ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221   
 
    หน้าแรก 
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่4 เหล็กกล้า
 

 การผลิตเหล็กกล้าชนิดต่าง  จากเตาแต่ละประเภท

 การผลิตเหล็กกล้าจากเตาโทมาส

 การผลิตเหล็กกล้าจากเตาซีเมนส์-มาร์ตินหรือเตาโอเพนฮาร์ท

 การผลิตเหล็กกล้าจากเตาไฟฟ้า

 การผลิตเหล็กกล้าจากเตาเป่าด้วยออกซิเจน

 การผลิตเหล็กกล้าด้วยเตาเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า