แบบฝึกหัดรวมบทที่ 3 ชุดที่ 2

11. จากโจทย์ข้อ 10 ขดลวดจะต้องวางตัวในลักษณะใด แรงลัพธ์และโมเมนต์รวมที่กระทำต่อขดลวดจึงจะมีค่าเป็นศูนย์
ขนานกับสนาม
ตั้งฉากกับสนาม
เมื่อทำมุมใดๆ
เมื่อกำลังหมุน
ฟิสิกส์ราชมงคล

12. การสร้างกัลวานอมิเตอร์โดยใช้ขดลวดตัวนำขนาดใหญ่ที่ทนกระแสไฟฟ้าได้มากกับการสร้างกัลวานอมิเตอร์โดยใช้ขดลวดขนาดเล็กแต่ใช้ชันต์ประกอบ วิธีการสร้างแบบใดจะให้ผลดีกว่า
แบบแรกดีกว่า
แบบหลังดีกว่า
ดีเท่าๆกัน
ไม่ดีทั้งสองแบบเลยไม่ใช้
ฟิสิกส์ราชมงคล

13. บางครั้งมอเตอร์สตาร์ทรถยนต์ไม่ทำงาน เมื่อถอดออกมาซ่อมแซมพบว่าคอมมิวเตเตอร์สกปรก เพราะเหตุใดความสกปรกจึงเป็นเหตุให้มอเตอร์ไม่ทำงาน
อาจทำให้ความต้านทานต่ำ
ทำให้มอเตอร์ดำ
อาจทำให้ลัดวงจร
ปกติดี
ฟิสิกส์ราชมงคล

14. มอเตอร์หมุนช้ากว่าปกติ เนื่องจากมีสิ่งสกปรกตามจุดหมุน ในกรณีดังกล่าวนี้มอเตอร์จะเกิดความเสียหายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
เสียหายเพราะได้งานน้อย
ไม่เสียหายเพราะยังหมุน
เสียหายเพราะขดลวดจะร้อน
ไม่ผิดปกติเลย
ฟิสิกส์ราชมงคล

15. เมื่อขดลวดตัวนำสี่เหลี่ยมผืนผ้าเริ่มต้นหมุนจากตำแหน่งที่ระนาบของขดลวดตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กมายังตำแหน่งที่ระนาบของขดลวดขนานกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำในขดลวดนี้หรือไม่ อธิบาย
เกิดเพราะมีฟลั๊กแม่เหล็กตัด
ไม่เกิดเพราะฟลั๊กแม่เหล็กตัดผ่าน
เกิดเพราะมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยน
ไม่เกิดเพราะไม่มีฟลั๊กแม่เหล็กเปลี่ยน
ฟิสิกส์ราชมงคล

16. (ก) ถ้าให้กระแสผ่านขดลวดตัวนำมากขึ้น มอเตอร์จะหมุนเร็วขึ้นหรือไม่

(ข) ถ้าให้สนามแม่เหล็กในมอเตอร์มีค่ามากขึ้น มอเตอร์จะหมุนเร็วขึ้นหรือไม่

เร็วขึ้นเฉพาะตอน ก
เร็วขึ้นเฉพาะตอน ข
เร็วขึ้นทั้งสองกรณี
ไม่เร็วขึ้นทั้งสองกรณี
ฟิสิกส์ราชมงคล

17. มีท่อโลหะกลวงท่อหนึ่งวางอยู่ในแนวดิ่ง เมื่อนำแท่งเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อปล่อยจากปลายบนจะตกถึงพื้นในเวลา 1 วินาที ต่อไปนำแท่งแม่เหล็กที่มีมวลและขนาดเท่ากับแท่งเหล็กนั้นปล่อยจากตำแหน่งเดียวกันจะตกถึงพื้นโดยใช้เวลามากกว่าหรือไม่เพราะเหตุใด
เวลาเท่ากันตามปกติ
เวลาน้อยลงเพราะดูดกัน
เวลามากขึ้นเพราะเกิดแรงผลัก
ไม่แน่
ฟิสิกส์ราชมงคล

18. จงเปรียบเทียบพลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนเนื่องจากความต้านทานของสายไฟ เมื่อใช้ความต่างศักย์ 1 , 103 , 106 โวลท์ ในเวลาเท่ากัน
1, 103 , 106
106 , 103 , 1
103, 1 , 106
1, 10-6 , 10-12
ฟิสิกส์ราชมงคล

19. การเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า นอกจากพิจารณาความต่างศักย์ไฟฟ้าแล้วยังต้องพิจารณาสิ่งใดประกอบอีกจงอธิบาย
โวลท์เท่ากันก็ใช้ได้
ต้องให้โวลท์สูงกว่าของเครื่องใช้
ต้องให้ค่าโวลท์ต่ำกว่าของเครื่องใช้
ต้องดูขนาดของกำลังของเครื่องใช้ด้วย
ฟิสิกส์ราชมงคล

20. การส่งกำลังไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ในระบบ 3 เฟส จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่มีกำลังเท่าไร ในแต่และเฟส
10 เมกะวัตต์
20 เมกะวัตต์
30 เมกะวัตต์
90 เมกะวัตต์
ฟิสิกส์ราชมงคล

          

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต  

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับหน้าสารบัญ  ไฟฟ้า แม่เหล็ก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้า - แม่เหล็ก