แบบฝึกหัดรวมบทที่ 3 ชุดที่ 1

1. วัตถุชิ้นหนึ่งถูกดูดโดยขั้วแม่เหล็กทั้งสองของแท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่ง อยากทราบว่าวัตถุชิ้นนี้เป็นสารแม่เหล็ก หรือแท่งแม่เหล็ก เพราะเหตุใด
สารแม่เหล็กเพราะดูดหมด
แม่เหล็กเพราะดูดหมด
เป็นทั้งสองอย่างเพราะดูดหมด
ไม่ใช่ทั้งสอง
ฟิสิกส์ราชมงคล

2. มีแท่งเหล็กลักษณะและขนาดเหมือนกัน 2 แท่ง แต่แท่งหนึ่งมีสมบัติแม่เหล็ก จะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่า แท่งใดเป็นแม่เหล็กโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆมาช่วยในการตรวจสอบ (ใช้ปลายของแท่งหนึ่งเลื่อนไปที่ด้านข้างของอีกแท่งหนึ่ง ถ้าแรงเท่ากันแสดงว่า แท่งที่เลื่อนเป็น)
สารแม่เหล็ก
แม่เหล็ก
ทั้งสองอย่าง
ไม่ใช่ทั้งสอง
ฟิสิกส์ราชมงคล

3. ขดลวดตัวนำพื้นที่ 20 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 2 เทสลา จงหาค่าฟลั๊กแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด เมื่อระนาบของขดลวดทำมุม 0 , 37 , 53 , 90 องศา กับสนามแม่เหล็ก (คูณ 10-4 เวบเบอร์)
0, 3, 4 , 10
0, 2 , 20 , 40
40, 32 , 24 , 0
0, 24 , 32 , 40
ฟิสิกส์ราชมงคล

4. อิเล็กตรอนกลุ่มหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.6 x 10 4 เมตรต่อวินาที เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 9.1 x 10 -4 เทสลา โดยอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กหลังจากเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กเป็นเวลา 1 x 10 -9 วินาที แนวการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนขณะนี้ ทำมุมเท่าใดกับแนวการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนขณะเริ่มเข้าสู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
0.16 องศา
9.17 องศา
1.6 องศา
16 องศา
ฟิสิกส์ราชมงคล

5. อิเลคตรอนกลุ่มหนึ่งถูกทำให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความต่างศักย์ 20 โวลท์ เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 2.65 เทสลา ถ้าอิเล็คตรอนเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กแนวการเคลื่อนที่ของอิเล็คตรอนกลุ่มนี้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กจะเป็นอย่างไร (เป็นวงกลมขนาดรัศมีเป็นไมโครเมตรได้)
2
2.65
5.69
9.65
ฟิสิกส์ราชมงคล

6. แท่งตัวนำยาว 10 เซนติเมตร มวล 100 กรัม มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 50 แอมแปร์ เมื่อนำไปไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ ปรากฎว่าแท่งตัวนำนี้สามารถลอยนิ่งอยู่ในสนามแม่เหล็ก จงหาขนาดของสนามแม่เหล็กและเขียนรูปประกอบ (ไม่คิดน้ำหนักของสายไฟที่ต่อกับแท่งตัวนำกำหนด ค่า g = 10 m/s2) เทสลา

0.2
0.4
5
10
ฟิสิกส์ราชมงคล

7. ถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำเส้นตรงซึ่งเป็นเส้นลวดชนิดอ่อนมาก (คือบิดตัวได้ง่ายเมื่อมีแรงขนาดน้อยมากระทำ) และวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอและมีค่าสูง รูปร่างของลวดตัวนำจะเป็นอย่างไร
เส้นตรงเหมือนเดิม
สามเหลี่ยม
งอไปงอมา
ส่วนโค้งครึ่งวงกลม
ฟิสิกส์ราชมงคล

8. ถ้าใช้ตัวนำโลหะเส้นเล็กๆ (บิดตัวได้ง่ายเมื่อมีแรงขนาดน้อยๆ กระทำ) มาทำเป็นโซลีนอยด์ เมื่อให้กระแสไฟฟ้าผ่านโซลีนอยด์ ความยาวของโซลีนอยด์ จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด
ยืดออก
หดเข้า
โค้ง
ปกติ
ฟิสิกส์ราชมงคล

9. ถ้าทำให้อิเล็กตรอนกลุ่มหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่ในแนวขนานกับกลุ่มโปรตอน โดยมีทิศไปทางเดียวกันและมีความเร็วเท่ากัน เมื่อเวลาผ่านไป แนวการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งสองกลุ่มจะเป็นอย่างไร
ลู่เข้า
ถ่างออก
อาจถ่างออกหรือลู่เข้าหรือขนานก็ได้
ขนาน
ฟิสิกส์ราชมงคล

10. ขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 4 x 8 เซนติเมตร จำนวน 25 รอบ วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 1 เทสลา โดยระนาบของขดลวดอยู่ในแนวเดียวกับทิศของสนามแม่เหล็ก เมื่อให้กระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ ผ่านขดลวดนี้และให้ด้านของขดลวดที่ยาว 8 เซนติเมตร ตั้งฉากกับฟลั๊กแม่เหล็ก จงหาขนาดของแรงกระทำที่ขดลวดแต่ละด้าน และขนาดของโมเมนแรงคู่ควบ( นิวตัน , นิวตัน , นิวตัน. เมตร)
0.8 , 0, 20
10 , 0 , 0.8
20 , 0 ,0.8
10 , 0 ,0.4
ฟิสิกส์ราชมงคล

          

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก