ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่4 เหล็กกล้า
 

 การผลิตเหล็กกล้าจากเตาเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า

       การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า (Induction Furnace)
เตาหลอมเหล็กด้วยการเหนี่ยวนำกระแสไฟ
ฟ้านี้สามารถจุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 60 ตัน ใช้ในการหลอมเหล็กกล้าเจือสูง เหล็กหล่ออบเหนียว เหล็กหล่อเทาโลหะหนักโลหะเบา
เหล็กหล่อเจือการหลอมละลายกระทำโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้าสลับให้ไหลผ่านท่อทองแดง (มีน้ำหล่อเย็นอยู่ภายในท่อ) ที่
ี่พันม้วนอยู่รอบเตา ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำในท่อทองแดงให้เกิดกระแสไหลวนทำให้โลหะในเตาร้อนแล้วหลอมละลายอย่าง
รวดเร็ว จากนั้นจะนำน้ำโลหะ มาวิเคราะห์หา ปริมาณส่วนเจือ เพื่อจะได้สามารถเติมสารเจือธาตุอื่น ๆ ลงไปให้ได้ตามต้อง
การ

ข้อดีของเตาชนิดนี้
ใช้คลื่นความถี่ปานกลางสามารถเริ่มทำการหลอมจากสภาพเย็นได้
หลังจากหลอมละลายสามารถอุ่นน้ำโลหะได้เป็นเวลานานตามความจำเป็นได้
หลังจากหลอมละลายสามารถเทน้ำโลหะให้ไหลออกหมดเกลี้ยง ซึ่งทำให้สามารถหลอมโลหะชนิดอื่นได้ทุกเวลา
การหลอมในเตานี้มีเปลวไฟน้อยจึงทำให้การสูญเสียของธาตุที่เจือน้อยที่สุด


           

รูป โครงสร้างเตาเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า

                             รูป                             โครงสร้างเตาเหนี่ยวนำด้วยกระแสไฟฟ้า                                              

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา