ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่4 เหล็กกล้า
 

 การแยกประเภทเหล็กกล้า
       เหล็กล้า คือ ส่วนเจือระหว่างเหล็กกับคาร์บอน โดยไม่มีคาร์บอนที่อยู่ในรูปของแกรไฟต์ (Graphite) เลย แต่มีคาร์
อยู่ไม่เกิน 2.1%คาร์บอนที่เจืออยู่ในเหล็กจะอยู่ในรูปของคาร์ไบด์ (Fe3C) ส่วนเจือของธาตุอื่นๆที่จะมาปนเพิ่มเติมเรียก
ว่า เหล็กกล้าเจือ ตามมาตราฐานแล้วจะแบ่ง เป็นเหล็กกล้าไม่เจือเหล็กกล้าเจือ (นำมาทุบขึ้นรูปได)้ และเหล็กหล่อ  

 เหล็กกล้าไม่เจือ (Unalloyed Steel)
       เป็นเหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุต่อไปนี้ป่นอยู่ห้ามเกินพิกัด คือ ซิลิคอน 0.5, แมงกานีส 0.8%,อะลูมิเนียมหรือ
ไทเทเนียม 0.1% และทองแดง 0.25%

 เหล็กกล้าเจือ (Alloyed Steel)
      เป็นเหล็กกล้าไม่เจือจะเจือกับโลหะดังต่อไปนี้ คือ โครเมียม นิกเกิล โมลิบดีนัม วุลแฟรม โคบอลต์ วาเนเดียม 
แมงกานีส

      
เหล็กกล้าเจือ ยังแยกเป็น
เหล็กกล้าเจือต่ำ (Low Alloy Steel) จะมีโลหะเจือไม่เกิน 5%
เหล็กกล้าเจือสูง (High Alloy Steel) จะมีโลหะเจืออยู่เกิน 5%

 

                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา