกันจากรังสี
http://thai.to/nuclear   [ส่งให้เพื่อน]

การวิเคราะห์องค์ประกอบ
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใช้ตรวจสอบความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ที่สังเกตหรือวัดได้
http://www.nettaxi.com/citizens/chatsiri/fac1.htm   [ส่งให้เพื่อน]

ฟิสิกส์ โดย อ. เรวัตร อุทัยธรรมรัตน์
รวบรวมเนื้อหาของฟิสิกส์ ม.ปลายไว้ทั้งหมด พร้อมรูปและ animation ประกอบ
http://www.geocities.com/SiliconValley/Station/9139/main.html   [ส่งให้เพื่อน]

ChemKu
ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ โครงสร้างอะตอม การค้นพบอิเล็กตรอน ทฤษฎีควอนตัน
http://hello.to/chemku   [ส่งให้เพื่อน]