ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

คำถามท้ายวิชา
 

 คำถามบทเรียนที่4
1. เหล็กกล้าคาร์บอน คือเหล็กประเภทใด จงอธิบาย
ตอบ
เฉลย


2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเหล็กกล้าคาร์บอนคืออะไรบ้าง
ตอบ
เฉลย

3. ปริมาณคาร์บอนที่ผสมอยู่ 0.12 – 0.6 นำไปใช้งานประเภทใด
ตอบ
เฉลย

4. เหล็กที่มีส่วนผสมของธาตุอื่น ๆ แต่ไม่เกิน 10 % ธาตุที่ผสมมี แมงกานีส นิเกิล โครเมี่ยม วาเนเดียม โมลิดินัม วุลแฟรม คือเหล็กอะไร
ตอบ
เฉลย

5. ใช้ทำชุบแข็งได้ ชิ้นส่วนเครื่องมือ มีคาร์บอนอยู่เท่าไร
ตอบ
เฉลย

6. เหล็กกล้าที่มีธาตุโครเมียมมีคุณสมบัติอย่างไร
ตอบ
เฉลย

7. เหล็กกล้าทำเครื่องมือชนิดชุบแข็งด้วยน้ำ มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง
ตอบ
เฉลย

8. เหล็กกล้าทำเครคื่องมือความเร็วสูง ที่กำกับด้วยตัว T และ M แทนสัญลักษณ์อะไร
ตอบ
เฉลย

9. การอบชุบเหล็กหมายถึง
ตอบ
เฉลย

10. เพริ์ลไลต์ เกิดจากอะไร
ตอบ

เฉลย                                                             คุณสามารถพิมพ์คำตอบลงในช่องและดูเฉลยได้ครับ  คำตอบที่ถูก  ต้องแนวเดียวกับเฉลยนะครับ                               !   


 
                                             

 

 

 
เฉลย
ข้อที่1.เหล็กที่มีคาร์บอนผสอยู่ประมาณ 0.1 % ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1.5 %
กลับไปยังคำถามข้อที่2.เหล็กเส้นกลม เหล็กข้อต่อ เหล็กเส้นลวด เหล็กแผ่น
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่3.ใช้ในงานก่อสร้าง และโครงสร้างทั่ว ๆ ไป ทำชิ้นส่วนเครื่องมือกล ทำแผ่นเหล็กเชื่อมและตีขึ้นรูปได้
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่4.เหล็กกล้าผสมต่ำ ( Low allow steels )
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่5.0.06 – 0.18 %
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่6. ช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับเหล็ก
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่7.ราคาถูก และกรรมวิธีการอบชุบแข็งไม่ยาก
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่8.
T  คือ ทังสะเตน
M คือ โมลิบดินัม
กลับไปยังคำถาม


ข้อที่9.กรรมวิธีในการนำเหล็กที่ต้องการอบชุบ นำไปผ่านขั้นตอนในการให้ความร้อน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางโลหะวิทยา
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่10. การผสมระหว่างซีเมนไทต์ กับ เฟอร์ไรต์ วางตัวสลับกันเป็นชั้น ๆ สีขาวคือเฟอร์ไรต์ สีดำคือ ซีเมนไทต์
กลับไปยังคำถาม


 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา