เครื่องตรวจจับอนุภาค

                   

          
           การศึกษาอนุภาคมูลฐาน จะไม่ก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันนี้ ถ้านักวิทยาศาสตร์ขาดเครื่อง
มือที่สำคัญที่เปรียบเสมือนดวงตาดวงใหญ่ที่คอยจับจ้องอนุภาคต่าง ๆ เครื่องมือที่กล่าวถึงนี้เป็น
หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญมากต่อการศึกษาอนุภาคมูลฐาน ซึ่งถูกเรียกว่า "ห้อง" หรือที่เรียกทับ
ศัพท์ ว่า เชมเบอร์ (chamber) เชมเบอร์ที่นักฟิสิกส์ใช้ในการศึกษาอนุภาคต่าง ๆ นั้นมีอยู่ด้วยกัน
หลายชนิด เช่น cloud chamber (อ่านว่า คลาว- เชม-เบอร์)หรือที่เรียกว่า "ห้องหมอก" เป็นต้น
         การตรวจจับอนุภาคโดยใช้เชมเบอร์ชนิดต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าควาร์กและอนุภาค
ใหม่ ๆ ถูกค้นพบมีอยู่จริงแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้   เนื้อหาต่อไปเราจะพาท่านไป
รู้จักกับ การทำงาน และเชมเบอร์แต่ละชนิดซึ่งใช้หลักของฟิสิกส์พื้นฐานในการอธิบาย

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์