ยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิคส์ ในรายวิชา โลหะวิทยา InE221     
 
     
 
เลื่อนลง
บทเรียนที่1
 
บทเรียนที่2
 
บทเรียนที่3
 
บทเรียนที่4
 
บทเรียนที่5
 
คำถามท้ายวิชา

บทเรียนที่5 เหล็กหล่อ
 

 เหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ

        เหล็กหล่อชนิดนี้นอกจากมีคาร์บอนผสมอยู่แล้ว ยังมีธาตุอื่นๆ ผสมเพิ่มเติมด้วย เช่นโครเมียมนิกเกิลและโมลิบดินั่ม
เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อให้ เหล็กหล่อชนิด นี้มีความแข็งขึ้น ทนทานต่อการเสียดสี ต้านทานแรงดึง และแรงกระแทกได้ เป็น
อย่างดี


          

รูป โครงสร้างเหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ


                            รูป                             โครงสร้างเหล็กหล่อผสมหรือเหล็กหล่อพิเศษ

 เหล็กหล่อพิเศษ

เหล็กหล่อออสเตไนต์ (Austenitic Cast Iron) เป็นเหล็กหล่อ ที่มีส่วนผสมสูง โดยเฉพาะยิ่ง 12...36% Ni และ Cr มี
โครงสร้างพื้นฐานออสเตไนต์ที่มีเกล็ดแกรไฟต์ หรือแกรไฟต์กลมชนิดของเหล็กนี้มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ และเคมีรวม เข้า
ด้วยกัน เหนี่ยวนำเป็นแม่เหล็กไม่ได้ ทนต่อการกัดกร่อน ทนต่อการรับความร้อนฉับพลัน ทนการเกิดผิวสะเก็ด เปราะแตก
ที่ความเย็น ทนการสึกหรอที่อุณหภูมิสูงตัวอย่างวัสดุเช่น GGL-NiCuCr 15 6 2ใช้ทำปั๊ม ลิ้น บู๊ช ส่วน GGG-NiMn23 4
มีความเหนียวที่อุณหภูมิถึง -196 ° C ยืดตัวได้สูง ใช้ทำชิ้นงานหล่อในระบบทำความเย็น

เหล็กหล่อทนกรด จะเจือ 14...17% Si ที่ 0,6...0,9%C จะแข็งมากเปราะ ถึงแม้จะมีปริมาณคาร์บอนต่ำก็ไม่จัดอยู่ใน
กลุ่มเหล็กกล้า เพราะว่าไม่สามารถขึ้นรูปด้วยการทุบได้

เหล็กหล่อทนการเสียดสี จะมีโครงสร้างเป็นเลเดอบูไรต์ (Ledeburite) และไม่มีแกรไฟต์ โดยจะได้จากเหล็กหล่อแข็ง
ที่มีการปรับปริมาณ Si + C

 

     

รูป การเกิดโครงสร้างที่สัมพันธ์กับปริมาณ (Si + C) และความหนา                            รูป                             การเกิดโครงสร้างที่สัมพันธ์กับปริมาณ                             (Si + C) และความหนา                            

เหล็กหล่อเจือทนการเสียดสีจะเจือ Cr Mo และ Ni มีความแข็งที่เป็น โครเมียมคาร์ไบด์ในโครงสร้างพื้นฐาน มาร์เตนไซต์
หรือเบไนต์ (บางทีจะได้จากกรรมวิธีทางความร้อน) มีความแข็ง 350...850 HV 30

เหล็กหล่อซิลิคอนพิเศษ จะมีปริมาณ 18% Si เจืออยู่ ทำให้เกดแกรไฟต์ได้ด ีและทำให้ปริมาณคาร์บอน ที่มีอยู่เพียงราว 0,8% พร้อมที่จะเกิดเป็นแกรไฟต์ได้ เหล็กชนิดนี้จะทนต่อกรดดินประสิวเข้มข้น กรดกำมะถันเข้มข้นที่ร้อนได้                

รูป อิทธิพลความหนา ปริมาณนิกเกิลต่อโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กหล่อในสภาพหล่อ                            รูป                             อิทธิพลความหนา ปริมาณนิกเกิลต่อโครงสร้างพื้นฐานของเหล็กหล่อในสภาพหล่อ(ส่วนเจือ                             3% C                             2,5%                             Si 0,3%                             Mn 0,8%                             Mo)

          

รูป แผนภาพเมาเรอร์ (Maurer)

 

                            รูป                             แผนภาพเมาเรอร์ (Maurer) หรือแผนภาพเหล็กหล่อได้จากแท่งทดสอบ                             ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกลม 30                             mm หล่อในกระสวนที่แห้งด้วยลม

 


 
                                             

 

 

 

 
 

 

 

การเรียนการสอนโลหะวิทยาฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1.ความหมายของวัสดุศาสตร์  2. คุณสมบัติทางกายภาพของโลหะ      3. คุณสมบัติเชิงกลของโลหะ  

4. การค้นพบอิเล็กตรอน  5. พันธะเคมี    6. ระบบผลึก   7. การเติบโตของผลึก 

 8. เครื่องตรวจหาโลหะ  9. รังสีเอกซ์    10.  การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ 

11. เฟสไดอะแกรม  12. การกัดกร่อน  13. แบบฝึกหัดโลหะวิทยา

14. เรียนโลหะกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  15. เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาดทางโลหะวิทยาจริงหรือ

16. หนังสือโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าสารบัญโลหะวิทยาฟิสิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

โลหะวิทยา