คำถาม-คำตอบ

3.32  ถ้าเรานำแท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่เข้าหาขดลวดจะเกิดอะไรขึ้นในขดลวด

3.33  ทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร

3.34  จากการทดลองซึ่งพบว่า ถ้าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนค่าตัดเส้นลวดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตามคำถามข้อ 3.33 การเปลี่ยนค่าสนามไฟฟ้าจะเป็นอย่างไร

3.35  ถ้ามีการเปลี่ยนค่าสนามไฟฟ้าจะเกิดสนามแม่เหล็กหรือไม่

3.36  ฟาราเดย์อธิบายว่าทำไมจึงเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

3.37  ถ้าเส้นลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้นในเส้นลวด

3.38  คำถามที่ 3.32 และ 3.37  เกี่ยวข้องกันอย่างไร

3.39  ถ้าวงลวดหมุนในสนามแม่เหล็กจะเกิดอะไรขึ้น

3.40  ไดนาโมคืออะไร

3.41  แรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าจากไดนาโมจะมีค่าสม่ำเสมอหรือไม่

3.42  กระแสไฟฟ้าตามแบบในข้อ 3.41 เรียกว่าอะไร

3.43  ถ้าต้องการเปลี่ยนไดนาโมกระแสสลับเป็นกระแสตรง จะต้องทำอย่างไร

3.44  ไฟฟ้าหลายเฟสคืออะไร

3.45  การผลิตและส่งไฟฟ้าหลายเฟสมีผลดีอย่างไร

3.46  Induction motor  คืออะไร

3.47  พัดลมโดยทั่วไปเป็นมอเตอร์ชนิดใด

3.48  ถ้าเราจะซื้อพัดลม ควรพิจารณาอย่างไร

3.49  การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง นอกจากใช้วงแหวนผ่าซีกหรือคอมมิวเตเตอร์แล้ว ยังมีการแปลงด้วยวิธีอื่นหรือไม่

          

หน้า  1    2   3    4  

 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก