โจทย์ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับแรงที่กระทำต่อเส้นลวด

3.22  เส้นลวดตัวนำวางอยู่ในแนวระดับ มีกระแสไฟฟ้าขนาด 25 A  จากทิศใต้ไปยังทิศเหนืออยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 1.5 W/m2  ซึ่งมีทิศขึ้นในแนวดิ่งและคลุมเส้นลวดยาว 1.2 m

3.23   ลวดแข็งตรง AB พาดอยู่บนรางตัวนำ  ซึ่งต่อเป็นวงจรกับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ และความต้านทาน 3 โอห์ม  ดังรูป AB  อยู่ในสนามแม่เหล็กมีทิศทางตั้งฉากกับลวดมีค่า 0.15 เทสลา  สนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงกระทำต่อเส้นลวด AB เท่าไร

3.24   การจัดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลินอยด์  กระทำโดยเครื่องชั่งดังรูป  ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กที่วัดสมดุลกับมวล 2.0 มิลลิกรัม  แขวนดังรูป เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 2.0 แอมแปร์  สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใดในหน่วย  N/A.m  หรือเทสลา  (เลขนัยสำคัญ 2 ตัว)  กำหนดให้  g = 10 ms-2

3.25  โครงลวดสี่เหลี่ยมตามรูปสามารถหมุนได้รอบแกน y  และมีกระแส 10 แอมแปร์  ถ้ามีสนามแม่เหล็กตามแกน x ขนาด  0.2 เทสลา  จงหาแรงที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดแต่ละด้านและถ้าต้องการให้โครงลวดยังคงอยู่ดังรูป จะต้องใช้โมเมนต์แรงอยู่คู่ควบขนาดเท่าใดมายึดไว้  เมื่อให้โครงลวดมีขนาด  8 x 6 ซ.ม.2

3.26   เส้นลวดยาวมาก AB  วางในแนวระดับบนโต๊ะดังรูป  ส่วนของเส้นลวด CD ยาว 1 เมตร  และสามารถเลื่อนขึ้นลงได้อย่างอิสระ  โดยที่ยังสัมผัสเส้นลวดในแนวดิ่งอยู่  ถ้ามีกระแสไฟฟ้าขนาด 50 แอมแปร์ ผ่านดังรูป แล้วจะทำให้ CDลอยอยู่ห่างจาก AB เท่าใด  เมื่อมวลของลวด CD มีขนาด 0.05 กรัม/ซม.

3.27  เส้นลวดยาว 2 เส้นขนานกันและถูกแขวนไว้ด้วยเชือกยาว 3 ซ.ม.  จากจุดตรึงลวดทั้งสองมีมวล  5 x 10-12 กก./ม.  และมีกระแสขนาดเท่ากันตรงข้ามกัน  ปรากฏว่าเชือกทำมุม 6o กับแนวดิ่ง  จงหาว่ากระแสไฟฟ้าในเส้นลวดแต่ละเส้นมีค่าเท่าไร

          

หน้า  1    2   3    4   5    6    7    8    9    10    11   12   13

 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก