หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

การทดลองเสมือน

บทความพิเศษ

ธรรมชาติมหัศจรรย์

 

 

กลับหน้าสารบัญไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

16. การส่งกระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

     16.1  ภาพพจน์ของคลื่นวิทยุ

          16.1.1  คลื่นวิทยุคืออะไร

          16.1.2  วิธีสร้างคลื่นไฟฟ้าและทิศทางการส่งกระจายคลื่น

          16.1.3   ค่าความถี่และขนาดคลื่นของคลื่นวิทยุ

          16.1.4  คลื่นวิทยุและแสงก็คือคลื่นชนิดเดียวกัน

     16.2  ลักษณะการกระจายของคลื่นวิทยุ

          16.2.1   วิธีแบ่งคลื่นวิทยุ

          16.2.2   วิธีกระจายคลื่นวิทยุ

          16.2.3   ปรากฎการณ์ผิดปกติในการส่งกระจายคลื่นวิทยุ

     16.3  เสาอากาศ

          16.3.1   เสาอากาศคืออะไร

          16.3.2   เสาอากาศชนิดต่างๆ

ดัชนีหน้า  1      3    4    5    6    7       9   10    11    12    13    14    15    16   17    18
สารบัญ

<< หน้าก่อน      หน้าถัดไป >>


นำมาจาก  ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว   ได้รับรางวัลยอดนิยมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ฟิสิกส์ราชมงคลต้องขอขอบคุณมากครับ
 

 
ข้อสอบเอนทรานซ์  
พจนานุกรมฟิสิกส์

ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c

ฟิสิกส์พิศวง
• เสียงของลำโพงออกมาได้อย่างไร
• การหมุนของลูกข่างกับการตกของแมว
• ความเสถียรภาพของลูกข่าง
• ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
• เอ็นโทรปี

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

  ภาพประจำสัปดาห์
 
• ความรู้รอบตัวทั่วไป
• ดาราศาสตร์พิศวง 
• อัลเบิร์ต ไอส์ไตน์ กับกฏการสมมูลของมวล
• ว่าวของแฟลงกลิน
• ระเบิดนิวเคลียร์ทำงานอย่างไร
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
• เครื่องจักรสเตอริ่ง
• ทฤษฎีความอลวน