แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
ส่ง mail
 

Ind uced C urrent

กระแสเหนี่ยวนำ:

เกิดจาด ลวดตัวนำ มีการเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็ก หรือแท่งแม่เหล็ก เคลื่อนที่เข้าไปในโลหะตัวนำถ้าเราลองเอาแท่งแม่เหล็ก สอดเข้าไปในแก้วที่พันไว้ด้วยลวดตัวนำ ดังรูป จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น จากการกระทำนี้ ถ้าเราดึงแท่งแม่เหล็ก ออก กระแสเปลี่ยนทิศทาง สังเกตจาก เข็มของมอลลิแอมมิเตอร์ จะกระดิกไปในทางตรงข้ามกับตอนแรก

ทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำ

เมื่อเอาแท่งแม่เหล็ก พุ่งเข้าไปในขดลวด จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้น ทิศทางของกระแสเหนี่ยวนำ จะไหลในลักษณะ ให้เกิดขั้วแม่เหล็กชนิด ตรงกัน กับขั้วที่พุ่งเข้ามา
แนะนำกันก่อน
ผู้จัดทำ
วงจรไฟฟ้า
การลัดวงจร
การต่อตัวต้านทาน
ตัวเก็บประจุ
การต่อเซลล์ไฟฟ้า
การเหนี่ยวนำ
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
ไดโอด
หม้อแปลงไฟฟ้า
กระแสเหนี่ยวนำ
มอเตอร์
ไดนาโม
เซลล์สุริยะ
เส้นแรงไฟฟ้า
อิเล็กโตรสโคป 1
อิเล็กโตรสโคป 2
กฎของโอห์ม
กฎของเคอร์ชอฟฟ์
lส่ง mail
 

รูปยังไม่มีค่ะ

ชื่อ :รติภรณ์ ผดุงเกียรติ
ชื่อเล่น : โบว์
อายุ : 16 ปี
email : phadungkiat@yahoo.com
โรงเรียน : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
( ม.5/2 )
งานอดิเรก : เปียโน เล่นคอมฯ

Best veiw with Netscape 4.0 or Higher 640x480 dpi (Font 16)

Create on January 2000

 

ของ   รติภรณ์ ผดุงเกียรติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ


 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

กลับหน้าสารบัญ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น