ในบทนี้เราจะแนะนำให้รู้จักกับ   แรงพื้นฐาน (fundamental forces)  ในธรรมชาติทั้ง  4  แรง  ที่ทำให้อนุภาคต่างๆ  ยึดกันอยู่ได้     ดังนี้คือ                   
             1.  แรงโน้มถ่วง  (gravitational force)
          2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า  (electromagnetic force )
          3. แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน  (weak nuclear force )
          4.  แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม  (strong nuclear force )

                         การศึกษาแรงพื้นฐานนี้   จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลว่า   ทำไมโปรตอนจำนวนมากจึงรวม
ตัวกันในนิวเคลียสได้ ทั้งๆ ที่มีประจุบวกเหมือนกัน      และอนุภาคมูลฐานที่เรียกว่า  ควาร์ก  นั้นจับตัว
กันอย่างไรจึงทำให้เราไม่เคยพบมันแบบเดี่ยวๆ เลย ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับอิทธิพลของแรงต่ออนุภาค
จะเป็นอย่างไรนั้น  ลองติมตามดูหน้าต่อไปน่ะค่ะ

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์