โวล์ฟกัง เพาลี (ค.ศ. 1900-1958)

เอนรีโก แฟร์มี (ค.ศ. 1901-1954  )

        แต่หลังจากนั้นไม่นาน ประมาณช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ได้ พบกับ ความท้าทายอีกครั้ง เมื่อมีการค้นพบอนุภาคใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีการกล่าวถึงมาก่อน จำนวนมาก ขึ้น เรื่อยๆ เริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1930 โวล์ฟกัง เพาลี ( Wolfgang Pauli) ได้ ทำนายถึงอนุภาคใหม่ ชนิด หนึ่งที่มีมวลน้อยมากๆ   มีพลังงานสูง เป็นกลางทางไฟฟ้า   และไม่ทำปฏิกิริยากับอนุภาคอื่น เป็น อนุภาคที่เกิดมาจากการสลายตัวให้เบตา ( beta decay) ของธาตุกัมมันตรังสี ซึ่งต่อมา เอนรีโก แฟร์มี  ( Enrico Fermi )   นักฟิสิกส์ชาวอิตาลีก็ได้ตั้งชื่ออนุภาคนี้ว่า "นิวตริโน "( neutrino) ซึ่ง เป็นภาษาอิตาลีแปลว่า ตัวที่เป็นกลางเล็กๆ

พอล   ดิแรก (ค.ศ. 1902-1984)

คาร์ล แอนเดอร์สัน (ค.ศ. 1905-1991 )

               ในเวลาเดียวกับที่เพาลีพบนิวตริโน   นักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งนำโดย
พอล   ดิแรก
( Paul Dira:) ก็ได้มุ่งความสนใจไปที่สมการคณิตศาสตร์อย่าง X 2 = 1   ซึ่งมีคำตอบ
ที่ง่ายมากเป็น X = 1   และ X= - 1   แต่คำตอบของสมการนี้ได้จูงใจ ให้นักฟิสิกส์ มองต่อไปว่า   ถ้าให้ X  เป็นอนุภาค ( particle) หนึ่ง ๆ   แล้ว   อนุภาคนั้นต้องมี " ปฏิยานุภาค" (antiparticle)
ที่มีสมบัติเหมือนกันทุกอย่าง แต่มีประจุตรงข้ามด้วย   หลังจากนั้น 2 ปี       คาร์ล  แอนเดอร์สัน   ก็ได้พบปฏิยานุภาคตัวแรก นั่นคือ "โพสิตรอน" ซึ่งเป็นอิเล็กตรอนบวก ( positive electron) จากการใช้ห้องหมอก ( cloud chamber) ศึกษารังสีคอสมิกที่มาจากนอกโลก

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์