DVD

การทำงาน

ไดรฟ์ DVD-ROM สามารถ ติดตั้ง เข้ากับ ช่องติดตั้ง ไดรฟ์ CD-ROM เพราะมี ขนาด ใกล้เคียง กัน และในขณะนี้ ก็มี ผู้ผลิต คอมพิวเตอร์ บางราย ได้นำเอา ไดรฟ์ DVD มาเป็น อุปกรณ์ มาตรฐาน ในคอมพิวเตอร์ ในรุ่น Top ของตนแล้ว รวมถึง ยังให้เลือก เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อให้ ลูกค้า สามารถ Upgrade เพิ่มเติม ได้อีกด้วย ในขณะเดียวกัน มีผู้ผลิต บางราย เช่น Pioneer, Sony, Phillips ก็ได้ ออก Drive DVD แบบภายนอก ที่มาพร้อมกับ อุปกรณ์ ถอดรหัส ซึ่งมีพร้อม ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ควบคู่ กันมา เพื่อให้ ผู้ใช้ ได้สามารถ Upgrade เครื่องของตน ให้สามารถ ใช้งาน DVD ได้เพิ่มเติม

ความเร็ว ในการอ่าน ข้อมูล ของ ไดรฟ์ DVD-ROM ถูกระบุ เป็นค่า "X" ซึ่งแตกต่าง จากค่า ที่ใช้กับ ไดรฟ์ CD-ROM เพราะ ระดับ 1X ของ DVD-ROM สามารถ อ่านข้อมูล ได้มากถึง 1.3MB ต่อวินาที และสามารถ อ่านแผ่น CD-ROM ธรรมดา ๆ ได้ใน ความเร็ว ในระดับ 8X หรือ 9X ของไดรฟ์ CD-ROM ธรรมดา (พูดง่าย ๆ ก็คือ 1X ของไดรฟ์ DVD-ROM เท่ากับ 8X - 9X ของไดรฟ์ CD-ROM ) ส่วนไดรฟ์ รุ่น 4X และรุ่น ที่มี ความเร็ว สูงกว่านั้น ของไดรฟ์ DVD-ROM ซึ่งมี วางขายแล้ว ในปัจจุบัน นั้น มีความเร็ว เทียบได้กับ ระดับ32X ของไดรฟ์ CD-ROM เพราะเหตุนี้ อานิสงส์ ของการซื้อ อุปกรณ์ DVD-ROM จึงช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการใช้งาน แผ่น CD-ROM ให้ดีขึ้นไปด้วย

เช่นเดียวกับ แผ่น CD ทั่วไป แผ่น DVD จะเก็บ ข้อมูล ในระบบ microscopic grooves ซึ่งมีการ เก็บข้อมูล ไว้ตาม ร่องรอบ ๆ แผ่น โดยอาศัย การฉาบ ของแสงเลเซอร์ ( ดูเพิ่มเติม การทำงาน ของ CD R / RW ) ซึ่งช่วยให้ ร่องเหล่านั้น ขยาย กว้างขึ้น เพื่อจัดเก็บ ข้อมูล ไว้ได้ ซึ่งผล จากการ ฉาบแสง นั้น จะทำให้ พื้นผิว ของแผ่น DVD แบ่งออกเป็น สองส่วน ใหญ่ ๆ คือ แบบ Minuscule (หรือบางครั้ง ก็เรียกว่า แลนด์ ) ซึ่งสามารถ สะท้อนแสง ได้ และส่วน non reflective ( บางครั้งก็เรียกว่า พิทส์ ) ซึ่งเป็นส่วน ทึบแสง ซึ่งทั้ง สองส่วนนี้ จะเรียงราย กันอยู่ตาม ร่องต่างๆ บนแผ่น และถูกแทน ค่าด้วย เลข 0 และ 1 ( ส่วนที่ สะท้อนแสง กับ ที่ไม่สะท้อนแสง ) ในระบบ ข้อมูล ดิจิตอล

ความแตกต่าง ระหว่าง DVD กับ CD นั่นคือ ขนาดของ ร่อง บันทึกข้อมูล เนื่องจาก DVD จะมีร่อง ที่เล็กกว่า CD คือมี ขนาดราว 0.74 microns เท่านั้น ในขณะที่ CD มีขนาด 1.6 microns ซึ่งนั่น ทำให้ แผ่น ดีวีดี สามารถ บันทึก ข้อมูล ได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม การที่ ร่องเล็กลง กว่าเดิม ก็ทำให้ ต้องใช้ แสงเลเซอร์ แบบพิเศษ ในการบันทึก และอ่านข้อมูล ซึ่งแสงนี้ ไม่สามารถ ใช้อ่านแผ่น CD-ROMs, CD-Rs,CD-RWs, แผ่น CD เพลง ทั่วไปได้ บรรดา ผู้ผลิตไดรฟ์ DVD-ROM จึงแก้ปัญหา ด้วยการ ใส่หัวเลเซอร์ ถึงสองตัว เข้าไปใน ไดรฟ์เดียว โดยหัวหนึ่ง สำหรับ DVD และอีกหัว สำหรับ CD

การบันทึกข้อมูล บนแผ่น DVD นั้น จะบันทึก ลงบนผิวหน้า ด้านหนึ่งของ แผ่น DVD ซึ่งจะมีความจุ สูงถึง 4.7 GB แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิต DVD ทั้งหลาย ต่างพัฒนา ให้ แผ่น DVD มีความจุ มากกว่านั้น โดย สามารถ พัฒนา ให้มีการ บันทึกได้ถึง 2 ชั้น ต่อหนึ่งหน้า และเมื่อรวม เข้าด้วยกัน ทั้งสองหน้าแล้ว จึงสามารถ พัฒนา DVD ให้มีความจุ สูงสุดถึง 17 GB หรือ สามารถ บันทึก ภาพยนตร์ คุณภาพ ระดับ Laser Disc ได้นานกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็น ภาพยนตร์ 4 เรื่อง รวมกัน บนแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว เมื่อมี แผ่น DVD แล้ว คงจะลืม Drive DVD ไม่ได้เลย นั่นเพราะว่า มันจะต้อง ทำงาน ควบคู่กันไป ตัว Drive DVD นั้น จะมีทั้ง ตัว Drive ที่ติดตั้ง อยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง ผลิต ออกมา เป็นเครื่องเล่น DVD แยกต่างหาก โดยเฉพาะ ถึงแม้ว่า ลักษณะ ภายนอก จะแตกต่างกัน แต่หลัก การทำงาน ของมันนั้น ไม่มีความ แตกต่างกันเลย โดย การทำงาน ของตัว Drive DVD นั้น จะทำการ ฉายแสง Laser ผ่านหัวยิงแสง ลงบนแผ่น DVD เพื่อทำการ อ่านข้อมูล เมื่อแสง Laser ตกกระทบ ลงบนแผ่น DVD ก็จะเกิดปฏิกิริยา 2 แบบ ขึ้นอยู่กับ ส่วนที่ตกกระทบ นั่นคือ สะท้อนกลับ และอีกส่วน ที่เกิดการหักเห แสงที่ สะท้อนกลับ จะสะท้อน ตกลงบน ตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูล ตัวเซ็นเซอร์ รับข้อมูล จะตีค่า ข้อมูลที่ได้รับนั้น ออกเป็น 2 ค่า นั่นคือ ค่าแรก ที่สามารถ รับได้ และอีกค่า ที่ไม่สามารถ รับได้ เนื่องจาก แสงเกิดหักเห กลายเป็น ตัวเลขฐานสอง ตัวเลข ฐานสอง ชุดนี้เอง ที่จะเป็น ค่าดิจิตอล ที่ถูก ถ่ายทอด ออกไปยัง ตัวแปลงค่า ที่จะแปลงค่า ดิจิตอลชุดนี้ ให้กลายเป็น สัญญาณอนาล็อก เพื่อถ่ายทอด ออกเป็นภาพ และเสียง ผ่านจอภาพ ต่อไป

การบันทึกข้อมูล บนแผ่น DVD นั้น จะบันทึก ลงบนผิวหน้า ด้านหนึ่งของ แผ่น DVD ซึ่งจะมีความจุ สูงถึง 4.7 GB แต่ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิต DVD ทั้งหลาย ต่างพัฒนา ให้ แผ่น DVD มีความจุ มากกว่านั้น โดย สามารถ พัฒนา ให้มีการ บันทึกได้ถึง 2 ชั้น ต่อหนึ่งหน้า และเมื่อรวม เข้าด้วยกัน ทั้งสองหน้าแล้ว จึงสามารถ พัฒนา DVD ให้มีความจุ สูงสุดถึง 17 GB หรือ สามารถ บันทึก ภาพยนตร์ คุณภาพ ระดับ Laser Disc ได้นานกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็น ภาพยนตร์ 4 เรื่อง รวมกัน บนแผ่น DVD เพียงแผ่นเดียว เมื่อมี แผ่น DVD แล้ว คงจะลืม Drive DVD ไม่ได้เลย นั่นเพราะว่า มันจะต้อง ทำงาน ควบคู่กันไป ตัว Drive DVD นั้น จะมีทั้ง ตัว Drive ที่ติดตั้ง อยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึง ผลิต ออกมา เป็นเครื่องเล่น DVD แยกต่างหาก โดยเฉพาะ ถึงแม้ว่า ลักษณะ ภายนอก จะแตกต่างกัน แต่หลัก การทำงาน ของมันนั้น ไม่มีความ แตกต่างกันเลย โดย การทำงาน ของตัว Drive DVD นั้น จะทำการ ฉายแสง Laser ผ่านหัวยิงแสง ลงบนแผ่น DVD เพื่อทำการ อ่านข้อมูล เมื่อแสง Laser ตกกระทบ ลงบนแผ่น DVD ก็จะเกิดปฏิกิริยา 2 แบบ ขึ้นอยู่กับ ส่วนที่ตกกระทบ นั่นคือ สะท้อนกลับ และอีกส่วน ที่เกิดการหักเห แสงที่ สะท้อนกลับ จะสะท้อน ตกลงบน ตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูล ตัวเซ็นเซอร์ รับข้อมูล จะตีค่า ข้อมูลที่ได้รับนั้น ออกเป็น 2 ค่า นั่นคือ ค่าแรก ที่สามารถ รับได้ และอีกค่า ที่ไม่สามารถ รับได้ เนื่องจาก แสงเกิดหักเห กลายเป็น ตัวเลขฐานสอง ตัวเลข ฐานสอง ชุดนี้เอง ที่จะเป็น ค่าดิจิตอล ที่ถูก ถ่ายทอด ออกไปยัง ตัวแปลงค่า ที่จะแปลงค่า ดิจิตอลชุดนี้ ให้กลายเป็น สัญญาณอนาล็อก เพื่อถ่ายทอด ออกเป็นภาพ และเสียง ผ่านจอภาพ ต่อไป

DVD-R มาตรฐานใหม่ ที่รอคอย

นอกจาก Drive DVD แล้ว ปัจจุบัน ยังมีการ พัฒนา DVD แบบบันทึก ข้อมูลได้ คล้ายๆ กับ CD-R ซึ่ง ไดรฟ์ DVD ที่สามารถ บันทึก ข้อมูล ได้นั้น ยังช่วยให้ คุณสามารถ เก็บข้อมูล บนแผ่นเปล่า ได้อีกด้วย โดยใน ไดรฟ์นี้ จะมีการ ฉายแสงเลเซอร์ เผา ลงบน ผิวหน้า ของแผ่นดีวีดี ทำให้ส่วน ที่ถูกแสงเผา กลายเป็น ส่วนทึบ และ ส่วนที่ไม่ถูกแสง ก็จะกลายเป็น ส่วน ที่สะท้อนแสง ซึ่ง ทำให้ สามารถ อ่านค่า ได้เป็น เลข 2 หลัก 0 1 ได้เช่นเดิม ซึ่งแผ่น ที่ได้นั้น จะมีลักษณะ เดียวกับ แผ่นดีวีดี ที่มีการ ผลิตออกมา ขายโดย ทั่วไป และเช่นเดียวกัน กับ CD-R นั่นคือ ต้องอาศัย แผ่น DVD แบบบันทึกได้ ซึ่งได้ ฉาบ สารพิเศษ เอาไว้ เพื่อให้ ทำการ บันทึก ข้อมูลผ่าน ลงไปได้
ในขณะนี้ มีการ แบ่งมาตรฐาน ของ recordable DVD หรือ ดีวีดี ที่อัดได้ เป็นสี่ระดับ โดยเริ่มจาก DVD-R ซึ่งเป็นแบบ ที่สามารถ บันทึกข้อมูล ได้ เพียงครั้งเดียว แผ่น DVD-R รุ่นแรก สามารถ เก็บข้อมูล ได้ราว 3.95GB แต่ตอนหลัง มีการพัฒนา ให้เก็บ ข้อมูล ได้ถึง 4.7GB ส่วนราคานั้น ไดรฟ์ DVD-R ตกประมาณ 5000 เหรียญ ซึ่งยัง ค่อนข้าง แพงมาก จึงเหมาะ สำหรับ การใช้งาน ของมืออาชีพ เท่านั้น

สำหรับ มาตรฐาน อื่น ที่เหลือ อีกสามแบบ นั้น ช่วยให้คุณ สามารถ บันทึกข้อมูล ซ้ำกันได้ มากกว่า หนึ่งครั้ง ซึ่งก็มี
1. DVD-RAMs ซึ่งมาในรูป ของแผ่น ที่สามารถ เก็บข้อมูล ได้ 2.6GB ต่อด้าน
2. DVD Plus Rewritable หรือ DVD+RW ซึ่งสามารถ เก็บข้อมูล ได้ 3GB และ รุ่น 4.7GB ซึ่งกำลัง อยู่ในระหว่าง การพัฒนา คุณภาพอยู่ และ
3. DVD- Rewritables (DVD-RW) ซึ่งเป็นของ บริษัท Pioneer ก็สามารถ เก็บข้อมูล ได้ 4.7GB.
ในบรรดา รูปแบบ ของการ บันทึก ข้อมูลซ้ำ ทั้งสาม รูปแบบนั้น ในขณะนี้ เพิ่งมีแค่ DVD-RAM เท่านั้น ที่มีขาย ในท้องตลาด และคาดว่า ในอนาคต อันใกล้ มันจะเข้ามา แทนที่ VCD และCD-RW. ต่อไป

 
 
     Links อื่น ๆ
  

 
       
 
 
 
   

Copyright © 2004 Institute for Innovation and Development of Learning Process.  All rights reserved.

 

 

 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์