ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่2 โลหะวิทยาเบื้องต้น
 

 เหล็กดิบ

       เหล็กดิบเป็นผลผลิต ที่ได้มาจากเตาสูง หรือเรียกว่า เตาบลาสต์เฟอร์เนซ (Blast Furnace) โดยการถลุงสินแร่เหล็ก ความร้อนที่ใช้ในการถลุงนั้นได้มาจากการเผาไหม้ของถ่านโค้ก (Coke) โดยมีลมร้อนเป็นสิ่งที่ช่วยในการเผาไหม้ ทั้งนี้เพื่อ
ให้ได ้อุณหภูมิสูงยิ่งขึ้น โดยให้ความร้อนสูงได้ถึง 3000 °F หรือประมาณ 1649 °C ซึ่งในระดับอุณหภูมิดังกล่าวนี้ สามารถ
หลอมละลายสินแร่ต่าง ๆ ได้ และสิ่งสำคัญ อีกประการหนึ่งก็คือ สิ่งสกปรกซึ่งในกระบวนการหลอมละลายสินแร่ด้วยเตาสูงนั้น จะมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้น ซึ่ง เราเรียกว่า สแลก (Slag) ซึ่งต้องกำจัดออกจากน้ำโลหะ ก่อนนำโลหะนั้นไปเทลงสู่แบบหล่อสำหรับ
วัตถุดิบที่ใช้ถลุงเหล็กดิบนั้น ได้แก่ สินแร่เหล็ก หินปูน ถ่านโค้ก และเหล็กใช้ซ้ำ ซึ่งจะถูกบรรจุลงในเตาสูงตามลำดับ ดังรูป เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของเตาสูงดียิ่งขึ้น จึงได้นำเสนอขั้นตอนการทำงานดังต่อไปนี้     

รูป เตาสูง

  
                                                     รูป                           ส่วนประกอบของเตาสูง 

เตรียมวัตถุดิบ

นำวัตถุดิบบรรจุเข้าทางปากปล่องเตา

เป่าลมร้อนเขาเตาเพื่อช่วยในการเผาไหม้

ถ่านโค้กที่ลุกไหม้จะเกิดปฏิกิริยาดึงออกซิเจนจากสินแร่เหล็กมารวมตัวกับคาร์บอนในถ่านโค้ก ทำให้สินแร่เหล็กกลายเป็นเหล็กดิบหลอมเหลวไหลรวมตัวลงสู่ส่วนล่างของเตา

หินปูนที่ใส่เข้าไปจะหลอมตัวกับสารมลทิน กลายเป็นสแลก (Slag) ลอยอยู่ส่วนบนของน้ำเหล็กดิบ

ในขณะหลอมละลายสินแร่เหล็กนั้นจะเกิดแก๊สเตาสูง นำแก๊สนี้ไปเข้าเตาเผาลมร้อน เพื่อนำลมร้อนกลับมาช่วยในการเผาไหม้ได้อีก

นำเหล็กดิบที่หลอมละลายออกจากเตาเพื่อเทลงสู่แบบที่เตรียมไว้ ผลผลิตที่ได้จะเป็นเหล็กดิบ ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้ผลิตเหล็กชนิดอื่น ๆ ต่อไป 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา