แบบฝึกหัด 3.3

1. จงแสดงทิศทางของแรงกระทำในแต่ละรูป

2. รูปที่แสดงเวคเตอร์ต่างๆ ในมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องคือ
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. เส้นลวดเส้นหนึ่งมีกระแสไฟฟ้าขนาด 2 แอมแปร์ถูกนำมาวางทำมุม 30 องศากับสนามแม่เหล็กค่าหนึ่ง ปรากฎว่าเมื่อส่วนของเส้นลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็กยาว 1 เมตร จะเกิดแรงกระทำ 1 มิลลินิวตัน จงหาค่าของสนามแม่เหล็กนี้ (เทสลา)
1
2
1/2
10-3
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. ขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 2 ซม. จำนวน 300 รอบมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 10 มิลลิแอมแปร์อยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดคงที่ 0.05 เทสลา โดยระนาบของขดลวดทำมุมกับสนามแม่เหล็ก ถ้าขดลวดนี้หมุนในสนามแม่เหล็ก ขนาดของโมเมนต์แรงคู่ควบสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็น นิวตัน-เมตร คือ
5 x 10 -2
3 x 10 -3
6 x 10 -5
12 x 10 -6
ฟิสิกส์ราชมงคล

5. มิเตอร์ขนาด 0.5 แอมแปร์ 200 รอบ เอาไปซ่อมตัดขดลวดทิ้งไป 40 รอบ จะวัดได้สูงสุดกี่แอมแปร์หลังซ่อม
0.16
0.25
0.5
0.625
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 2500 โอห์ม ถ้ากระแสสูงสุดของกัลวานอมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 50 ไมโครแอมแปร์ จะต้องทำอย่างไร เมื่อต้องการสร้างเป็นแอมมิเตอร์ที่วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 5 แอมแปร์ (ใช้ความต้านทาน)
ต่ออนุกรมขนาด 97500 โอห์ม
ต่อขนานขนาด 97500 โอห์ม
ต่อขนานขนาด 25 โอห์ม
ต่อขนานขนาด 0.025 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

7.ตามโจทย์ข้อ 6 จะต้องทำอย่างไร เมื่อต้องการสร้างเป็นโวลท์มิเตอร์ที่วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้สูงสุด 5 โวลท์ (ใช้ความต้านทาน)
ต่ออนุกรมขนาด 97500 โอห์ม
ต่อขนานขนาด 97500 โอห์ม
ต่อขนานขนาด 0.25 โอห์ม
ต่ออนุกรมขนาด 2500 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. แอมมิเตอร์เครื่องหนึ่งวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 100 แอมแปร์ ถ้าต้องการทำให้วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 200 มิลลิแอมแปร์ จะต้องทำอย่างไร (ใช้ความต้านทาน)
ขนาดเท่ามิเตอร์ต่ออนุกรม
ขนาดน้อยกว่าของมิเตอร์นี้ต่อขนาน
ขนาดมากกว่าของมิเตอร์นี้ต่อขนาน
ขนาดเท่าของมิเตอร์นี้ต่อขนานเข้าไป
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. โวลท์มิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 100000 โอห์ม ใช้วัดความต่างศํกย์ไฟฟ้าได้สูงสุด 100 โวลท์ ถ้าต้องการใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้สูงสุด 600 โวลท์ จะต้องทำอย่างไร (ใช้ความต้านทาน)
ขนาด 100,000 โอห์มมาต่อขนาน
ขนาด 500,000 โอห์มมาต่อขนาน
ขนาด 500,000 โอห์มมาต่ออนุกรม
ขนาด 600,000 โอห์มมาต่ออนุกรม
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 5,000 โอห์มต่อชันท์ด้วยความต้านทานขนาด 100 โอห์ม แล้วนำไปต่ออนุกรมกับเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีความต้านทานภายในต่ำมากและความต้านทานขนาด 2,000 โอห์ม ปรากฎว่า เข็มกัลวานอมิเตอร์ชี้ไปที่ขีดหนึ่ง ถ้าตัดชันท์ออกจะต้องเอาความต้านทานขนาดเท่าใดมาต่ออนุกรมเข้าไปอีกจึงจะทำให้เข็มกัลวานอมิเตอร์ชี้ที่ขีดเดิมได้
100 โอห์ม
5000 โอห์ม
100000 โอห์ม
102000 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล

          

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก