ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่5 เหล็กหล่อ
 

 เหล็กกล้าหล่อ

 เป็นเหล็กกล้าชนิดที่สามารถหล่อขึ้นรูปได้

สัญลักษณ์ย่อ :GS
ความหนาแน่น 7,85 kg/dm3
คาร์บอน 0,15...0,75%
ส่วนมากจะมีคาร์บอน 0,25%
จุดหลอมเหลว 1300 ° C ... 1400 ° C
ความต้านแรงดึง 370...690 N/mm2
ความยืด 8...25%
การหดตัว 2...8%

 วีธีการผลิต

การผลิตด้วยการเทน้ำเหล็กกล้าลงในกระสวนทราย มีเป็นส่วนน้อยที่ทำการเทลงในกระสวนถาวร ที่ทำจาก แกรไฟต์หรือ
โลหะ เป็นชิ้นส่วนที่หลังจากการหล่อแล้ว จะต้องมีการอบ(ขึ้นอยู่กับปริมาณคาร์บอน)ที่อุณหภูมิ 800 °C ถึง 900 °C เพื่อ
ขจัด ความเครียดที่เกิดจากการหดตัวทำให้โครงสร้างเม็ดเกร็นเปลี่ยนรูป เมื่อทำให้เย็นตัวลงเหลือ700 °Cแล้วปล่อยให้
้เย็นตัวช้าๆจะทำให้เกิดเม็ดเกร็นละเอียด ทำให้มีความเค้นดีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดฟอง ก๊าซ CO ในเนื้อเหล็กนี้จะต้อง
ทำการหล่อแบบเนื้อแน่น ชิ้นงานนี้เมื่อได้เชื่อมหรือ แปรรูปทางกลแล้วส่วนใหญ่จะนำไปอบคลายความเครียด เมื่อเปรียบ
เทียบกับเหล็กหล่อ จะเห็นว่า มีการหดตัวสูงกว่า หล่อได้ไม่ดีกว่า และโอกาสเกิดโพรงอากาศก็มากกว่าเหล็กหล่อ แต่ทว่า 
จะมีความเค้น และ ความเหนียวมากกว่าเหล็กหล่อ เนื่องจากการขึ้นรูปหล่อ เหมาะกับงาน กระสวนแบบธรรมดาจึงทำให้
มีราคาถูกกว่า เช่น ใช้หล่อชิ้นงานแม่เหล็กถาวร เหล็กกล้าหล่อแมงกานีสแข็ง เหล็กกล้าหล่อที่มี C ถึง 0,2%สามารถชุบ
ผิวแข็งได้ ส่วนเหล็กกล้าหล่อที่มี C =0,2 …0,6% สามารถอบชุบได้ ในกรณีที่ต้องการให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนความ
ร้อน กันสนิม หรือมีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูง (high temperature Strength) ทนการสึกหรอดี ก็สามารถเจือธาตุ ให้ 
เกิดคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

 การใช้งานโดยทั่วไป

การใช้งานโดยทั่วไป สำหรับเหล็กกล้าหล่อไม่เจือหรือเจือต่ำ มีใช้งานทั่วไปถึง 7,5% ของเหล็กกล้าหล่อที่ผลิตที่ปริมาณ
คาร์บอนต่ำซึ่งจะเชื่อมประสานได้ดี ใช้ทำชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่รับภาระสูง เรือนเทอร์ไบด์ชิ้นส่วนเล็กๆ ในงาน
เครื่องกลเกษตร รถไฟ งานสร้างเรือหรือกรณีที่ ค่าความเค้นของชิ้นงานเหล็กหล่อเทา หรือ เหล็กหล่ออบเหนียวไม่เพียง
พอชิ้นงานแม่เหล็กถาวรหล่อจะมีส่วนผสมดังนี้ 6 ถึง 13% Al 13 ถึง 28% Ni, 0 ถึง34% Co และ 2 ถึง 5% Cu
และมี Ti เป็นบางส่วน โดยใช้ชื่อสั้นๆ เรียกคือ AlNi120, AlNiCo400 ส่วนผสมนี้ไม่สามารถขึ้นรูปขณะร้อนได้ จึง
ต้องหล่อในกระสวนทราย ส่วนงานแปรผิวสำเร็จรูปจะกระทำด้วยการเจียระไน

                                               

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา