ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

คำถามท้ายวิชา
 

 คำถามบทเรียนที่3

1.วัตถุดิบที่ใช้ในเตาสูงมีอะไรบ้าง
ตอบ
เฉลย

2.จงบอกประโยชน์ของลมร้อน
ตอบ
เฉลย

3.ปูนขาวทำหน้าที่อะไร
ตอบ
เฉลย

4.โลหะแท่งมีอยู่ 2 ลักษณะคือ
ตอบ
เฉลย

5.เตาสูงคือเป็นเตาที่กว้างขวางที่สุด เหล็กที่ได้จะเป็นเหล็กประเภทใด
ตอบ
เฉลย

6.เตาอาร์คไฟฟ้าแบ่งได้ 2 ชนิดคือ
ตอบ
เฉลย

7.เตาคิวโพล่า (Cupolav) มีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ
เฉลย

8.เตาประเภทใดที่ใช้หลักการกระแสเหนี่ยวนำเพื่อทำการหลอมวัสดุถลุง
ตอบ
เฉลย

9.การหล่อด้วยเตาชนิดใดที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม
ตอบ
เฉลย

10.เตาถลุงแบบ Basic oxygen ใช้วัตถุดิบที่เป็นโลหะแท่ง 65-80% จากเตาสูงเหมือนกับวิธีผลิตเหล็กกล้า มีข้อแตกต่างกันคือ
ตอบ
เฉลย


                              คุณสามารถพิมพ์คำตอบลงในช่องและดูเฉลยได้ครับ  คำตอบที่ถูก  ต้องแนวเดียวกับเฉลยนะครับ                               !   


 
                                             

 
เฉลย
ข้อที่1.แร่เหล็ก ถ่านโค้ก และปูนขาว
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่2.ลมร้อนช่วยทำให้ถ่านหินเผาไหม้ได้หมดและช่วยให้เกิดคาร์บอนมอนนอกไซด์
การใช้ลมร้อนแทนลมเย็นจะช่วยลดปริมาณถ่านหินที่ใช้ได้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่3.เป็นฟลักซ์เพื่อทำปฎิกิริยาทางเคมีกับวัสดุที่ไม่บริสุทธิ์ในสินแร่กลายเป็นขี้ตะกรัน
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่4.หล่อเป็นแท่งในแบบถาวรและอยู่สภาพหลอมเหลว
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่5.เหล็กกล้า
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่6. เตาอาร์คโดยอ้อม (indivect avc fovnance)
เตาอาร์คโดยตรง (divect avc fovnance)
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่7.สร้างได้ง่าย,ประหยัดและทำการหล่อเหล็กได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งค่าบำรุงรักษาต่ำ
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่8.เตาเหนี่ยวนำ (Induction)
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่9.เตาไฟฟ้า (Electvic Fuvnance)
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่10. ต้องใช้เศษเหล็กและปูนขาวใส่ลงไปด้วย
กลับไปยังคำถาม

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา