ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 บรอนซ์

       บรอนซ์ เป็นวัสดุผสมระหว่างทองแดงกับโลหะผสมอื่น ๆ ซึ่งอาจมีมากกว่า1 ชนิดก็ได้ โดยปกติจะผสมสังกะสีเล็กน้อย
ลงไปด้วยเสมอ และมีทองแดงอยู่ร้อยละ 60-98 ที่เหลือเป็นโลหะผสมอื่น ๆ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามส่วนผสมดังนี้


 บรอนซ์ดีบุก เป็นวัสดุผสมระหว่างดีบุก ทองแดง และสังกะสี เป็นบรอนซ์ที่มีความแข็งแรงมากชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังมีความ
ยืดหยุ่น และ ทนต่อการผุกร่อนได้ดีบรอนซ์ดีบุกนี้ สามารถนำไปใช้ทำตะแกรงลวดชนิดงานหนัก งานต่อเรือเดินทะเล และกัง
กันใบพัดของเครื่องยนต์

  บรอนซ์อะลูมิเนียม เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมระหว่าง อะลูมิเนียมทองแดง และสังกะสี บรอนซ์อะลูมิเนียมชนิดนี้มีความเค้น
แรงดึงสูงและทนต่อการกัดกร่อน อีกทั้งยังสามารถทำการเชื่อมได้อีกด้วยบรอนซ์อะลูมิเนียมสามารถนำไปใช้ทำลิ้น (Valve)
ที่รับงานหนัก ชุดเฟืองหนอนต่าง ๆ ทุ่นอาร์เมเจอร์ที่ทนต่อการกัดกร่อนของกรดต่าง ๆ

  บรอนซ์ตะกั่ว เป็นวัสดุผสมระหว่างตะกั่ว ทองแดง และสังกะสี บรอนซ์ตะกั่วมีผิวที่ลื่นตัวได้ดีมาก จึง สามารถรับแรงกด
อัดบนผิวตัวมันเองได้ดีบรอนซ์ตะกั่วสามารถนำไปใช้ทำวัสดุแบริ่ง ซึ่งรองรับการเสียดสีของชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลต่าง ๆ

บรอนซ์เบริลเลียม เป็นวัสดุที่เกิดจากการผสม ระหว่าง เบริลเลียม ทองแดง และสังกะสี บรอนซ์เบริลเลียม ชนิดนี้มี
ความยืดหยุ่นสูง อีกทั้งยังชุบแข็งได้ดี แต่ต้องเผาที่อุณหภูมิ 700 - 800 ° C  จากนั้นจุ่มลงในน้ำและอบเหนียมที่อุณหภูมิ 250 - 400 ° C ในสุญญากาศบรอนซ์เบริลเลียมสามารถนำไปใช้ทำสปริง และแบริ่งในเครื่องมือเครื่องจักร
 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา