ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

คำถามท้ายวิชา
 
  คำถามบทเรียนที่5
1.เหล็กหล่อจะมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่เท่าไร
ตอบ

เฉลย

2.เหล็กหล่อสีเทามีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ตอบ

เฉลย

3.เหล็กหล่ออบเหนียวลักษณะพิเศษคือ
ตอบ

เฉลย

4.เหล็กหล่ออบเหนียว แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน อะไรบ้าง
ตอบ

เฉลย

5.เหล็กหล่อทนความร้อนสูง (Elevated Tempavatove) มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ตอบ

เฉลย

6.เหตุใดการเย็นตัวของชิ้นงานหล่อบริเวณภายในจึงเย็นตัวช้ากว่าภายนอก
ตอบ

เฉลย

7.เพราะเหตุใดสารมลทินบางส่วนจึงอยู่บริเวณขอบเกรนเมื่อน้ำโลหะเย็นตัว
ตอบ

เฉลย

8.ขอบเกรนในโครงสร้างของโลหะเกิดจากอะไร
ตอบ

เฉลย

9.เหล็กหล่อโดยพื้นฐานของโครงสร้างมีกี่ประเภทอะไรบ้าง
ตอบ

เฉลย

10.จงบอกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิตโดยวิธีการหล่อ
ตอบ

เฉลย                            คุณสามารถพิมพ์คำตอบลงในช่องและดูเฉลยได้ครับ  คำตอบที่ถูก  ต้องแนวเดียวกับเฉลยนะครับ                             !   


 
                                             

 

 

 

 เฉลย
ข้อที่1.ร้อยละ 2 – 6.67 เปอร์เซ็นต์คาร์บอน
กลับไปยังคำถาม

ข้อที่2.
- มีความแข็งไม่มาก สามารถปรับแต่งด้วยเครื่องมือตัดได้ง่าย
- มีจุดหลอมเหลว
- สามารถนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ต้องการรูปร่างและขนาดที่แน่นอนทั้งนี้ก็เพราะว่ามีอัตราการขยายตัวต่ำ
- รับแรงสั่น และ ต้านทานแรงอัดได้ดี

กลับไปยังคำถาม


ข้อที่3.
มีความเค้นแรงดึงสูงสุดกว่าเหล็กหล่อสีเทา และเหล็กหล่อสีขาว แต่จะต่ำกว่าเหล็กกราฟไฟต์กลมเล็กน้อย
นอกจากนี้ยังมีความเหนียวทนต่อแรงกระแทกได้ดี

กลับไปยังคำถาม


ข้อที่4.

1. เหล็กหล่ออบเหนียวดำ
2. เหล็กหล่ออบเหนียวขาว
3. เหล็กหล่ออบเหนียวเพิรลิติค

กลับไปยังคำถาม

ข้อที่5.
- มีความแข็งแรงรับแรงได้ที่อุณหภูมิสูง โดยไม่เกิดการแตกหักหรือเปลี่ยนแปลง รูปทรง
- มีความต้านทานต่อการเกิดอ๊อคซิเดชั่น แม้จะอยู่ในสภาพที่สัมผัสกับแก๊สร้อน
- มีความต้านทานต่อการเกิดอาการพองตัว (Gvowth) และมีโครงสร้างที่คง สภาพ

กลับไปยังคำถาม

ข้อที่6.
ภายในไม่ได้สัมผัสกับแบบหล่อ
กลับไปยังคำถามข้อที่7.
สารมลทินถูกผลักออกจากการเติบโตของเกรน
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่8.
ผนึกคลายความร้อนไม่เท่ากัน
กลับไปยังคำถาม
ข้อที่9.

1. เหล็กหล่อสีเทา
2. เหล็กหล่อสีขาว
3. เหล็กหล่อมัลลีเบิล
4. เหล็กหล่อโนดูลาร์

กลับไปยังคำถาม


ข้อที่10.
ฐานเครื่องจักร,ล้อรถไฟ,เครื่องจักรขนาดใหญ่,เฟืองขนาดใหญ่
กลับไปยังคำถาม


 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา